Menu

Členské fórum A.T.I.C. ČR Jablonné nad Orlicí 8.-9. října 2015

03. 11. 2015

Jablonné nad Orlicí se stalo místem konání Členského fóra Asociace turistických informačních center České republiky. Jeho účastníky přivítal starosta města pan Miroslav Wágner, kterého jsem požádal o pár slov.
Dnešní fórum určitě vítáme. Jablonné nad Orlicí bylo jedním z průkopníků, jehož samospráva zřídila turistické informační středisko už koncem devadesátých let minulého století. Tehdy to bylo pro naše město šťastné řešení v tom, že jsme do jednoho objektu spojili odbor kultury spolu s poskytováním turistických informací a že jsme tak informace dokázali poskytovat sedm dní v týdnu, což bylo pro návštěvníky i obyvatele města velkým přínosem. Samozřejmě, požadavky na turistická informační centra se stupňují. V letní sezoně je to naše otevřeno od osmi hodin ráno do sedmnácti odpoledne. Najdou se ale i tací, kteří se diví, že v něm už sobotu v osm hodin večer nedostanou informace.

Prezidenta A.T.I.C. ČR Pavla Hlaváče jsem rovněž požádal o vyjádření.
V Asociaci turistických informačních center ČR je 276 řádných členů. Certifikovaných turistických informačních center je však v Česku 386. V roce 2014 jejich služeb využilo přes šest a půl milionu tuzemských návštěvníků a kolem osmi set tisíc zahraničních. Lidé čím dál víc využívají našich služeb, a to navzdory tomu, že většinu informací mohou najít na internetu. Turistická informační centra navštěvují nejen turisté a návštěvníci dané obce nebo města, ale i místní obyvatelé, aby se například dozvěděli, co se bude hrát v divadle, jaké jsou akce na lázeňské kolonádě, v jakém stadiu jsou přípravy na festival aj. Interakce s návštěvníky pak pracovníkům turistických informačních center umožňuje získávat i informace, které ještě nemohou vědět. Dovolím si uvést příklad. Přijde turista a posteskne si, že nefunguje automat na veřejných toaletách. Že je zavřen vstup tam a tam, i když má být otevřeno. No a pracovníci informačního centra informaci posunou dál, aby byla učiněna náprava. Zpětná vazba je důležitá a užitečná. Je příjemné, když k vám přijde člověk a řekne: „Na základě informací od vás si plánuji výlety. A nejen do okolí…“ Většina turistických informačních center totiž poskytuje informace přesahující rámec jejich destinace. Pokud turista přijede například do Mělníku, může tam dostat informace nejen o Mělníku, ale i o dalších místech Polabí. Ve Frýdku-Místku zase o Beskydech atd. Tohoto členského fóra se účastní 79 turistických informačních center. Mj. to svědčí o tom, že jejich pracovníci mají zájem vyměňovat si informace a poznatky. Že mají zájem o komunikaci s radou své profesní asociace. Naši členové ví, že se snažíme najít finanční prostředky na propagování jejich činnosti. Že s pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR hledáme způsob, jak profesi pracovníka turistického informačního centra a vedoucího pracovníka turistického informačního centra včlenit do Katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Minulé vydání Všudybylu přineslo fotoreportáž „Český systém kvality služeb se prezentoval v Olomouci“ (viz stejnojmenný článek na www.e-Vsudybyl.cz).
Naše asociace byla u zrodu tohoto systému. Máme 129 registrovaných turistických informačních center, která jsou držiteli certifikátu Systému české kvality služeb, a 194 vyškolených trenérů, což ilustruje, že turistická informační centra mají o tento systém zájem. Na druhou stranu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR čekáme (a vítáme od kohokoliv dalšího), že se turistickým informačním centrům certifikovaným Systémem české kvality služeb bude dávat pořádná publicita. Ta je v tržním prostředí důležitá nejen pro prestiž a ziskovost podnikajících subjektů, ale i pro turistická informační centra, jejichž ziskem jsou dobře informovaní turisté. Pro zřizovatele turistických informačních center pak to, kolik turistická a obchodní klientela směrovaná a motivovaná námi poskytovanými informacemi svou poptávkou a útratami přispěje k zachování nebo i tvorbě pracovních míst a podnikatelských příležitostí v obci, městě či regionu.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba