Menu

Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu. Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž jeho filozofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným organizacím systém umožňuje postupně získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další specializované kompetence, které mohou využít při rozvoji svého podnikání. Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace.

Český systém kvality služeb se prezentoval v Olomouci

08. 07. 2015

V Clarion Congress Hotelu Olomouc se 26. května 2015 uskutečnilo další ze setkání představitelů Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a agentury CzechTourism se zástupci podniků, organizací a partnerských asociací zapojených do Českého systému kvality služeb. Vedoucí oddělení konkurenceschop­nosti cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a hlavní projektová manažerka Českého systému kvality služeb paní Ing. Alena Pacalová představila další úspěšnou etapu zavádění systému. Společně se zástupkyní agentury CzechTourism paní Mgr. Radkou Košťálovou pak slavnostně předaly zástupcům několika subjektů cestovního ruchu certifikáty kvality I. stupně ČSKS. Podle nejnovějších statistik stoupl počet jejich držitelů již na 308 podniků a organizací působících v tuzemském cestovním ruchu. Kromě toho se Český systém kvality služeb může pochlubit více než dvěma tisícovkami proškolených trenérů kvality, kteří působí v 2 801 regis­trovaných provozovnách.
Týmu Specializovaného pracoviště Českého systému kvality služeb se podařilo dosáhnout dalšího významného pokroku při zavádění tohoto nástroje pro řízení a zvyšování kvality do běžné praxe poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Od začátku letošního roku bylo nově proškoleno přes osm set trenérů kvality, kterých je nyní celkem 2 153. Díky tomu také rychle rostl počet certifikovaných subjektů cestovního ruchu, který se za uvedené období více než zdvojnásobil a podle očekávání zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR i nadále výrazně poroste.
„V současné době jsme v situaci, kdy si Český systém kvality služeb upevňuje svou pozici na trhu domácího cestovního ruchu. Svědčí o tom také to, že se neustále zvyšuje počet poskytovatelů služeb zapojených do našeho systému. Česká republika je známá zejména pro svou historii, kulturní památky a tradice, ale i jako destinace s krásným přírodním bohatstvím. Nyní, zásluhou vás všech, Česká republika postupně získává i jméno destinace, která neustále pracuje na zlepšování kvality a úrovně služeb cestovního ruchu,“ pronesla k účastníkům setkání Ing. Alena Pacalová. Ve svém vystoupení rovněž ocenila další pozitivní efekt Českého systému kvality služeb, který spočívá v užší spolupráci mezi poskytovateli služeb cestovního ruchu v regionech. Výsledkem je zatraktivnění nabídky cestovního ruchu, což do regionů přiláká a déle udrží více návštěvníků. Regiony se tak stávají konkurenceschop­nějšími.
Ing. Alena Pacalová také vysoce ocenila spolupráci Českého systému kvality služeb s agenturou CzechTourism, jejíž obsah účastníkům nastínila společně s Mgr. Radkou Košťálovou. Hovořily především o společném projektu s názvem Česko – naše destinace, který má za cíl zvýšit motivaci rezidentů k cestování po České republice a rozšířit jejich povědomí o nabídce a kvalitě služeb domácího cestovního ruchu. Součástí tohoto projektu je také propagační kampaň, která bude vrcholit v září a říjnu letošního roku.
Setkání bylo završeno slavnostním předáním certifikátů kvality I. stupně ČSKS, které si převzali zástupci nově certifikovaných cestovních kanceláří Čedok a Bon Ton, hotelu Artaban v Žirovnici, cestovní agentury Favorit, Café Baru Expedice ve Šternberku a firem Touratlas.cz a SD Quick book.
Přínosy certifikace pro firmu SD Quick book krátce shrnul její trenér kvality Ing. Kamil Schaumann: „Certifikace ČSKS nám ukázala další směr z pohledu vnímání zákazníka, kdy jsme si uvědomili, že samotná technika je jenom prostředek k opravdové spolupráci mezi lidmi. Dokázali jsme díky tomu analyzovat původně zdánlivě nedůležité kroky, které vzešly z objektivních požadavků a očekávání našich klientů. Jsme rádi, že jsme se zapojili do Českého systému kvality služeb, a věříme, že i v budoucnu nám budou jeho jednoduché nástroje nápomocny v naší činnosti.“
Text Lukáš Cvrček


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba