Menu

České stavebnictví v sedmi

27. 10. 2014

Náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky Ing. Jiřího Kolibu jsem při zahájení stavebního veletrhu 16. září 2014 v Praze-Letňanech požádal o pár slov. Pane náměstku, jak je na tom české stavebnictví?
Je v hodně neutěšeném stavu. Nejen hospodářsky, ale i kompetenčně. Kompetenční zákon dává právo zasahovat do stavebních činností sedmi resortům, věc v Evropě nebývalá, a je záhodno se nad tím zamyslet. Primárně je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Legislativně je většina jeho činností řízena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Záležitosti typu požárního charakteru a bezpečnosti práce jsou v kompetenci Ministerstva vnitra ČR. Stavebnictví také významnou měrou ovlivňují zásahy Ministerstva životního prostředí ČR, například posuzování dopadů na životní prostředí EIA. Ministerstvo dopravy ČR nejen že má svůj vlastní speciální stavební úřad, ale je přímo kompetentní v liniových dopravních stavbách. Ministerstvo zemědělství ČR zase ve stavbách vodních. Občas narazíme i na památkovou péči a ta spadá pod Ministerstvo kultury. Kam se podíváme, tam je někdo, kdo může mluvit do českého stavebnictví, a nemyslím, že mu tento stav prospívá.
Dřív na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR existoval útvar pana ředitele Kováře, který byl vzácnou osobností stavebnictví, člověkem vysoce erudovaným. Jemu se podařilo úspěšně komunikovat se všemi zainteresovanými resorty a koordinovat jejich společný postup. Bohužel, nešťastným rozhodnutím pak byla tato sekce rozprášena. Po nástupu současné vlády pan ministr Mládek usoudil, že sekce Stavebnictví na MPO má své opodstatnění, znovu ji zřídil, a mě pověřil jejím vedením. Navazujeme tak na odkaz pana ředitele Kováře s cílem, aby se české stavebnictví mohlo odlepit od onoho pomyslného dna nejen ekonomicky, ale aby se i legislativa s ním spjatá dostala na vyšší (evropskou) úroveň. Stavební řád a územní řízení potřebují zásadní změnu. Zákon o zadávání veřejných zakázek je téměř neaplikovatelný, čemuž nasvědčuje i spousta kauz. Mediálně byla letos prezentována snaha Ministerstva dopravy ČR o vytvoření speciálního zákona o dopravních liniových stavbách, který by dopomohl tyto stavby stavět rychle a efektivně. MPO připravuje takovou úpravu pro strategické energetické stavby – ropovody, plynovody a elektrická vedení vysokého napětí. Evropská komise svým členským státům nařízením číslo 347 z roku 2013 uložila upravit národní legislativy tak, aby je bylo možné připravit a postavit rychle a efektivně. A to je nyní prioritní legislativní úkol naší stavební sekce.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt