Menu

Česko, inovativní spolehlivý partner

01. 12. 2014

Do úvodníku osmého vydání Všudybylu 2014 jsem zapracoval tezi generálního ředitele českého zastoupení úvěrové pojišťovny Euler Hermes Ing. Júlia Kudly, kterou vyslovil v interview „Tato země potřebuje vzory“ v roce 2009: „Ještě před půlrokem skoro každý možnost finanční krize popíral. Teď se naopak kdekdo předhání, kdo by s ní koho víc vyděsil. Ekonomická krize je ale záležitost cyklická, která potřebuje nějaké regulátory. Vystrašenost, pasivita a rezignace, a na opačné straně ať čímkoliv odůvodňovaný voluntarismus v nakládání se státními finančními rezervami ale nejsou těmi správnými postoji. Je třeba zachovat si jistou míru serióznosti a dívat se na krizi jako na věc řešitelnou. A o to více budovat image úspěšné, tj. oblíbené země, kam je radno cestovat, kde je příjemné pobývat, investovat a s níž je dobré dělat obchody.“ S vrcholovým manažerem předního světového poskytovatele řešení v oblasti úvěrového pojištění Ing. Kudlou se opět potkáváme 29. října 2014.
Pane řediteli, současná hospodářská situace se popisuje jako odražení ode dna.
Já si ale dovolím tvrdit jednu věc. Stačí se podívat do statistiky návrhů na insolvence, do řešených situací. Na to, kolik insolvencí skutečně bylo prohlášeno. Uvidíte, že jejich počet stále stoupá – meziročně o devět procent. To může svědčit o dvou věcech: že insolvenční zákon začal fungovat správněji a že ekonomika ještě není restartovaná. Když někdo nově vstoupí do obchodních vztahů, nemusí to umět. Tradiční firmy, které se věnují zaběhanému byznysu, zase nemusí mít dobrou odezvu u nového. Změna orientace českého exportu se sice deklaruje, ale zatím zůstává neuskutečněná. Tvrdit, že nás zachrání BRIC a nějaké nové úplně fantastické projekty v dosud nepopsaných částech světa, je nezodpovědný nesmysl. Nedávno jsem měl setkání s velkou skupinou podnikatelů. Říkali, že pro ně je zásadní, aby fungovala německá ekonomika. Že to ostatní se už nějak doskládá. Automobilový průmysl, navzdory náznakům, které se obecně oslavují (a já jsem za ten optimismus rád), bude muset projít restrukturalizací. Automobilky, které tu investovaly, používají český trh jako odbytiště pro maximálně sedm až devět procent své produkce. Vše ostatní musí vyvézt. Znamená to, že když v Česku zdraží pracovní síla a zvýší se výrobní náklady, bude se výroba posouvat jinam. Dnes je v Česku málo začínajícího byznysu. Myslím tím např. oblast nanotechnologií, v nichž jsme dobří. Ale zatím se neobjevuje dost volných peněz. Pro to, aby si firmy peníze uvolnily, by si měly pojistit své pohledávky. To, že firma vstoupí na trh se sto procenty nepojištěných pohledávek, je v Česku evergreen. Navzdory tomu, že musí být kapitálově silná, aby ji něco nepoložilo. Typickým příkladem je stavebnictví, kde se faktury za odvedenou práci proplácejí i více než sto osmdesát dnů po splatnosti.

Která zajištění úvěrových rizik vidíte jako nejproblematič­tější?
Časté jsou konflikty s naháněči byznysu, kteří řeknou, pojďme dělat byznys. My máme známé na té a na té straně. Běží to tak, že první, druhou, třetí zakázku zaplatí při dodání zboží hotově. Objem obchodu se postupně zvyšuje a po převzetí čtvrté zakázky řeknou: „Máme problémy s hotovostí, dejte nám fakturu se čtrnáctidenní splatností.“ A bingo, firma zmizí! Většinou se přitom jedná o faktury za čtyřicet padesát tisíc eur. Je třeba vyznat se i v těchto nástrahách. Tradiční trhy v Evropě nás chápou jako seriózní partnery. Hledat záchranu někde superdaleko je složité. Než se propracujete k správnému partnerovi, může být dávno po produktu a volné kapacitě. Do primárního okruhu problémů souvisejících s úvěrovými riziky tedy lze zahrnout neznalost možných následků, které mohou nastat po nezaplacení pohledávky ze strany odběratele. Setkáváme se často (i u velkých společností) s názorem, že mají dlouhodobě nastavené dodavatelsko-odběratelské vztahy a nic takového jim nehrozí. Pak se objeví problém s nezaplacenou pohledávkou a idyla se rozplyne. Žádnou společnost nenapadne nepojistit si firemní auta nebo jiný majetek, avšak pohledávky, které často představují až třicet pět procent rozvahových aktiv, nezřídka zůstávají nekryty. Pro kapitálově slabší společnosti může být druhotná platební neschopnost likvidační. Druhým problémem bývá systém hodnocení parametrů prodeje (tedy odměny obchodníkům) bez návaznosti na zaplacení. Euler Hermes proto oceňuje přístup firem, které odměny vyplácejí až po obdržení platby od odběratele. Třetím okruhem je otázka teritoriálních a sektorových rizik. Politická nestabilita s sebou nese pochopitelná rizika nezaplacení. Rizika v jednotlivých sektorech se mění. Například stavebnictví, nákladní doprava a textilní výroba ale zůstávají nejrizikovějšími.

Mění se v této souvislosti poptávka ze strany firem?
Poptávka po pojištění se mění spíš v důsledku fází hospodářského cyklu a s tím související dostupnosti peněz na finančním trhu. Velkou úlohu při tvorbě poptávky sehrávají banky, na kterých závisí, jaký stupeň ochrany pohledávek vyžadují po klientovi při zajištění financování.

Jak se vyvíjí insolvenční mapa Evropy a jak se do pojištění úvěrů a pohledávek promítají sankce proti Ruské federaci?
Insolvenční mapa za poslední období nedoznala zásadních změn. V pásmu nejvyšší obezřetnosti se nachází Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Řecko a státy bývalé Jugoslávie krom Slovinska. V kategorii problémových států je Irsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Maďarsko, Slovinsko a Turecko. Zvýšená opatrnost je doporučena pro Belgii, Česko, Litvu, Rumunsko a Bulharsko. Samostatnou kapitolu tvoří Rusko, u kterého je třeba vyhodnocovat situaci podle vývoje sankcí a ruských reakcí.

Jak je Česko vnímáno v zahraničí?
Jako inovativní spolehlivý partner. Spoléhal bych na to, co je tady zakořeněno, co historicky obyvatelé málokterého státu překonali, totiž na talent pro technickou improvizaci. V současné době se místo dílčích oprav mění celé komponenty. Když komponenta není k dispozici, mašina je nefunkční a firma ztrácí peníze. Čeští technici, zejména ti, kteří doprovázejí naše dodávky do zahraničí, jsou neskutečně kreativní. Dokážou fantastické věci. Umějí zázraky.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt