Menu

Český systém kvality služeb postoupil do další etapy

30. 12. 2014

Ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky Martina Pavlásková představila 3. prosince 2014 na setkání se zástupci odborné veřejnosti v Českých Budějovicích další etapu Českého systému kvality služeb. Společně s ředitelkou agentury CzechTourism pro rozvoj Monikou Palatkovou slavnostně předaly zástupcům několika subjektů cestovního ruchu certifikáty kvality I. stupně Českého systému kvality služeb. Počet jejich držitelů díky tomu stoupl na 147. Od spuštění Českého systému kvality služeb bylo také proškoleno 1350 trenérů kvality, kteří působí v 1544 registro­vaných provozovnách. Pod novým vedením Ministerstva pro místní rozvoj ČR se od září 2014 podařilo týmu Specializovaného pracoviště Českého systému kvality služeb dosáhnout významného pokroku při zavádění tohoto nového nástroje do běžné praxe poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. V uvedeném období bylo nově proškoleno více než dvě stě padesát trenérů kvality, takže se dá očekávat rychlý růst počtu certifikovaných subjektů cestovního ruchu. Certifikáty kvality převzali zástupci Asociace lanové dopravy, družstva DCK West, kavárny Fotocafé v Jindřichově Hradci, Kempu u Kukačků a Občerstvení u Jezera v Horní Plané a Wellness & sport hotelu JAS v Děpolticích.
„Kvalita služeb je velice důležitá. Systém proto určitě má svůj smysl. Mojí ambicí je povznést ho natolik, aby se z něj nestala jenom pouhá nálepka na dveřích, ale aby skutečně přispíval ke zvyšování kvality našeho cestovního ruchu,“ řekla účastníkům slavnostního večera Martina Pavlásková. Na její vystoupení navázala Monika Palatková: „Věřím, že se Český systém kvality služeb dostane na úroveň zavedených systémů kvality ve Švýcarsku nebo v Německu. Nyní je na CzechTourismu, aby systém propagoval směrem ke koncovým klientům, protože pokud by konzumenti služeb nežádali certifikovanou kvalitu, postrádalo by jeho zavedení smysl.“ K propagaci Českého systému kvality služeb přispěje také nová mobilní aplikace, která umožní široké veřejnosti snadno vyhledávat certifikované poskytovatele služeb v cestovním ruchu. Už nyní je možné si tuto aplikaci stáhnout prostřednictvím přiloženého QR kódu.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt