Menu

České lázeňství je deviza

15. 05. 2001

• Sdružení lázeňských míst ČR trápí, že by české lázeňství mohlo ztratit léčebný charakter • proslulost léčebné stránky přináší prospěch komerčním i zdravotnickým zařízením • nejvíce trápí nedostatek investic do regionálního rozvoje • lázeňská sídla významnou součástí systému státní propagace • schválení dotačního programu vyvrcholením dosavadní činnosti Sdružení •

Sdružení lázeňských míst České republiky vzniklo v roce 1991 s cílem ovlivňovat přípravu legislativních norem a intenzivně rozjížděnou privatizaci lázeňských zařízení. Členy Sdružení mnohdy nejsou celá města. Jsou to i malé obce, které mají statut lázeňského místa. Sdružení pořádá odborné konference, vystavuje na některých výstavách a veletrzích, z nichž dosud největší byly České dny na Expo 2000 v Hannoveru. Předsedy sdružení a starosty města Třeboně v jedné osobě Ing. Jiřího Houdka jsem se zeptal, co starosty obcí a měst Sdružení v současné době nejvíce trápí?
Domnívám se, že nejen starosty lázeňským míst, ale všechny starosty, nejvíce trápí nedostatek finančních prostředků na investice, které by v regionech startovaly další iniciativy k vytváření nových pracovních míst a podnikatelských příležitostí. Co se týče lázeňství v České republice, to je na určitém mezníku. Většina evropských zemí šla cestou útlumu léčebně preventivního lázeňství na úkor cestovního ruchu. České lázeňství si ale pořád ještě zachovalo léčebný charakter a s ním spojenou mezinárodní pověst. To je deviza, kterou se lišíme a kterou se můžeme v konkurenci ostatních evropských lázní výrazně prosazovat. Řadu členů našeho Sdružení trápí, že by české lázeňství pod tlakem různých komerčních zájmů mohlo ztratit léčebný charakter. Otázka však nestojí: buď a nebo. Mnohá lázeňská sídla ,ba dokonce lázeňské subjekty dokazují, že obě pojetí vedle sebe úspěšně koexistují, a to i v rámci jediné firmy. V každém byznysu, a v tom jsou léčebné i komerční subjekty zajedno, jde o určitou jedinečnost, o image. Proslulost léčebných aspektů, péče a účinnosti lázní České republiky přináší prospěch všem – komerčním i léčebným zařízením. Není účinnějších argumentů k získávání lázeňských hostů, než obecné povědomí posilované svědectvími lidí, kterým české lázně napomohly vrátit zdraví. Proto je cílem SLM nejen neztratit léčebný charakter lázní, ale zároveň jej koncepčně rozvíjet.

I já jsem jedním z nich. Pane předsedo, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dotační program s možností získání nenávratných částek až do výše 50 % nákladů, a to do investičních i neinvestičních činností, které souvisí s podporou cestovního ruchu v lázeňském místě.
Schválený program je jakýmsi vyvrcholením dosavadní činnosti našeho Sdružení. Neustále upozorňujeme na to, že lázeňská sídla jsou jinde v Evropě chápána jako prostor, kam přijíždí celá řada zahraničních hostů. Tzn. významnou součástí systému státní propagace – vizitkou té které země. Do roku 1985 existoval zvláštní dotační titul ze strany státního rozpočtu. Od roku 1985 však lázeňská místa nemají žádné další zdroje pro to, aby jejich úroveň a vybavenost byla zajišťována adekvátně jejich poslání. Také proto jsme se snažili dotační program prosadit.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo