Menu

Comercial Foreign Exchange

01. 04. 2004

S Managing Directorem EMEA & Business Partners Travelex Plc Worldwide panem Davidem Painterem se potkáváme v den slavnostního zahájení Evropského bankovního a finančního fóra. Pan David Painter je členem Správní rady (nejvyššího vedení) Travelex Group. Řídí oblast Evropa, Střední východ, Afrika, což je jednoznačně největší region z celkově tří regionů Travelexu, takže se dá říci, že je nejvýznamnějším provozním manažerem společnosti. Nežli jsme začali hovořit na téma Evropské bankovní a finanční fórum, zeptal jsem se jej, jak se mu líbí v současné České republice.
Moc. Naposledy jsem tu byl těsně po povodních v roce 2002. Vysoce si proto cením práce zdejších lidí při eliminaci následků katastrofálních záplav. Fantastické. Turisté jsou zpátky. Praha je opět velmi živým městem. Je příjemné sem přijet.

Děkuji. To byla velmi zdvořilá, typicky anglická odpověď. Mohu-li, tak bych vám stejnou otázku položil obráceně. Co se vám u nás nelíbí?
Je tu moc Britů…

Přijel jste do Prahy, abyste se zde zúčastnil Evropského bankovního a finančního fóra. Co od své účasti očekáváte?
Společnosti Travelex se dostalo cti být partnerem této prestižní akce. Je zde vysoká úroveň delegátů, včetně těch, kteří budou v rámci fóra hovořit. Z hlediska našich obchodních zájmů se nám tak dostává jedinečné možnosti prezentovat společnost Travelex a osobně se setkat s předními evropskými bankéři a finančníky. Je to o to zajímavější, že se toto renomované fórum koná pár týdnů před vstupem České republiky do Evropské unie, od něhož si (jak u vás, tak v zahraničí) většina lidí slibuje mnoho pozitivních změn.

V Praze rozhodně nezahálíte. Včera jste se zúčastnil večeře s naším prezidentem panem Václavem Klausem…
Pro společnost Travelex je bezesporu velkou ctí, že její představitel byl mezi pozvanými. Večeře s panem prezidentem Klausem se zúčastnilo pouze šestadvacet osobností. Především to byli velvyslanci a další diplomaté. Ze světa byznysu nás tam bylo málo. Večer byl příjemný, neformální. Vládla přátelská atmosféra.

Společnost Travelex je pro mne důkazem, že v každé době se dá začít a vybudovat úspěšnou firmu tak, jako se to povedlo panu Lloydu Dorfmanovi. Dnes je jeho Travelex světově největším nebankovním poskytovatelem služeb v oblasti zajištění a realizace mezinárodních plateb a zároveň největším emitentem cestovních šeků VISA a Mastercard. Zaujímáte vedoucí pozici v oblasti zajišťování hotovostních peněžních transakcí a toků pro finanční instituce a cestovní kanceláře. Máte zastoupení v jedenatřiceti zemích světa a chystáte expanzi do dalších. Jaké jsou vaše cíle ve sjednocené Evropě?
Věříme, že pohádkový příběh člověka, jemuž se podařilo vybudovat ohromnou obchodní říši, bude pokračovat i v rozšířené Evropské unii. Mezi pětadvaceti členskými zeměmi Evropské unie, zejména díky nově přistupujícím státům, se zintenzivní obchodní výměna, protože padnou různé bariéry. To je pro Travelex příležitost (a my jsme připraveni) nabídnout služby podnikům zejména v oblasti zahraničního platebního styku. To je náš nový projekt, který zdárně rozvíjíme i v České republice. Nazýváme jej „Comercial Foreign Exchange“ -bezhotovostní devizové obchody včetně mezinárodních plateb. Další příležitosti vidím v regionálním rozvoji. V jeho rámci Prahu považujeme za základnu pro expanzi do „nových“ zemí. V současné době je aktuální založení společností Travelex Slovensko a Travelex Maďarsko. Tento rozvoj a následný provoz budou organizovány a řízeny právě z Prahy, přičemž využijeme zdejších zkušeností a infrastruktury. V blízké budoucnosti rozšíříme naši přítomnost do dalších středoevropských a východoevropských ze­mí.

To, že jste v Praze úspěšní, je bezesporu o správné volbě lidí…
Jednoznačně. Je to o výběru lidí. V Travelexu platí zásada spoléhat na místní manažery. Na lidi, kteří znají prostředí a jazyk. Takto to bude probíhat i v rámci našeho regionálního rozvoje. I když předseda představenstva a generální ředitel Travelex Czech Republic a.s. pan Jiří Krejča bude mít jako regionální manažer na starosti nové země, v Maďarsku bude místní manažer a na Slovensku taktéž, a každý z nich bude vždy tou klíčovou osobou.
Vidím zde ještě jeden možný dopad rozšíření Evropské unie. Pro nás je to velká výzva. Vstupem do Evropské unie se otevírají tzv. „trhy bez hranic“, a tím narůstá konkurence. Bankovní trh je vysoce konkurenční a v přistupujících zemích se konkurence ještě více přitvrdí. Ve vysoce konkurenčním prostředí mají vždycky větší naději na úspěch specialisté na nějakou oblast. Travelex je specialistou na devizové obchody, a proto si myslíme, že za rok, za dva, kdy tu konkurence bank bude velmi vysoká, bude mít Travelex s blížícím se zavedením měnové jednotky euro ještě více prostoru pro jednání s bankami, obdobně jako si jej vytvořil ve Velké Británii a dalších členských zemích Evropské unie. Budeme s nimi hovořit o spolupráci, partnerství a případně i outsourcingu některých specializovaných služeb z banky do Travelexu, což se už běžně děje v západní Evropě. A toto je také hlavní téma mého vystoupení na Evropském bankovním a finančním fóru v Praze.
www.travelex.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka