Menu

rok 1995 Zahájení jednání mezi ministerstvy obrany a dopravy o provedení civilně vojenské integrace oblastních letových provozních služeb.
rok 2009 Jmenování zmocněnců ministerstva obrany a ministerstva dopravy pro přípravu meziresortní dohody o civilně vojenské spolupráci.
1. listopadu 2014 Podepsána Dohoda o cílovém stavu civilně vojenské integrace oblastních letových provozních služeb.
1. května 2014 Příprava provozního přechodu a přechod k cílovému stavu integrace.
14. května 2014 Ukončení stabilizačního období civilně vojenské integrace.

Civilně vojenská integrace řízení letového provozu v Česku úspěšně dokončena

13. 07. 2014

Úspěšným završením stabilizační fáze byl ukončen významný projekt integrace civilních a vojenských oblastních letových provozních služeb v českém vzdušném prostoru. V souladu s požadavky Evropské unie v projektu „jednotného evropského nebe“ a s principy flexibilního využívání vzdušného prostoru tak došlo k dalšímu zvýšení bezpečnosti a efektivnosti civilního i vojenského letového provozu. Česká republika v současnosti patří mezi členské státy Evropské unie s nejpokročilejší úrovní spolupráce mezi civilními a vojenskými partnery v oblasti poskytování služeb řízení letového provozu.

Základním principem integrace
je stav, kdy je za civilní i vojenský letový provoz v příslušné části českého vzdušného prostoru odpovědný jeden řídící letového provozu. Ve vzdušném prostoru České republiky jsou tak poskytovány letové provozní služby všem civilním a vojenským letům (s výjimkou operačních vojenských letů) jedním provozním stanovištěm státního podniku Řízení letového provozu České republiky.

Ve vymezeném vzdušném prostoru
České republiky má tak od 1. května 2014 výsledně odpovědnost za provedení civilních i vojenských letů jeden civilní řídící letového provozu z oblastního střediska řízení Praha, který ke své činnosti používá civilní řídicí systém. Flexibilní využívání vzdušného prostoru pro potřeby vzdušných sil Armády ČR tak současně zajistí optimalizaci využívání letových tratí pro civilní provoz. Ve vzdušném prostoru České republiky byl rovněž vytvořen tzv. super nízký sektor určený pro poskytování letových provozních služeb vojenských letů z a do vojenských prostorů. Pro úspěšné zajištění cílového stavu civilně vojenské integrace prošlo příslušným výcvikem cca 350 řídících letového provozu ŘLP ČR, s. p., a specialistů provozního personálu Armády ČR. Na vojenské straně došlo také k příslušné úpravě technických systémů na základnách Čáslav, Náměšť, Pardubice a Kbely za účelem výměny dat a komunikace s hlavním civilním systémem řízení letového provozu.

Civilně vojenská integrace
zajišťuje zachování všech atributů akceschopnosti vzdušných sil armády prostřednictvím přímé koordinace mezi civilním stanovištěm Řízení letového provozu ČR, s. p., vojenskými základnami a protivzdušnou obranou. V souladu se závazky České republiky jako člena NATO mají vzdušné síly Armády ČR i po úspěšné realizaci civilně vojenské integrace vytvořeny všechny potřebné podmínky v rámci plnění svých povinností při zajišťování obranyschopnosti a integrity českého vzdušného prostoru.

Mimo významné zlepšení
bezpečnostních parametrů s sebou civilně vojenská integrace přináší i nemalé úspory provozních nákladů ze státního rozpočtu v kapitole obrana (jedná se přibližně o 20 milionů korun, které přineslo zrušení vojenských oblastních středisek řízení). Úspory v řádech desítek milionů představuje po integraci skutečnost, že již nejsou nutné další vojenské investice do technologií potřebných pro řízení letového provozu.
-RK-Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt