Menu

Cestovní ruch je výrazně růstové hospodářské odvětví

27. 12. 2005

V oblasti stavební výroby se pozitivně odráží fakt, že se české ekonomice a jejímu odvětví cestovního ruchu daří. Osmé vydání Všudybylu 2005 přineslo článek o tom, že budova Národního integrovaného střediska řízení letového provozu České republiky získala ocenění „Stavba roku 2005“ (viz www.e-vsudybyl.cz – heslo pro fulltextový vyhledávač: „IATCC“). Generálním dodavatelem IATCC Praha (Integrated Air Traffic Control Centre) byla akciová společnost HOCHTIEF VSB, jejíhož předsedu představenstva a generálního ředitele Ing. Tomáše Bílka jsem požádal o rozhovor. 

Svého předchůdce, Ing. Václava Matyáše, jste ve funkci generálního ředitele střídal poměrně nedávno. Jaká byla vaše předchozí profesní kariéra?
Po vysoké škole jsem nastoupil do Metrostavu a prošel v něm všemi technickohospo­dářskými funkcemi. Od asistenta přes mistra, stavbyvedoucího, hlavního stavbyvedoucího, vedoucího střediska atd. Pak jsem se stal obchodně technickým náměstkem jedné z divizí této společnosti. Od roku 1995 jsem zodpovídal za rozvoj její developerské činnosti, a to až do roku 2000. Pak jsem nastoupil do privátní, tentokrát projektově manažerské a developerské firmy, kterou jsem zároveň spoluvlastnil.

Generální ředitel státního podniku Řízení letového provozu České republiky Ing. Petr Materna v souvislosti se Stavbou roku 2005 uvedl: „Stavba nového střediska je mimořádným výsledkem spojení vize s profesionali­tou.“
Myslím si, že uvedená cena je pro všechny stavbaře v celé České republice nesmírně prestižním oceněním. Pokud ale chcete v soutěži uspět a nezůstat jen jedním z velkého počtu nominovaných projektů, musíte mít štěstí, aby se sešel dobrý investor, architekt, manažer projektu a samozřejmě i generální dodavatel. Špičková kvalita práce všech účastníků realizace stavby je nezbytná k tomu, aby měla šanci na úspěch. Naší společnosti se podařilo mít po boku jak osvíceného investora – státní podnik Řízení letového provozu České republiky, jenž měl velkorysý záměr a dostatek finančních prostředků, vysoce kreativního generálního projektanta – firmu STOPRO, i osvědčeného a světově uznávaného projektového manažera – společnost BOVIS Land Lease.

Národní integrované středisko řízení letového provozu bude po svém dokončení bezesporu významným prvkem přispívajícím k rozvoji odvětví cestovního ruchu. Jak vnímáte cestovní ruch z hlediska obchodních zájmů společnosti HOCHTIEF VSB?
Cestovní ruch, který pokládám za významného iniciátora investiční výstavby vůbec, je podle mého názoru výrazně růstové hospodářské odvětví v České republice. Zejména v rámci Prahy prožívá průmysl cestovního ruchu cosi, co by se dalo nazvat konjunkturou. Toto odvětví, ať už hovoříme o oblastech hotelnictví, lázeňství, dopravy a s ním spjaté dopravní infrastruktuře a dalších oblastech, výrazným způsobem stimuluje stavební výrobu. A do značné míry do ní i investuje.
Celá skupina HOCHTIEF je mj. světově uznávaným expertem v oblasti letištní výstavby – na tyto zkušenosti jsme navázali i my, česká součást tohoto německého koncernu. Z hlediska rozvoje pozemní infrastruktury letecké dopravy v Česku nás proto velice těší nejen získání „Stavby roku 2005“, ale i zájem mezinárodního letiště Praha-Ruzyně o služby naší společnosti. Rádi bychom totiž zůstali jeho dlouhodobým partnerem.

www.hochtief-vsb.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001