Menu

Cestovní ruch na prahu 3. tisíciletí

25. 05. 2010

Pod záštitou ministra
pro místní rozvoj se 19. a 20. dubna 2010 za účasti cca tří set účastníků konal 11. ročník mezinárodní konference „Cestovní ruch na prahu 3. tisíciletí“. Její čestné představenstvo tvořily osobnosti podnikatelské, bankovní, vzdělávací a veřejné sféry. Pořadatelem byla firma MAG Consulting. Spolupořadateli Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a CzechTourism, jehož ředitel se zhostil funkce prezidenta konference. Podpořilo ji devět generálních sponzorů a na tři desítky partnerů včetně Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Mezi řečníky
figurovali europoslanec Jaromír Kohlíček, člen představenstva Hospodářské komory ČR Vladimír Dohnal, náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Koliba, generální ředitel Sekce turismu Ministerstva hospodářství SR Gabriel Kuliffay aj. Už loňský ročník konference jednal o překonávání důsledků finanční a hypoteční krize v turismu. Vývoj roku 2009 naplnil nepříznivá očekávání celosvětovým poklesem v příjezdech návštěvníků o 4 % ve světě, resp. o 6 % v Evropě a v Česku téměř o 7 % celkově a o téměř 10 % u nerezidentů u příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení. Už loni bylo zřetelné, že východiska z tohoto stavu musí spočívat v mobilizaci přístupů podnikatelských subjektů. Bylo deklarováno, že situaci je třeba chápat jako výzvu. Že nelze jen pasivně očekávat samočinné oživení, ale je mu třeba jít naproti, čemuž nahrává i formující se atmosféra vyšších nároků na kvalitu.

Letošní jednání
konference prezentovalo progresivní koncepty a projekty reagující na hospodářskou situaci. Potvrdilo, že se potřeba realizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 – 2013, sledující udržitelný rozvoj, mobilizaci privátních zdrojů průmyslu cestovního ruchu, dostala do mnohem naléhavější a náročnější fáze. Má-li tento střednědobý strategický dokument a systémový úrovňový přístup veřejné správy sehrávat opodstatněnou roli, musí jeho priority odpovídat aktuálním podmínkám tvorby a realizace produktů českého průmyslu cestovního ruchu. V té souvislosti zazněl i požadavek na intenzivní využívání dotačních titulů a byla připomenuta letošní příležitost pro zapojení se do Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2010.

Požadavek na kvalitu
podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyvolal potřebu zavedení standardů jakosti služeb v cestovním ruchu, obdobně jako je tomu v sousedních západních zemích.Vyšší odpovědnost vůči účastníkům cestovního ruchu vyvolává i potřebu zdokonalení dosavadní národní, resp. využití evropské, legislativy. Proto jsou aktuální takové kroky, jako doplnění Zákona č. 159/1999 Sb., využití směrnice 90/314/EHS a zdokonalení ve využívání dalších předpisů, např. v oblasti „timesharingu“ a posilování ochrany spotřebitelů.

Výkonnost průmyslu cestovního ruchu
je třeba podpořit vyšší účinností spolupráce mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou. Na celostátní úrovni se proponuje i podpora ze strany Parlamentu ČR s tím, že český průmysl cestovního ruchu si zaslouží opětovnou existenci vlastního podvýboru. Dvoudenní jednání v plénu konference, v sekcích a u kulatých stolů přineslo hodně poznatků. Navázalo na loňské podněty k překonávání důsledků hospodářské recese ve sféře cestovního ruchu a podstatně je rozšířilo.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new