Menu

Česko

30. 09. 2001


Česká republika: par­lamentární demokracie

Rozloha: 78.864 km2

Počet obyvatel: 10,292­.933

Hlavní město: Praha (1,178.576 oby­vatel)

Úřední řeč: čeština

Měnová jednotka: česká koruna (CZK), používá se zkratka Kč

MPZ: CZ

Osobní dokumenty při vjezdu
Pro vstup do Česka postačí platný cestovní pas, platný ještě tři měsíce po ukončení plánovaného pobytu. Návštěvníci z některých zemí musí mít vízum. Z evropských zemí se to týká Albánie, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Jugoslávie, Makedonie, Moldávie, Ruska, Turecka a Ukrajiny. Připravuje se vízová povinnost i pro Rumunsko.
K žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů je třeba předložit cestovní doklad, 1 fotografii k žádosti a 2 fotografie na hraniční průvodku, doklad o zajištění ubytování a doklad o vlastnictví peněžních prostředků k pobytu. Může být požadován doklad o zajištění nákladů spojených s vycestováním z Česka (zpětná jízdenka či složení finančních prostředků).

Dokumenty řidiče
K vozidlu je třeba mít platný řidičský průkaz a osvědčení o technickém stavu vozidla. Vozidlo musí mít mezinárodní poznávací značku země původu vozidla. Česko je signatářem dohody o uznávání tzv. zelené karty.

Celní předpisy dovoz
Lze dovézt zboží výlučně určené k osobní potřebě, nebo jako dar, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 6000 Kč u každého cestujícího staršího 15 let či 3000 Kč u každého cestujícího do 15 let. Uvedené limity nelze slučovat pro více osob. Od cla je osvobozeno v rámci limitu 200 kusů cigaret, 50 kusů doutníků, 250 gramů tabáku na kouření nebo úměrná souprava těchto tabákových výrobků. Dále 1 litr destilátů, 1 litr nedenaturovaného ethylalkoholu nebo 1 litr aperitivu vyrobeného z vína nebo 1 litr šumivého vína nebo 2 litry vína. Alkohol a alkoholické nápoje je možné v rámci daného limitu osvobodit od cla pouze osobám starším 18 let, tabák a tabákové výrobky pouze osobám starším l6 let. Pohonné hmoty lze dovést v nádrži a 10 l v kanystru.
Při dovozu psů a koček musí cestující na pohraničním celním úřadě předložit doklad o očkování proti vzteklině nebo doklad o vyšetření na vzteklinu s negativním výsledkem, provedeném nejdéle 72 hodin před dnem nástupu cesty.
Syrové maso (včetně rybího), které nemá obchodní charakter, nelze dovážet.

Celní předpisy vývoz
Při vývozu zboží, které nemá obchodní charakter, nejsou uplatňována žádná vývozní cla, ani jiné vývozní poplatky.
Vývoz předmětů kulturní hodnoty lze uskutečnit pouze na základě osvědčení, v němž se konstatuje, že nejde o předměty prohlášené za kulturní památku. Osvědčení vydávají na základě žádosti a za poplatek odborné organizace /muzea,galerie, ústavy apod./.
Cestující je povinen písemně deklarovat celnímu úřadu dovoz a vývoz platných bankovek a mincí, cestovních šeků, peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, v české i cizí měně, pokud jejich úhrnná hodnota přesahuje 350.000 Kč.

Dopravní předpisy
Pravidla platná v Česku v podstatě odpovídají pravidlům platným ve většině evropských států. K nejnovějším změnám v pravidlech patří:

Přednost chodců na přechodech Zákaz užívání mobilních telefonů bez hands-free sady Povinnost používat dětské záchytné systémy Povinné svícení během trvání zimního času Využívání „zip“ systému při sjíždění dvou jízdních pruhů

Rychlostní limity
Maximální rychlost (km/hod):

  obec mimo obec Dálnice
Motocykl 50 90 130
osobní auto 50 90 130
osobní auto s přívěsem 50 80 80
Autobus 50 90 130
Minimální rychlost na dálnicích je 50 km/hod., při odtahu je max. rychlost 60 km/hod.

Parkování
Při parkování ve městech je třeba respektovat placená parkoviště s obsluhou či formou parkovacích automatů. V některých částech měst jsou vyhrazeny zóny pouze pro držitele zvláštních karet. Nedodržování pravidel parkování může vyvolat přiložení „botičky“ nebo odtažení vozidla policií.

Obsah alkoholu v krvi
Není dovoleno žádné množství v alkoholu v krvi.

Nehody
Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 22.000 Kč, jsou účastníci povinni :

neprodleně ohlásit nehodu policistovi zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy. setrvat na místě až do příchodu policisty nebo se na místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení nehody.

Hraniční přechody
Síť hraničních přechodů s non-stop provozem je hustá a odpovídá mezinárodní silniční síti.

Dálniční síť, dálniční poplatky
Za používání dálnic v Česku se platí roční poplatek. Zpoplatněné úseky jsou označeny dopravními značkami. Výjimky na částech dálnic u velkých měst jsou označeny dodatkovou tabulí „BEZ POPLATKU“.

Hmotnost vozidla Kalendářní rok Kalendářní měsíc Desetidenní
do 3,5 tun 800 Kč 200 Kč 100 Kč
od 3,5 do 12 tun 6.000 Kč 1.800 Kč 400 Kč
Nad 12 tun 12.000 Kč 2.000 Kč 800 Kč

Pro vozidla nad 12 tun lze zakoupit i jednodenní nálepku za 300 Kč. Směrodatná je celková hmotnost včetně hmotnosti přívěsného vozíku. Pro určení celkové hmotnosti vozidla nebo soupravy je směrodatný údaj v technickém průkazu vozidla.
Roční nálepky platí od 1. prosince minulého roku do 31.ledna následujícího roku. Měsíční od posledního dne předcházejícího měsíce, který je vyznačen na nálepce. Platnost končí druhým dnem měsíce následujícího po měsíci, který je na nálepce vyznačen. Desetidenní nálepka platí v den vyznačený na nálepce a deset následujících kalendářních dnů. Platnost nálepky je také dána jejím doplněním o SPZ automobilu. Dálniční nálepky mohou řidiči zakoupit na hraničních přechodech a na poštách, stejně jako u většiny čerpacích stanic. Za používání zpoplatněných úseků bez dálniční nálepky jsou vybírány pokuty. Max. pokuta za tento dopravní přestupek je 5.000 Kč. Staré nálepky je nezbytné ze skla odstranit.

Stopování
Kromě dálnic a silnic pro motorová vozidla je stopování povoleno.

Tísňová volání

Záchranný hasičský sbor 150
Policie ČR 158
Záchranná služba 155
Letecká záchranná služba 155

Silniční služba
V případě nutnosti mohou řidiči po celém území Česka volat telefonní čísla společností ABA – 1230 nebo ÚAMK – 1240.

Hotely
Spektrum hotelů umožňuje uspokojit nároky všech turistů. Nejdražší hotely jsou soustředěny především do Prahy a Karlových Varů. Kategorizace hotelů je orientační.
Ceny se pohybují od 800 Kč do 4.500 Kč za dvoulůžkový pokoj. Rezervaci ubytování lze učinit např. na www.travelguide.cz, popř. lze využít slev na www.accomgroup.com.

Kempy
Síť kempů je poměrně hustá, celkem je k dispozici přes dvě stovky kempů. Cena za 2 dospělé, dítě, auto či karavan činí asi 150 – 250 Kč za den. V kempech jsou k dispozici i chatky. Informace lze získat např. na www.camp.cz. Volné kempování je zakázáno a porušení tohoto zákazu je přísně pokutováno.

Mládežnické ubytovny
V Česku je k dispozici několik desítek mládežnických ubytoven, kde přijde nocleh na 250 – 580 Kč. Bližší informace lze získat na www.kmc.cz.

Otvírací doby

Banky Pondělí – pátek 8.00 – 18.00
Obchody Pondělí – pátek 8.00 – 18.00
  Sobota 8.00 – 13.00
Obchodní centra Pondělí – neděle 9.00 – 20.00
Informační turistická centra Pondělí – pátek 9.00 – 18.00

Daň z přidané hodnoty
Cestující si může požádat o vrácení daně z přidané hodnoty, pokud je předmětný nákup uskutečněn v jednom dni u jednoho prodejce, cena zakoupeného zboží včetně daně je vyšší než 1000 Kč, vývoz zboží je uskutečněn do 30ti dnů od doby nákupu a nárok na vrácení daně je uplatněn nejpozději do 3 měsíců od data nákupu zboží. Daň cestujícímu nevrací celní, ani finanční úřady. Její vrácení musí cestující nebo i jím zmocněná osoba uplatnit pouze u prodávajícího.

Svátky a dny pracovního klidu
Státní svátky: 1.ledna – Den obnovy samostatného českého státu, 8. května – Den osvobození, 5.července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje, 6. července – Den upálení mistra Jana Husa, 28. září – Den české státnosti, 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu, 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii.
Ostatní svátky: 1. ledna – Nový rok, Velikonoční pondělí, 1. května – Svátek práce, 24. prosince – Štědrý den, 25. prosince – 1. svátek vánoční, 26. prosince – 2. svátek vánoční

Platební karty
Ve vybraných obchodech, jejichž síť je hustá, je možné platit kreditními kartami Eurocard/Master­card, American Express, VISA, Diner´s Club, Japan Credit Bureau, Acces a Carte Blanche.

Telefonování
Existuje hustá síť telefonních automatů na kartu nebo na mince. Telefonní karty lze zakoupit na poštách či v prodejnách a stáncích s tabákem či tiskem.

Lékařská péče
Návštěvníkům se doporučuje zakoupit si pro cestu cestovní pojištění. Zdravotní péče je v Česku poskytována cizincům bez platby v hotovosti na základě zdravotní pojistky a na základě mezinárodních smluv (nezbytný rozsah péče), nebo za úhradu v hotovosti.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new