Menu

„Pak to vybírání tu se děje, a každý, co by příhodného proň bylo, sobě hledá: kdo najde, jde, jakž vidíš, s pobočníkem svým k bráně.“ „A což to vybírání nějak snáze nemůže býti?“ řekl sem; „jaks to hrubě pracno.“ Odpověděl: „Ne práceť to, rozkoš. Či nevidíš, jak sobě při tom vesele počínají, smějí se, zpívají, výskají?“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623, z kapitoly VIII. Poutník prohlédá stav a řád manželů

Či nevidíš, jak sobě při tom vesele počínají, smějí se, zpívají, výskají?

04. 05. 2017

Málokdo má potřebu mít „hospodu na mýtince“, a tak o kvalitě služeb hlavně rozhoduje konkurence – boj o útraty výletníků, turistů, cestovatelů, hostů, návštěvníků apod. V tom se svět podnikání liší od veřejného sektoru. Ten zřídkakdy vyzdvihuje peníze, které se díky atraktivitám naší vlasti a univerzálnosti tržní platformy cestovního ruchu primárně, natož sekundárně dostávají do veřejných rozpočtů, a to, kolik pracovních míst umožnila vytvořit a udržet poptávka a kupní síla spotřebitelů odjinud. Zato rád vykazuje, kolik naši zemi či ten který region navštívilo turistů. To sice cosi říká o oblibě Slezska, Čech a Moravy, ale už ne, co z toho má Česká republika. A nejen podnikající subjekty, ale i starobní důchodci, děti, státní zaměstnanci, dopravní infrastruktura, ochrana přírody a památek, školství, zdravotnictví, obrana státu atd. V minulém vydání Všudybylu Tomáš Březina konstatuje, že nemáme českou ekonomiku, ale ekonomiku v Česku. A tak mi před hlavní turistickou sezonou dovolte podotknout, že i zahraniční producenti potravin, cizí maloobchodní řetěze, banky, plynárenské a vodárenské společnosti, šiřitelé sdílené ekonomiky atd. atd. mají Česko rádi, a nad jejich „manželstvím“ s kecaly prodanou nevěstou – Českem – a každoročním odlivem stovek miliard korun zde vytvořených aktiv do cizích zemí spolu s Komenským povzdechnout: „Či nevidíš, jak sobě při tom vesele počínají, smějí se, zpívají, výskají?“
…jako ve finále libreta Prodané nevěsty Karla Sabiny: „Proč bychom se netěšili…“
Jaromír Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba