Menu

Česko mezi nejbezpečnějšími zeměmi světa

03. 07. 2005

Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod je nezávislou institucí, která vznikla podle požadavků Evropské unie a příslušných mezinárodních organizací civilního letectví rozhodnutím vlády České republiky na základě zákona č. 258/2002 Sb. o civilním letectví a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Jeho posláním je zjišťovat příčiny leteckých nehod a incidentů, provádět prevenci a přispívat tím k bezpečnosti civilního leteckého provozu. Ředitele ústavu, Ing. Pavla Štrůbla, jsem oslovil v souvislosti s hlavním tématem. Pane řediteli, od loňska, kdy jsme spolu dělali poslední interview pro Všudybyl, jsem v Česku v oblasti velké letecké přepravy nezaznamenal žádnou větší mimořádnou událost, a pokud, pak ve všeobecné, tzv. malé letecké dopravě.
Jak se říká, sláva Bohu, že velká letecká doprava opravdu neměla žádné problémy. Vyskytly se „jen“ případy typu incidentů, jak my říkáme: „drobné závady za letu“. Byl bych hrozně rád, kdyby to tak vydrželo než půjdu do důchodu. Letecká nehoda, to je velice smutná záležitost. Samozřejmě, velice pečlivě se připravujeme i na tuto variantu. V celém světě je na takové ústavy, jako jsme my, obrovský tlak, abychom byly na „toto velké“ připraveny. Vyhodnocujeme poznatky z nehod ve světě, jako byla srážka nad Bodamským jezerem nebo egyptské letadlo v moři atd. Je třeba být připraveni.
U malé letecké dopravy se Česko rovněž řadí mezi nejbezpečnější země světa. I u ní byl loňský rok méně nešťastný než předloňský. Zahynulo sedm lidí. Když to porovnáte se silniční dopravou, je to sice podstatný rozdíl, ale ani tak není důvod k radosti. V porovnání se sousedy, když vezmete v úvahu to obrovské množství letadel, letišť a pilotů v přepočtu na počet obyvatel a plochu Česka, vysoko převyšujeme světový průměr. I v absolutních číslech v porovnání s daleko většími zeměmi, jako je např. Polsko. V Česku je registrováno půltřetího tisíce ultralehkých letadel a v Polsku tři sta. Při této hustotě to dokládá, že dobrou práci pro bezpečnost dělá nejenom Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod, ale i další organizace a firmy, od ČSA přes aerokluby až po leteckou amatérskou asociaci.. Proto (a to „zaklepu“) není těch problémů tolik.

Jaké jsou trendy v oblasti zvyšování bezpečnosti letecké dopravy?
U každého případu, který se stane, analyzujeme příčiny a zveřejňujeme je i na internetu. Firmy si tyto informace dávají do svých bulletinů, aby se s nimi všichni seznámili. Pokud je to nutné, vydávají se další bezpečnostní opatření. V prosinci tohoto roku čeká celé české civilní letectvo audit – kontrola úrovně bezpečnosti – Mezinárodní organizací pro civilní letectví ICAO se sídlem v kanadském Montrealu. Tam asi budeme hodně trénováni a přezkušováni, ale to je dobře.

www.uzpln.cz

Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
travelcon
Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar