Menu

Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy

Česká správa letišť úspěšně bodovala

29. 10. 2001

Praha má strategický význam pro rozvoj cestovního ruchu v rámci České republiky i v širším geografickém kontextu. Je důležitým místem pro provozování většiny podnikatelských oborů a disciplín cestovního ruchu. Je řazena mezi stěžejní místa světového průmyslu cestovního ruchu jako atraktivní turistická destinace, což se projevuje tím, že je v oblasti příjezdové turistiky frekventovaným evropským turistickým cílem. V souvislosti s hlavním tématem devátého vydání Všudybylu bych rád dodal, že je zde značný zájem investovat do hotelového průmyslu. Praha, coby jeden z regionů České republiky, sehrává dominantní roli i co se týče poptávky po výjezdech do zahraničí. Tutéž pozici drží i v rámci domácího cestovního ruchu. Cílem Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy ale není zdůrazňování významu Prahy. Zájmem sekce je starat se o příznivé podnikatelské klima v odvětví cestovního ruchu (ve svém) v jednom z krajů České republiky. Pokud jsou členy předsednictva Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy směrodatné osobnosti v českém i mezinárodním kontextu, rozhodně to neznamená, že by si osobovala suplovat oborové, odborové, stavovské či jiné asociace cestovního ruchu. Přes vstřícnost pro případnou spolupráci s jinými regiony či asociacemi Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy rozhodně nemá zájem vstupovat do jejich kompetencí, a to ani v rámci Prahy.


Říjnové setkání Sekce cestovního ruchu Hospodářské komory hl.m. Prahy
bylo organizováno ve spolupráci s Českou správou letišť. Uskutečnilo se 2. října v areálu mezinárodního letiště Praha-Ruzyně. Mezi hosty setkání byli předseda Stálé pracovní skupiny pro letectví při Hospodářském výboru Parlamentu ČR a místopředseda Hospodářského výboru Parlamentu ČR pan poslanec Zdeněk Švrček, za na poslední chvíli se omluvivšího ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita ředitel odboru mezinárodní spolupráce v cestovním ruchu Pavel Franěk a předseda představenstva Hospodářské komory hl.m. Prahy Petr Kužel. Všechny účastníky pak přivítali místopředseda sekce Jaromír Kainc spolu s generálním ředitelem České správy letišť Milošem Šťastným.

Výstavba Terminálu Sever 2
Hlavním tématem zajímavé přednášky generálního ředitele ČSL a jeho spolupracovníků byla výstavba Terminálu Sever 2, o níž se již Všudybyl ve svém sedmém vydání letošního roku na str. 12 a 13 zmiňoval. Ostatně podrobné informace jsou každému dostupné na internetové síti a adrese www.csl.cz . Poté se pozvaní účastníci v rámci okružní jízdy měli možnost podívat na „odgumování“ přistávací dráhy, na chovnou stanici dravců, letištní techniku včetně části techniky hasičského sboru, který splňuje nejvyšší evropská kritéria, do míst, která se běžně neukazují.

Možnosti VIP salonků příjemně překvapily
Mnohé z účastníků velmi zaujala nabídka a servis luxusních reprezentačních salónků s kompletním odbavením klientů na odletu i příletu a příjemně překvapila cenová dostupnost těchto služeb. Zvláště v této pohnuté době, kdy „běžné“ odbavení může trvat i více hodin, je individuální odbavení velmi vítané. Jednotlivé místnosti VIP prostorů je navíc možné použít pro obchodní jednání, pořádání recepcí, prezentaci firem apod. Pronájem salonků je včetně parkování automobilů a mikrobusů na vyhrazeném parkovišti před VIP prostorem.

Příznivá odezva na adresu České správy letišť
Členy sekce jsou nejen významní hoteliéři, generální ředitelé renomovaných cestovních kanceláří, dopravních firem, kongresových objektů, dopravců a dalších významných subjektů z široké plejády multioborového odvětví, kterým bezesporu cestovní ruch je. Velmi příznivá odezva na adresu České správy letišť zazněla i z řad top managerů velkých leteckých společností, kteří přesto, že jsou na letišti doma, mnohé, tak jako my ostatní, viděli poprvé.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo