Menu

Chtěl bych, aby do Melaky přijíždělo více českých turistů

18. 05. 2006

V pátek 5. května jsem dostala pozvání na večeři, kterou na počest místokrále malajsijského státu Melaky Jeho Výsosti Tun Datuk Seri Utama Mohd. Khalil b. Yaakoba s chotí pořádala Jeho Excelence velvyslanec Malajsie v Česku pan Salman Ahmad s manželkou. Uskutečnila se na palubě lodi Evropské vodní dopravy v rámci večerní okružní plavby historickou Prahou. Cílem melacké mise bylo seznámení se Jeho Výsosti a doprovodu – čelných představitelů Melaky – s možnostmi a podmínkami, jež by mohly vést k rozšíření vzájemné obchodní spolupráce mezi Melakou a Českem. Pozvání na večeři tak kromě mne obdrželi a přijali i majitel cestovní kanceláře Time Travel pan Miroslav Radaković, nakladatel Všudybylu pan Jaromír Kainc, pan Ladislav Dolanský z firmy AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o., pan Arpád Abonyi z firmy Singa spol. s r.o. a další podnikatelé exportující a importující z/do Melaky. V řadách vladařova doprovodu byl i ministerský předseda Melaky pan Datuk Seri Mohd. Ali Bin Mohd. Rustam, jenž byl tak laskav a poskytl mi interview. Pane premiére, jaké jsou vaše dojmy z Prahy?
Velmi krásné město plné lidí. Praha je nádherná. Zvláště v tomto jarním počasí. Musíte tu mít stále mnoho turistů. I já bych bral Prahu jako místo pro svou dovolenou.

Co je nejtypičtější pro melackou kulturu a obyvatelstvo?
Určitě mix populace. V Melace žijí Malajci, Číňané, Indové, ale i jiná etnika. Díky tomu tam také máme skoro pořád různé festivaly a oslavy svátků, kde se samozřejmě dobře najíte. Náboženství je také zcela rozmanité. U nás je zastoupen islám, buddhismus, hinduismus, ale i křesťanství.

Dozvěděla jsem se, že Jeho Výsost se svým doprovodem navštívila i další metropole, jako je Vídeň, Wroclav, Budapešť, Bukurešť atd. Co je důvodem cesty Jeho výsosti po Evropě?
Již v minulosti jsme navštívili řadu evropských zemí. Nyní se situace v Evropě po rozšíření Evropské unie změnila. Byl jsem v Evropě v roce 1995. Zajímala mne tehdy jedna společnost vyrábějící malá letadla. Do Prahy jsem se pochopitelně přijel nejen podívat, ale navštívit ve vaší zemi i pár firem. Ze zemí, které jsme v rámci této naší mise v Evropě navštívili, je Česká republika jednou z nejvyspělejších.

Podle Českého statistického úřadu činil v předminulém roce export Malajsie do České republiky 10 763 mil. korun a export z České republiky do Malajsie 1 383 mil. korun. Každopádně, s Malajsií máme pasivní obchodní bilanci. Asi bychom se měli více snažit, takže by byla namístě otázka, zdali Česko chystá nějaké kroky kvůli intenzivnější spolupráci s Malajsií. Nicméně vás se, pane premiére, dovolím zeptat, chystá-li Melaka intenzivnější obchodní spolupráci s Českem?
Ano. Mezi Českou republikou a Malajsií, tedy i státem Melaka, jež je její součástí, se uskutečňují dobré obchody. V Česku působí několik malajských firem. Domnívám se ale, že by v tomto směru mohlo být uděláno daleko více. Setkal jsem se s představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Dva z nich v září přijedou do Melaky navázat na naše jednání ohledně intenzifikace obchodní spolupráce. Stát Melaka vyrábí hodně dřevěného nábytku. Jeho produkce tvoří 10 % z celkového Malajského exportu nábytku. V Melace se např. pro automobilový průmysl vyrábí i řadicí páky pro automobily Honda. Malajsie vyváží převážně elektroniku, textilie a textilní oděvy, dopravní zařízení, potravinářské komodity atd. Naopak Česká republika do Melaky exportuje elektroniku, stavební materiály, výrobky ze dřeva, vlákninu, papír a výrobky z papíru, dopravní zařízení, ale také oděvy. S Českem máme uzavřenu řadu dohod, o službách, obchodu, o zamezení dvojího zdanění atd.

Jaké jsou plány Melaky v tomto respektive v příštím roce, co se týče průmyslu cestovního ruchu?
Před dvěma lety jsme zahájili projekt „Fun River“ v městě Melaka, který bude hotov do konce tohoto roku. Je to nový turistický zhruba čtyři kilometry dlouhý projekt na řece Melaka,. Udělali jsme něco podobného, jako mají v americkém Texasu na řece San Antonio. Propagujeme Melaku jako turistickou řeku. Doufám, že díky spuštění tohoto projektu nalákáme zhruba o jeden milion turistů více. Přijel jsem do Prahy také proto, abych se seznámil s turistickou infrastrukturu kolem Vltavy. Ale Vltava je v porovnání s naší řekou (a pan premiér udělal výmluvné gesto poukazující na šířku plavební komory zdymadla, v němž jsme se s lodí právě nacházeli) nepoměrně větší. San Antonio v Texasu je Melace velikostí podobnější. Náš projekt bude jiný, ale také zajímavý. Doufám, že tím zaujmeme turisty i z České republiky. Budeme mít okolo čtyřiceti lodí, na pobřeží pak obchodní domy, hotely kavárny, atd. Ještě musím zmínit ekoturistické aspekty atraktivnosti plavby po naší řece. Je možné zde spatřit leguány a další druhy pro Evropany exotických zvířat. V budoucnu bych si přál větší aktivitu českých průmyslových a obchodní podniků v Malajsii, ale také těch působících v odvětví cestovního ruchu. Chtěl bych, aby do naší krásné a pohostinné Malajsie přijíždělo více českých turistů, speciálně do Melaky. Ale také, aby se do České republiky jezdilo, a to i inspirovat, více malajských turistů. Minulý rok do Melaky přijelo přibližně sedm milionů turistů. Z Evropy jich bylo zhruba šedesát tisíc.
Připravila Lucie Bublíková.www.melaka.gov.my
www.time-travel.cz
www.evd.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm