Menu

Ptám se, co to? Oni, že „přes svět strojí“. Já: „A proč ne bez těch tíhot? lehčeji by jeli.“ Oni: „Bloud si ty. Jakž by jeli? to jejich křídla.“ „Křídla?“ řku já. „Křídla arci. Nebo to jim dává i umysl, i dobrou při tom mysl, i pas a glejt všudy. Či mníš, že se darmo po světě toulati volno? Z toho oni musejí vyživení, přízeň i všecko bráti.“

Či mníš, že se darmo po světě toulati volno?

27. 08. 2001


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P.1624

Či mníš, že se darmo po světě toulati volno?

Hlavním tématem sedmého vydání Všudybylu je vysoce dynamický růst výkonů osobní letecké dopravy v České republice. A dává jí to dobrou mysl i pas a glejt všudy? Nebo si i ona při tom musí dělat vrásky nad liknavostí, nezájmem a obstrukcemi tak, jako povětšinou ostatní segmenty dopravy a cestovního ruchu, které do této republiky každoročně umožňují přivážet mnohamiliardová inkasa ze zahraničí? Nebo se snad kdosi domnívá, že cestovní ruch není pro Českou republiku dobrý byznys? Či dokonce i v tomto směru vypnul mozek? Co tedy vlastně v České republice dává letecké dopravě křídla? Také o tom je první poprázdninové vydání letošního Vašeho Všudybylu. Ani v něm nečekejte, že průvodce labyrintem českého cestovního ruchu bude někdo jiný, než Vy, protože pokud Všudybyl funguje, je to tím, že je Vaším časopisem, časopisem lidí a o lidech v cestovním ruchu. Internetový „www.e-vsudybyl.cz“ rovněž.

Jaromír Kainc

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba