Menu

Vysoká škola obchodní je soukromou vysokou školou s dvacetiletou historií. Poskytuje vzdělání současným i budoucím specialistům ve světě obchodu s širokými možnostmi uplatnění v praxi. Během svého působení si vydobyla pověst kvalitní vzdělávací instituce a zároveň školy s přátelským prostředím, která jde s dobou. Nabízí zajímavé a na českém trhu jedinečné obory zaměřené na stále se rozvíjející odvětví, která skýtají velký potenciál pro uplatnění absolventů. Na půdě VŠO studují v současné době téměř dva tisíce studentů. Více informací: www.vso.cz.

Přehled nabízených studijních programů VŠO:
Bakalářské studijní programy Bc.
- Cestovní ruch a turismus
- Tourism
- Provoz a řízení letecké dopravy
- Letový provoz

Bakalářské studijní programy Bc. (pro absolventy VOŠ):
- Cestovní ruch a turismus
- Provoz a řízení letecké dopravy

Navazující magisterské studijní programy Ing.:
- Ekonomika řízení služeb – cestovní ruch
- Ekonomika a řízení služeb – digitální ekonomika
- Provoz a řízení letecké dopravy – management leteckých podniků

Cestování s kočárkem či na vozíku? VŠO chce pomoct netypickým turistům

01. 03. 2020

Letošní rok v cestovním ruchu přinese podle odborníků řadu nových směrů. Do hledáčku cestovních kanceláří i organizací působících v turismu se stále více dostávají cílové skupiny, které dříve byly spíše na okraji jejich zájmu, jako jsou například osoby se specifickými potřebami, zdravotním omezením, ale také třeba rodiny s dětmi a kočárky. A právě v tom jim mohou pomoct přední čeští experti, kteří se orientují jak v nových trendech, tak v praktické aplikaci. „Sledujeme, že se v současné době prostor pro cestovní ruch zdravotně handicapovaných rozšiřuje, a to zejména díky tomu, že počet lidí s handicapem je vysoký. Tato cílová skupina cestuje většinou s doprovodem, kvůli vytíženosti hotelů i jejich cenám si vybírá termíny spíše mimo sezonu a rezervuje si pobyt předem. Důležitým aspektem je i loajalita k destinaci, kde byli zdravotně handicapovaní spokojeni,“ vysvětluje Iveta Hamarneh, prorektorka pro studium Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO).
Podle Českého statistického úřadu tvoří zhruba 13?% obyvatel České republiky nad 15 let osoby se zdravotním postižením, a proto bude tato cílová skupina stále atraktivnější pro organizace působící v cestovním ruchu. „Nabídku služeb cestovního ruchu pro handicapované sledujeme dlouhodobě a uskutečnili jsme i několik průzkumů se zajímavými závěry,“ doplňuje informace Iveta Hamarneh. Turisty se specifickými potřebami (vozíčkáře i rodiny s kočárky) zatím v cestování omezuje řada věcí: nedostatečná bezbariérovost hotelů i turistických pamětihodností, malá nabídka cestovních kanceláří nebo omezené možnosti dopravy. Přitom se zároveň jedná o typ turistů, o kterých by si leckterá destinace mohla nechat zdát. Cestují často ve skupinách, mají zájem využívat lokální služby, nedostávají se do konfliktů s místními.
Téma je natolik atraktivní, že se mu škola věnuje také v rámci výuky předmětu studentských projektů. Jedná se o prakticky směřované úkoly, kterými studenti, budoucí odborníci v cestovním ruchu, mapují dostupnost služeb mj. i pro turisty s postižením v regionech ČR a navrhují možnosti řešení, jak je zlepšit. Nejen v rámci studentských projektů, ale také v dalších oblastech škola úzce spolupracuje s organizacemi zaměřenými na osoby s handicapem. „V letošním roce jsme navázali spolupráci s Centrem Paraple a společně připravujeme řadu zajímavých aktivit, které mohou být oboustranným přínosem,“ říká Iveta Hamarneh. Jde přitom o zajímavý příklad, kdy se společenská odpovědnost snoubí s praktickým užitkem. Škola tím pomáhá hledat řešení, která zpřístupní zážitek cestování i lidem s pohybovým omezením. Studenti VŠO se zase díky škole mohou v praxi zapojit do aktivit, které do budoucna budou proměňovat a rozvíjet nejen tuzemský, ale celosvětový pohyb turistů.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka