Menu

Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku

08. 07. 2015

S Ing. Pavlem Švagrem se potkáváme 16. června 2015 v Betlémské kapli v Praze na slavnostním vyhlašování vítězů soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku. Pavla Švagra, který zde byl v roli předsedy poroty kategorie studentské práce dopravních staveb, jsem požádal o pár slov.
Do letošního ročníku se přihlásilo pětačtyřicet diplomových a bakalářských prací, což byl rekordní počet. Rekordní bylo i zastoupení vysokých škol a také finanční dotace 210 tisíc korun, jež byla rozdělena mezi šestnáct oceněných prací – deset diplomových a šest bakalářských. Práce měly své partnery a donátory – šest rektorů vysokých škol, čtyři děkany a šest partnerů z podnikatelské sféry. Z kvality všech prací jsme měli velmi dobrý pocit. Potvrdilo se, že vysoké školy, které práce do soutěže přihlásily, vzdělávají perspektivní generaci odborníků pro dopravní praxi. Nejen projektanty, ale i specialisty na inženýring či řízení staveb. Jde o široké spektrum zaměření, která se uplatní v technických profesích ve stavebnictví. Měl jsem velmi dobrý pocit z toho, že vyrůstá generace, která chce umět a umí. Ve vystoupeních tu zaznělo, že je čím dál víc dopravních staveb a práce. Problém ale je, že vysokoškolsky vzdělaných odborníků není tolik, kolik současná praxe vyžaduje. Na jednu stranu chválíme rekordní počet přihlášených, na druhou víme, že praxe by přivítala daleko víc projektantů, kvalitních stavbyvedoucích, stavebních inženýrů a vůbec vysokoškolsky vzdělaných lidí orientovaných na dopravní infrastrukturu.

V projevech řečníků, zejména u firemních kategorií, zaznívalo, že konečně je na dopravní infrastrukturu vyčleněno relativně dost finančních prostředků a je vůle ze strany vlády řešit její stav, realizaci však brzdí nedostatek projektů a nepřipravenost staveb.
Ano, současný rozvoj dopravní infrastruktury blokuje několik faktorů. Letošní rozpočet ukazuje, že na dopravní infrastrukturu jsou vyčleněny rekordní finanční prostředky. Státní fond dopravní infrastruktury ČR má k dispozici přes devadesát miliard korun. Otázkou je, kolik staveb se letos zrealizuje. Loni české stavebnictví prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ČR prostavělo padesát dvě miliardy korun. To, že chybí dostatek projektů, že není připravenost staveb zejména v ranku Ředitelství silnic a dálnic, má příčiny v minulosti. Především v období ministrování pana Bárty, kdy byla stavební příprava nekompromisně utlumena. Je třeba si uvědomit, že příprava liniové dopravní stavby, získání stavebního povolení, výkup pozemků, vyřízení všech náležitostí včetně posuzování vlivů na životní prostředí EIA, je časově nesmírně náročný proces. Není to záležitost jednoho, dvou, tří let. Je to mnohaletý proces. Jakmile se přetrhne kontinuita a přestanou se připravovat liniové dopravní stavby, tak se po několika letech bolestně projeví deficit připravenosti těchto staveb. Proto jsem velmi rád, že letošní rozpočet klade důraz také na projektovou přípravu. Předpokládám, že v příštích letech by už takové problémy, s nimiž se současné stavebnictví potýká – nedostatek stavebních povolení –, rozvoj dopravní infrastruktury brzdit neměly.
Není to však jen o stavebních povoleních, ale i o údržbě a opravách. Mnohé české silnice a železnice totiž nejsou v dobrém stavu. I v kapitole oprav je letos výrazně víc finančních prostředků než v minulém období. Jdou do věcí, které nepotřebují stavební povolení, do oprav a údržby. To je dobře. Pokud stávající trend vydrží několik let, na silnicích a železnicích to brzy poznáme. Bude méně výtluků a silnice budou kvalitnější. Na železnici bychom to měli poznat i v tom, že provoz bude méně hlučný a že se zrychlí.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba