Menu

Vlaky SC Pendolino na trase Ostrava – Praha a zpět budou provozovány jako společné spoje ČD a ČSA pod kódovým označením SC / OK a doplní stávající letecké spojení ČSA na trase Ostrava – Praha a zpět.

České dráhy a České aerolinie uzavřely historické memorandum o spolupráci na provozování vlaků SC Pendolino

27. 11. 2005

Vedle cestujících s cestovními doklady ČD (zakoupenými podle platného tarifu ČD) budou vlaky SC Pendolino přepravovat cestující s cestovními doklady ČSA zakoupenými pro příslušný spoj. Rezervace a prodej cestovních dokladů na jednotlivé spoje byly zahájeny Českými drahami a Českými aeroliniemi 7. listopadu 2005.

Díky společnému provozu vlaků SC Pendolino se Olomouc a Pardubice staly novými destinacemi s pravidelným spojením ČSA.

Spolupráce mezi ČD a ČSA je historickým momentem pro celý sektor dopravy v Česku. Obdobná spolupráce má obdoby pouze v západoevropských zemích, jako jsou Belgie, Francie, Německo či Švýcarsko. V rámci středoevropských států je Česko první zemí s tzv. codesharovou spoluprací mezi národním železničním a leteckým dopravcem.

Memorandum o spolupráci
Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a. s. Ing. Josef Bazala, a předseda představenstva a prezident Českých aerolinií, a.s. Ing. Jaroslav Tvrdík 2.listopadu 2005 symbolicky na palubě rychlovlaku Pendolino za přítomnosti primátora statutárního města Pardubice Ing. Jiřího Stříteského a generální ředitelky Letiště Praha, s.p. Ing. Hany Černochové podepsali „Memorandum o spolupráci při společném provozování vlaků SC Pendolino“. To vytyčuje základní rámec rozsahu vzájemné spolupráce mezi oběma dopravci, díky které se spoje SC Pendolino Českých drah stanou již od zahájení provozu 11. prosince 2005 také linkami Českých aerolinií. Rezervace cestovních dokladů na straně Českých drah prostřednictvím rezervačního systému UNIPOK i Českých aerolinií byly zahájeny v pondělí 7. listopadu.

Josef Bazala
k podpisu uvedl: „České dráhy od počátku připravovaly produkt SC Pendolino jako spojení odpovídající rychlostí, pohodlím a kvalitou služeb letecké dopravě. Je proto přirozené, že jsme s ČSA velmi rychle dospěli k dohodě o společném provozu vlaků SC Pendolino na trase Ostrava – Praha. Pro České dráhy bude ctí přivítat na palubě cestující Českých aerolinií a aliance SkyTeam a poskytnout jim minimálně stejně kvalitní servis, na jaký jsou zvyklí z palub letadel ČSA“.

Jaroslav Tvrdík
se ke spolupráci vyjádřil: "SC Pendolino pro ČSA znamená pilotní projekt zahájené spolupráce mezi ČSA a ČD. SkyTeam přibližuje svět České republice, s ČD přibližujeme Českou republiku světu. Od 11. 12. tak budeme moci nabídnout až 11 spojení denně mezi Ostravou a Prahou. Na mapě destinací přibudou města Olomouc a Pardubice.

Všechny vlaky SC Pendolino
spojující Ostravu, Olomouc, Pardubice a Prahu se od 11. prosince 2005 (datum zahájení provozu vlaků SC Pendolino) stanou tzv. codesharovými spoji Českých drah a Českých aerolinií. Vedle standardního označení kódem Českých drah (SC a číslo vlaku) tak bude všech šest párů vlaků SC Pendolino vedeno také pod kódovým označením linek ČSA – OK. Spoje SC Pendolino doplní současnou nabídku leteckého spojení provozovaného ČSA mezi Ostravou a Prahou; na mapu destinací ČSA přibudou dvě zcela nové destinace s pravidelně provozovaným spojením – Olomouc a Pardubice.

Cestující ČSA,
kteří budou chtít využít spojení provozované vlaky SC Pendolino – například pro část cesty na trase Olomouc – New York, si prostřednictvím některého z prodejních kanálů Českých aerolinií kdekoli na světě zakoupí letenku na celou tuto trasu. V letence budou mít uvedeny dva spoje – jeden pro trasu Olomouc – Praha, provozovaný jako linka ČSA vlakem SC Pendolino; druhý spoj pak pro trasu Praha – New York, provozovaný letadlem ČSA. Na oba tyto spoje mu kompletní rezervaci zajistí České aerolinie, případně jakýkoli jiný partner ČSA prodávající cestovní doklady na linky Českých aerolinií. Obdobný postup bude platit pro cesty v opačném směru, respektive z a do destinací Pardubice či Ostrava. V případě Ostravy bude cestující moci volit mezi spoji provozovanými vlaky SC Pendolino a lety provozovanými letadly ČSA – zcela dle časové výhodnosti jednotlivých linek.

V rámci rezervace „letenky“
pro spoj SC Pendolino získá cestující také nárok na bezplatnou přepravu transferovým autobusovým spojením Rail BUS, které bude v pravidelných intervalech zajišťovat rychlou a pohodlnou přepravu mezi nádražím Praha Holešovice a letištěm Praha Ruzyně a zpět. Všichni cestující s rezervacemi ČSA budou vlaky SC Pendolino přepraveni ve vozech první třídy s tím, že jejich místa budou označena nápisem „REZERVACE ČSA“. Nástup do vlaku přitom již nebude vyžadovat zakoupení dalšího cestovního dokladu Českých drah; palubní personál vlaků SC Pendolino přijme jako cestovní doklad řádně vystavenou letenku ČSA.

Na palubě SC Pendolino
dostanou cestující s rezervacemi ČSA servis odpovídající standardu první vozové třídy vlaků SC Pendolino. Jeho součástí bude mimo jiné občerstvení během jízdy zdarma (teplý a studený nealkoholický nápoj, bageta, malý dezert), nabídka denního tisku, možnost poslechu některého ze tří hudebních kanálů či přípojka na 230V umožňující například práci s notebookem v průběhu cesty. Standardně jim bude poskytován rozsáhlý informační servis – a to trojjazyčně v češtině, angličtině a němčině. Informační hlášení ve stanicích i ve vlaku budou přitom obsahovat také informace pro cestující ČSA – včetně informací o nástupních sektorech, návazném spojení Rail BUSem a další nezbytné údaje. Cestující ČSA budou moci rovněž využít při cestách vlaky SC Pendolino výhod spojených s členstvím v zákaznickém programu OK Plus.

V případě delšího času
při čekání na odjezd vlaku SC Pendolino budou mít cestující s cestovními doklady ČSA volný přístup do čekárenských zón pro cestující první třídy vlaků kategorie SC Pendolino, EuroCity a InterCity – tzv. ČD Lounge. Ty budou otevřeny od prosince v jednotlivých stanicích s provozem vlaků SC Pendolino.

Letiště s nádražím spojí Rail BUS
Pravidelné autobusové spojení – tzv. Rail BUS – spojí od 11. prosince nádraží Praha Holešovice (konečná vlaků SC Pendolino) a pražské ruzyňské letiště. Letiště Praha se současně stane novým tarifním bodem Českých drah. To znamená, že cestující ČD si budou moci v kterékoli pokladně Českých drah zakoupit jízdenku do a ze „stanice“ Letiště Praha. Mezi nádražím v Holešovicích a letištěm pak budou cestující přepraveni nízkopodlažním autobusem označeným viditelným nápisem Rail BUS s tím, že autobusy budou mezi oběma body jezdit přibližně v hodinovém intervalu. Cestující SC Pendolino s cestovními doklady ČD a ČSA jedoucí z a do stanice Praha Holešovice budou mít přepravu zahrnutou již v ceně jízdného na spoj SC Pendolino. Vedle ČSA České dráhy současně jednají se státním podnikem Letiště Praha o zajištění provozu Rail BUSu na pražském letišti a odpovídajícím směřování toku cestujících. Zároveň ve stanici Praha Holešovice zajistí České dráhy směřování cestujících od vlaků na stanoviště Rail BUSu.


www.cd.cz
www.csa.cz 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo