Menu

Než to mi se nelíbilo, že sem ty ulice na mnoha místech jako protržené viděl, takže leckdes jedna do druhé vbíhala: což mi se snadného zmatení a zblouzení znamením zdálo.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Což mi se snadného zmatení a zblouzení znamením zdálo

31. 12. 2015

Inspirací k pojmenování časopisu Všudybyl byl Všudybud, průvodce „Labyrintem světa“, a čtyři sta let aktuální Komenského alegorie citované v úvodnících Všudybylu. Všudybyl jednadvacátým rokem iniciuje poptávku oblastí, oborů a profesí, které s turisty a hosty nepřicházejí do obchodního či pracovního kontaktu po tom, aby mobilní kupní síla víc přispívala k jejich prosperitě a rozvoji. Podporuje šíření dobré pověsti země, protože kladný vtah k jejím obyvatelům, produktům, místům a cílům je stěžejním faktorem pro směrování dalších stovek miliard korun do Slezska, Moravy a Čech. Zatím totiž díky tomu, že jejich regiony každoročně nenavštíví desetitisíce spotřebitelů odjinud, zhodnocují pouhý zlomek svého potenciálu. Všudybyl proto mentoruje ty, kteří si cestovní ruch pletou s cestováním (byznys s konzumací) a neumožňují naší zemi tím, že je, víc pomáhat podnikatelským subjektům vydělávat na sociální jistoty a blahobyt obyvatel Česka. Šíří osvětu, že z hlediska národních hospodářských zájmů je cestovní ruch o tom, peníze inkasovat, dostávat do systému včetně veřejných rozpočtů země, a ne kam peníze vozit utrácet. A protože taková osvěta nemá mezi profesionály cestovního ruchu smysl, jsou cílovými skupinami Všudybylu lidé rozmanitých profesí a oborů z různých oblastí, díky nimž lze posilovat obecné povědomí, že v tržní ekonomice jsou kupní síla a poptávka klíčovými faktory úspěchu. Zkrátka, až zhodnocení práce, výrobků, služeb a myšlenek – jejich ziskový prodej domácím spotřebitelům na vnitřním trhu; zahraničním spotřebitelům díky exportu; nebo příchozím zahraničním a domácím spotřebitelům díky cestovnímu ruchu.
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba