Menu

Česko mezi nejbezpečnějšími zeměmi světa

03. 07. 2005

Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod je nezávislou institucí, která vznikla podle požadavků Evropské unie a příslušných mezinárodních organizací civilního letectví rozhodnutím vlády České republiky na základě zákona č. 258/2002 Sb. o civilním letectví a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Jeho posláním je zjišťovat příčiny leteckých nehod a incidentů, provádět prevenci a přispívat tím k bezpečnosti civilního leteckého provozu. Ředitele ústavu, Ing. Pavla Štrůbla, jsem oslovil v souvislosti s hlavním tématem. Pane řediteli, od loňska, kdy jsme spolu dělali poslední interview pro Všudybyl, jsem v Česku v oblasti velké letecké přepravy nezaznamenal žádnou větší mimořádnou událost, a pokud, pak ve všeobecné, tzv. malé letecké dopravě.
Jak se říká, sláva Bohu, že velká letecká doprava opravdu neměla žádné problémy. Vyskytly se „jen“ případy typu incidentů, jak my říkáme: „drobné závady za letu“. Byl bych hrozně rád, kdyby to tak vydrželo než půjdu do důchodu. Letecká nehoda, to je velice smutná záležitost. Samozřejmě, velice pečlivě se připravujeme i na tuto variantu. V celém světě je na takové ústavy, jako jsme my, obrovský tlak, abychom byly na „toto velké“ připraveny. Vyhodnocujeme poznatky z nehod ve světě, jako byla srážka nad Bodamským jezerem nebo egyptské letadlo v moři atd. Je třeba být připraveni.
U malé letecké dopravy se Česko rovněž řadí mezi nejbezpečnější země světa. I u ní byl loňský rok méně nešťastný než předloňský. Zahynulo sedm lidí. Když to porovnáte se silniční dopravou, je to sice podstatný rozdíl, ale ani tak není důvod k radosti. V porovnání se sousedy, když vezmete v úvahu to obrovské množství letadel, letišť a pilotů v přepočtu na počet obyvatel a plochu Česka, vysoko převyšujeme světový průměr. I v absolutních číslech v porovnání s daleko většími zeměmi, jako je např. Polsko. V Česku je registrováno půltřetího tisíce ultralehkých letadel a v Polsku tři sta. Při této hustotě to dokládá, že dobrou práci pro bezpečnost dělá nejenom Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod, ale i další organizace a firmy, od ČSA přes aerokluby až po leteckou amatérskou asociaci.. Proto (a to „zaklepu“) není těch problémů tolik.

Jaké jsou trendy v oblasti zvyšování bezpečnosti letecké dopravy?
U každého případu, který se stane, analyzujeme příčiny a zveřejňujeme je i na internetu. Firmy si tyto informace dávají do svých bulletinů, aby se s nimi všichni seznámili. Pokud je to nutné, vydávají se další bezpečnostní opatření. V prosinci tohoto roku čeká celé české civilní letectvo audit – kontrola úrovně bezpečnosti – Mezinárodní organizací pro civilní letectví ICAO se sídlem v kanadském Montrealu. Tam asi budeme hodně trénováni a přezkušováni, ale to je dobře.

www.uzpln.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo