Menu

Cestovní ruch poroste

05. 02. 2005

V loňském roce Česko navštívilo cca 7,7 mil. zahraničních turistů, což je o 15 % více než v roce 2003. Pro rok 2005 Česká centrála cestovního ruchu (ČCCR) a Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) odhadují další 10% nárůst. Příznivá změna počtu turistů se odráží i v devizových příjmech z cestovního ruchu, které ve třetím čtvrtletí narostly o 7,9 % oproti stejnému období v roce 2003. ČCCR a AČCKA pro rok 2004 odhadují, že příjmy od zahraničních turistů za celý rok 2004 dosáhnou 108,3 – 110,3 mld. Kč, což představuje růst o 8 až 10 % oproti roku 2003. V roce 2005 by mohly vzrůst cca o dalších 9 až 10 mld. Kč. Tento zdánlivě rychlý růst je reálný, neboť výkonnost českého průmyslu cestovního ruchu se v roce 2002 pohybovala na 50 % svého potenciálu.

Odhad vývoje cestovního ruchu v souhrnných číslech

  2004 změna 2005 změna
Počet turistů 7,7 mil. 15 % 8,47 mil. 10 %
Devizové příjmy z cestovního ruchu 108,3 – 110,3 mld. Kč 8 – 10 % 116 – 118 mld. Kč 7 %

Vyšší počet turistů ze vzdálených teritorií
„Odhady o vývoji příjezdového cestovního ruchu v tomto roce jsme vypracovali na základě několika faktů, jako jsou bezpečnost České republiky i středoevropského regionu či ekonomické situace v sousedním Německu, kde se již neočekává její další oslabení,“ řekl RNDr. Ladislav Havel, prezident AČCKA. Ředitel ČCCR Ing. Rostislav Vondruška doplnil: „Do Česka bude přijíždět stále vyšší počet turistů ze vzdálených teritorií, především z Číny a dalších zemí jihovýchodní Asie, k čemuž zásadně přispívají nová letecká spojení. Pravidelné linky z těchto destinací létají do Prahy ze Soulu, Colomba, Dubaje nebo Taipei.“ Česko má nyní přímé spojení do 94 destinací, což je o 18 více oproti roku 2003.

Posun u víz ruským turistům
Dalším motorem pro turistický průmysl jsou nízklonákladové letecké spoje, které spojují Prahu se 13 městy. Tato skutečnost je významná pro vývoj mezinárodní turistiky v Evropě, a to nejen z Velké Británie (z Londýna do Prahy je vypravováno denně 16 linek) a Irska, ale také z Německa či Itálie. U jiných národností mohou být hlavním důvodem změny v příjezdech do Česka další okolnosti. „Například u Rusů předpokládáme letos stejně velký nárůst turistů, tj. o 35 %, jako v loňském roce,“ říká Ladislav Havel a vysvětluje: „Zaznamenali jsme velmi příznivou změnu v systému vydávání víz ruským občanům a cestovním kancelářím.“ „Dlouhodobě klesající trend příjezdů z Polska chce ČCCR změnit prostřednictvím reklamní kampaně, jež bude zpětně financována z Evropských strukturálních fondů,“ říká Rostislav Vondruška a dodává: „Přestože celkový výjezdový ruch z Polska do zahraničních destinací klesá již od konce devadesátých let, mnoho desítek tisíc polských turistů českými regiony projíždí při cestě k moři nebo do Vídně.“ Pravděpodobný 15% pokles příjezdů Poláků v roce 2004 by se díky rozsáhlé kampani mohl letos snížit na 5%.

Příznivou situaci pocítí většina regionů
V roce 2003 přicestovalo do České republiky 6,7 mil. zahraničních turistů. Z výzkumu společnosti General Marketing vyplývá, že 63 % z nich naši zemi již minimálně jednou navštívilo. Pro zbývajících 37 % to byla vůbec první cesta do Česka. „V souhrnných číslech za rok 2004 i 2005 bude tento poměr obdobný,“ domnívá se Rostislav Vondruška a doplňuje: „Z celkového počtu zahraničních turistů přijede přibližně 3,1 mil (37 %) zcela poprvé. Pro 5,3 mil. zahraničních turistů, tedy 63 % z celkového odhadovaného počtu, bude letošní návštěva Česka opakovaná.“ Příznivou situaci pocítí nejen hlavní město, které zpravidla navštíví polovina všech zahraničních turistů, ale i většina slezských, českých a moravských regionů. V Praze jich loni pobývalo až 3,9 mil., což je ve srovnání s Vídní, hlavním konkurentem matky měst, téměř třikrát méně. AČCKA předpokládá, že zjištěné údaje o počtu turistů z jednotlivých zemí budou předány i jednotlivým ministerstvům, kterých se příjezdový cestovní ruch přímo i nepřímo dotýká. Kromě samozřejmého příjemce ministerstva pro místní rozvoj, které čísla použije pro plánování dalšího rozvoje potřebné infrastruktury, bude dalším ministerstvo zahraničních věcí, které může velmi operativně podle předpovědí počtu turistů z jednotlivých zemí uzpůsobit počty pracovníků zastupitelských úřadů pro zkvalitnění vydávání víz. V neposlední řadě může jít o ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví. Oba resorty mohou pomocí těchto údajů koordinovat počty policistů nebo zdravotníků v souladu s jazykovou vybaveností turistů. Závěrečná doporučení budou společně s číselnými údaji předána také ministerstvu životního prostředí. Zveřejněná čísla budou zcela jistě i vodítkem pro všechny podnikatele v cestovním ruchu.

Odhad počtu turistů v České republice 2004 a 2005

Odhad vývoje cestovního ruchu ze zahraničí je vypracován za předpokladu standardních podmínek v mezinárodní turistice, nebere v úvahu možné přírodní katastrofy či změny ve vnitropolitické situaci.
Země Celkem 2003 % změny 2003/2004 Odhad 2004 % změny 2004/2005 Odhad 2005
Německo 1 821 676 8 1 967 410 5 2 065 781
Slovensko 743 421 8 802 894 3 826 981
United Kingdom 496 870 50 745 305 30 968 896
Polsko 428 447 –15 364 180 –5 345 971
Itálie 290 124 25 362 655 10 398 920
Nizozemsko 284 005 20 340 806 10 374 886
USA 269 891 30 350 859 20 421 031
Rakousko 266 585 10 293 244 5 307 906
Francie 212 324 25 265 405 10 291 946
Rusko 178 079 35 240 406 35 324 548
Španělsko 154 880 20 185 856 15 213 734
Dánsko 116 970 15 134 516 1 147 967
Japonsko 103 456 40 144 838 25 181 047
Izrael 85 240 –10 76 716 –10 69 045
Belgie 82 589 20 99 107 15 113 972
Ostatní země 1 188 957 15 1 367 301 5 1 435 666
Hosté celkem 6 723 513 15 7 741 496 10 8 488 297

Více informací:
Hana Čermáková, tisková tajemnice České centrály cestovního ruchu – CzechTourism
tel.: 221 580 610, e-mail: cermakova@czechtourism.cz

Michal Veber, tajemník Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
tel: 221 580 256, e-mail: tajemnik@accka.cz
Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka