Menu

Filozofi pak prosili a napomínali všech přicházejících, ty pěkné aby milovali, škaredé v nenávist brali, onyno, jak nejvíc mohli, schvalujíce, tyto, jak nejvíc mohli, hanějíce a hyzdíce. Což mi se dobře líbilo a řekl sem: „Nu, tutoť již aspoň lidi nacházím, kteříž hodnou věc pokolení svého činí.“ Mezitím uhlédám já, že ti milí napominatelé nic více sami k pěkným těm kontrfektům1 než k druhým nelnuli, ani se těchto co víc než oněch ostýchali: nýbrž nejedni velmi chutně okolo nich se omětali2; a jiní to vidouc také se tam obraceli a s těmi potvorami laškování a kratochvíle sobě strojili. I řekl sem s hněvem: „Tutoť já vidím, že lidé (jakž Ezopů vlk3 řekl) jiné mluví a jiné činí: co usty chválí, od toho jim mysl letí, a co sobě jazykem oškliví, k tomu jim srdce lne.“ „A ty tuším anjelů mezi lidmi hledáš?“ řekl ofukna4 se tlumočník.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

1 obrazům, podobiznám 2 otáčeli se. lichotili se 3 V Ezopově bajce, ve které bába nejdříve hrozila ubrečenému děcku, že je dá vlkovi, ale večer zase, aby se děcko nebálo, utěšovala je, že vlka zabijí, jestliže přijde. 4 osopiv se

Co usty chválí, od toho jim mysl letí, a co sobě jazykem oškliví, k tomu jim srdce lne

31. 03. 2010

Konflikty cestovnímu ruchu rozhodně nepřidávají. Přesto už po desítky let celosvětově vytváří nejvíc přímých i nepřímých pracovních míst a je největším zaměstnavatelem v Evropské unii. Komu prospívá rozdělování světa na „my“ a „oni“? Proč se v tom současném jakoby střetávají dvě ideologie? Jedna, opírající se o technickou vyspělost a kult spotřeby, a druhá, která se zdá být této opakem? Výkonnost největšího zaměstnavatele světa – průmyslu cestovního ruchu – je však výrazně spjata nejen s bezpečnostní situací, množstvím a atraktivitou turistických cílů, ale i s pohostinností. Kterápak z kultur je víc pohostinná? A pokud je, je to tím, že by v dané zemi žili andělé?

Jaromír Kainc
nakladatelArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba