Menu

České aerolinie, špička v technologiích

29. 03. 2003

Poslední únorový den prezident Českých aerolinií Ing. Miroslav Kůla společně s generálním ředitelem stavební společnosti HOCHTIEF VSB a.s. Ing. Václavem Matyášem a Ing. Martinem Kačurem, generálním ředitelem pověřeným řízením České správy letišť, za přítomnosti středočeského hejtmana Ing. Petra Bendla a řady dalších hostů, poklepali na základní kámen nového terminálu ČSA Cargo.

Při této příležitosti jsem o rozhovor požádal ředitele ČSA Cargo Ing. Kamila Slavíka. Pane řediteli, stávající terminál ČSA Cargo zřejmě bude muset vbrzku ustoupit další výstavbě a zvětšování kapacity letiště Praha Ruzyně.
Ano, ale nejen proto jsme se rozhodli prosazovat výstavbu nového cargo terminálu. Nový cargo terminál Českým aeroliniím dá perspektivu růstu i do vzdálenější budoucnosti. Umožní nám uplatnit další moderní technologie při odbavování leteckého zboží, poštovních a expresních zásilek. Praha, jako jedno z mála letišť, v minulých letech zaznamenávala dvouciferný nárůst přepravy zboží. Současný cargo terminál ČSA úpravami a průběžnou aplikací nejmodernějších technologií tento tlak zatím zvládá a doposud je zde jistá rezerva. Každopádně je čas stavět něco nového, čehož jsme nyní svědky. Prošli jsme náročnou cestou příprav po výkresové a technologické stránce. Abychom získali podporu ve vedení společnosti, předložili jsme byznys plán, jak v rozumné době vrátit investici tři čtvrtě miliardy korun. A proč ještě stavíme cargo terminal, který bude vybaven nejmodernějšími technologiemi? Aby se Praha mohla stát překladištěm pro střední a východní Evropu, středoevropskou křižovatkou aliance SkyTeam, který je rozdělen na alianci pro cestující a pro cargo. Praha určitě touto křižovatkou bude. Jsem velký optimista a věřím, že posílení v této oblasti uvidíme již letos.

Dynamika přepravy osob z/do Prahy však zatím dynamiku přepravy zboží přesahuje. Domnívám se, že by to mohlo být i tím, že Česko není součástí zemí Schengenské dohody. V současné době zřejmě největším nepřítelem rozvoje (zejména u transkontinen­tální) cargo přepravy není technologická a logistická úroveň těchto služeb v České republice, nedostatek kapacit či vysoké ceny, ale časově náročné komplikace u kamionové dopravy na hraničních přechodech při rozvozu zboží v rámci Evropy.
Nemyslím si, že je to pro letecké cargo až tak negativní prvek. Ani ve stávajícím rámci Evropské unie často není možné zboží pozemní přepravou zaslat tak rychle, jak by si zákazníci představovali. Právě letecká přeprava je tím expresním mostem, který dokáže spojit nejenom kontinenty, ale i Evropu. Co se týče růstu přepravy, tak v přepravě zboží jsme v loňském roce byli o 4 % dynamičtější než v přepravě cestujících. Máme velmi dobré výsledky i z řady evropských destinací, odkud se zásilky běžně přepravují kamiony. I v této oblasti společnosti často používají expresních leteckých zásilek a spojení 2× až 3× denně mezi jednotlivými evropskými letišti. Spojení mezi evropskými metropolemi, které letecká společnost ČSA nabízí v několika denních frekvencích, je ideální pro expresní letecké zásilky, které jsou doručeny i ve stejný den.

Jak je velká cargo letka ČSA?
ČSA nedisponují samostatnou cargo letkou. Využíváme letadel ČSA pro přepravu cestujících. V jejich nákladových prostorech bývá dostatek místa, abychom mohli provádět své obchodní činnosti. Pokud na některých linkách máme poptávku přesahující tyto možnosti, zajišťujeme cargo kapacity, a to zejména na transkontinen­tálních relacích prostřednictvím dalších přepravců. Využíváme služeb partnerských leteckých společností na základě uzavřených smluv, a to zejména na transkontinen­tálních relacích. Pro krátké destinace, např. pro rozvoz po České republice, používáme i kamionových přeprav na některých pravidelných linkách.
ČSA Cargo zavedly expresní produkt pod aliančním názvem Equation a naše výsledky z minulého roku dokazují, že v rámci Evropy jsou naše služby atraktivní.

V projevu během slavnostního ceremoniálu jste hovořil o strategických obchodních partnerech ČSA Cargo, České poště, a.s., DHL…
Poštovní a kurýrní zásilky, to je parketa, kde by měla být letecká přeprava nejsilnější.
Rychlost a spolehlivost je to, co naše partnery zajímá, a to ČSA umí. K tomu využíváme partnerství jak společnosti DHL, tak České pošty, ale i jiných integrátorů nebo menších spedičních společností, s nimiž spolupracujeme. Se zmíněnou společností spolupracujeme mnoho let, nyní však vstupujeme do etapy, kdy budeme úzce spolupracovat i díky dlouhodobému pronájmu prostor v našem právě rostoucím cargo terminálu, a tím si budeme velmi blízcí. Cargo terminál budujeme ale i pro ostatní partnery a zákazníky a jsem pevně přesvědčen, že v brzké době budou nabídnuté kapacity smluvně kontrahovány.

Proč jste svůj osud spojil s ČSA?
Od dětství jsem toužil létat. To se mi podařilo. Vystudoval jsem leteckou dopravu na vysoké škole v Žilině. V ČSA jsem na různých postech získal řadu zkušeností, a to i ze zahraničních trhů. České aerolinie jsou společností, která reprezentuje špičku v technologiích, a to je, věřím, výzvou i pro všechny zaměstnance naší firmy..
www.csa.cz 

Hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla jsem oslovil s tím, že letadla budou odbavována na moderním letišti, a ta se zbožím v moderních cargo terminálech, ale co návaznost letiště Praha Ruzyně na vnitrostátní dopravní infrastrukturu?
Za Středočeský kraj mohu říci, že jsme rádi, že se letiště Praha Ruzyně dynamicky rozvíjí. Že počet odbavených osob a množství zboží neustále stoupá. Že tudy do Česka proudí čím dál více obchodních cestujících i turistů, jež svými příjezdy a penězi podporují českou ekonomiku. V souvislosti s letištěm lze konstatovat, že cestovní ruch je to, co se rozvíjí. To, co se bohužel nerozvíjí, je jeho dopravní obslužnost. Do budoucna je sotva udržitelná situace, aby bylo výhradně obsluhováno taxíky a autobusy. Rádi bychom, aby bylo napojeno na kolejový systém, aby rychlodráha našla silnou podporu vlády. S panem primátorem hl.m. Prahy Pavlem Bémem jsme o této záležitosti nedávno mluvili a víme, že otázka nestojí tak, jestli rychlodráhu nebo metro, ale že je potřeba rozvíjet oba systémy. Pro Prahu metro, pro střední Čechy rychlodráhu. Ministerstvo dopravy, alespoň doufám, už přestává váhat. Tím ale, kdo musí být zapojen do vůle po napojení letiště na kolejový systém dopravy, je vláda, která by měla začít tuto stavbu brát jako jednu z priorit. Na to budou střední Čechy tlačit, a tlačí velmi silně.
www.kr-stredocesky.cz 

O krátké vyjádření předsedu představenstva a generálního ředitele stavební společnosti HOCHTIEF VSB, Ing. Václava Matyáše požádala moje kolegyně Kateřina Kamasová.
Vítězství ve výběrovém řízení a pozice generálního dodavatele výstavby cargo terminálu ČSA je pro naši společnost prestižní záležitostí. Výstavba byla zahájena v listopadu loňského roku s předpokládaným termínem ukončení 15. prosince 2003. Termínové požadavky na uvedení areálu do provozu jsou náročné, ale reálné, a já věřím, že jim dokážeme dostát. Jsem přesvědčen, že se v letošním předvánočním čase sejde obdobná sestava lidí jako dnes, ale již ne na staveništi, ale uvnitř budovy nového cargo terminálu. Práce na letišti jsou pro nás prestižní už z toho důvodu, že HOCHTIEF Airport – jedna z divizí naší mateřské společnosti HOCHTIEF AG – je aktivní ve výstavbě či provozování letišť na celém světě, namátkou bych jmenoval např. letiště v Aténách, Düsseldorfu, Hamburku či nejnověji v australském Sydney. HOCHTIEF VSB v Praze navazuje na úspěšnou realizaci parkingu C, který patří mezi největší v Evropě. Tato stavba v loňském roce úspěšné reprezentovala Českou republiku na mezinárodním kongresu FIB v Japonsku. Jsme rádi, že jako v případě výstavby výše uvedeného parkingu, tak i v případě cargo terminálu ČSA máme možnost spolupracovat s projektovým ateliérem Nikodém & Partner, jehož jméno je zárukou kvality.
www.hochtief-vsb.cz Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH