Menu

Česko se vydalo správným směrem

29. 03. 2003

Společnost Real Estate Karlín Group je jednou z největších investičních a rozvojových firem v Česku a vlastníkem pozemků ke komerčnímu využití v Praze. Její spolumajitelé jsou pan Charles A. Butler, který je zároveň spolumajitelem společností Datart, pan Serge Borenstein a pan Mark Rich, který je zároveň investorem, a to nejen projektů společnosti Real Estate Karlín Group.V roce 1997 Real Estate Karlín Group nakoupil pozemky a nemovitosti v lokalitě Karlín a od té doby zde dokončil zhruba čtyřicet tisíc metrů kancelářských prostor. Jedná se zejména o projekty „Palác Karlín“, který byl dokončen v polovině roku 1999, a ke konci roku 2000 „Corso Karlín“. V polovině roku 2000 Real Estate Karlín Group pokračoval v nakupování pozemků a na nich se nacházejících objektů areálem společnosti České loděnice, a.s. v lokalitě Praha-Libeň. Na Praze 8 tak dnes vlastní cca dvacet tisíc hektarů a má řadu dalších aktiv.

Marketingového ředitele společnosti Real Estate Karlín Group pana Milorada Miško Miškoviće jsem se zeptal, co podle něj přitahuje kapitál, aby byl v Česku investován do pozemků a nemovitostí?
To, že se Česká republika, co se týká ekonomického rozvoje a integrace do západní Evropy, vydala správným směrem. Majitelé Real Estate Karlín Group, kteří v Česku působí od roku 1989, měli možnost pochopit, jaké možnosti tento prostor skýtá. A to zejména z hlediska návratnosti investic. Míra výnosů v České republice – a konkrétně v Praze – je rozhodně zajímavější než v Paříži nebo v Londýně. I když na druhou stranu zde existují některá rizika, která jsou v Paříži či Londýně stoprocentně eliminována. Něco za něco. Z hlediska výnosů Yieldův index, jehož zde můžeme dosáhnout poté, co máme z technického hlediska dokončený a plně pronajatý projekt, se pohybuje v rozmezí devět až jedenáct procent. To znamená průměrnou návratnost investic do deseti let. Znovu opakuji, týká se to dokončených a plně pronajatých obchodně administrativních a obytných komplexů. Pro nás, z rozvojového hlediska, ale musí být výnos vyšší, patnáct procent i více, protože na sebe bereme rizika, která konečný investor, jež od nás odkoupí dokončený a plně pronajatý komplex, nenese.

Co díky vám čeká Nový Karlín?
Naše společnost ve spolupráci s architektonickou firmou Qarta a mezinárodně uznávaným architektem Ricardo Bofillem vytvořila „master plan“ – program toho, co budeme chtít postavit v lokalitě Karlín v období pěti až sedmi let. Na základě tohoto programu a Plánu územního rozvoje hl.m. Prahy Real Estate Karlín Group v Karlíně postaví kolem dvou set padesáti tisíc metrů obchodních a obytných ploch. Pochopitelně, že ne najednou, ale krok za krokem v rámci období sedmi až deseti let.
Co se týče libeňského areálu Českých loděnic, v tomto případě Real Estate Karlín Group vyhlásil architektonickou soutěž, které se zúčastnilo dvanáct architektů. Jako nejúspěšnější projekt využití celého území byl odbornou porotou a Real Estate Karlín Group vyhodnocen návrh společnosti SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec. Na základě základního konceptu SIALu se pak konkrétní architekti věnovali využití konkrétních ploch a objektů na tomto území. V lokalitě Libeň tak budeme moci zastavět sto třicet až sto padesát tisíc metrů. Z toho kolem cca. devadesáti tisíc metrů kancelářských a zbytek obytných ploch. Pochopitelně k tomu ještě přibudou nějaké maloobchodní zóny, které bude obhospodařovat stávající nájemce komerčních prostor v Libni.

Co je podstatou podnikání rozvojové firmy?
Vytipovat a koupit pozemek, zkultivovat jej, provést na něm rozvojové a investiční záměry, pronajmout zde vybudované obchodní a obytné plochy a jako kompletní produkt prodat koncovému vlastníku. Tento proces by neměl trvat déle než pět let. Real Estate Karlín Group je rozvojovou, ne investiční firmou. Nehodláme udržovat objekty, které již máme plně dokončené a pronajaté. „Palác Karlín“, který má zhruba šestnáct tisíc metrů ploch, byl ze sedmdesáti procent předpronajatý ještě před dokončením rekonstrukčních prací. Stejný úspěch společnost zopakovala v případě objektu „Corso Karlín“, který má kolem devíti tisíc metrů. Měsíc před kolaudací jeho předpronájem dosáhl devadesáti procent, což je na Prahu a na střední a východní Evropu vůbec docela výjimečná věc. Hlavními nájemci obou objektů jsou Český Telecom, Danone, Panasonic, Volksbank, Renault Trucks, Group Schneider a další. „Palác Karlín“ byl úspěšně prodán ke konci roku 2001 společnosti Imorent – investiční společnosti Erste Bank a České spořitelny a „Corso Karlín“ investiční společnosti Mail, která je dceřinou společností HVB Bank.

Češi začínají znovuobjevovat Černou Horu. Co jste vy, Černohorec, objevil v Česku, a co má Česká republika s Jugoslávií společného?
Černá Hora měla podobně jako Chorvatsko historicky dlouholetý vztah s Československem. A to i prostřednictvím osobností. Např. díky českému malíři Čermákovi, který Černou Horu maloval, zbožňoval a nějakou dobu v ní žil. Z druhé strany řada černohorských státníků pobývala v Československu a přes něj se dostávali dál, co se týče nějakých ekonomických zájmů, jež se snažili v Evropě prosazovat.
Když jsem v roce 1993 přišel do Česka dokončit poslední ročník Americké univerzity, kterou jsem začal v roce 1991 studovat v Bělehradě, byl to pro mě kompromis. V té době totiž bylo Česko stále ještě považováno za zemi mezi Západem a Východem. Pro mne však bylo státem s fantastickou tradicí. Předválečné Československo totiž bylo osmou průmyslově nejvyspělejší zemí světa. V době mého příchodu nabízelo řadu možností. Mohl jsem zde uplatnit určité věci, které jsem se naučil u nás v Jugoslávii. Na území Česka se totiž ekonomika začala stávat tržní teprve po roce 1990. Nicméně i do značné míry tržní ekonomika Jugoslávie se lišila od západoevropské. My Jugoslávci jsme měli nespornou výhodu, že jsme všichni hovořili buď francouzsky a anglicky, nebo anglicky a německy, na rozdíl od převážné většiny Čechoslováků, kteří se do roku 1989 učili převážně rusky. Nerad bych ale, aby mé konstatování vyznělo, jako že hovořit rusky je nevýhoda. Ruština je důležitá a bude každým rokem důležitější, protože trh Společenství nezávislých zemí je obrovský a po roce 1998 se začíná zvedat. Začíná být sofistikovaným, i když ne lehkým, trhem. Nicméně oblastí, kam by se české firmy měly dostat daleko snáz než firmy americké či západoevropské.





www.karlin.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH