Menu

Česká centrála v roce 2005

05. 02. 2005

Ředitel České centrály cestovního ruchu – Czech Tourism Ing. Rostislav Vondruška je absolventem hotelové školy v Poděbradech a Vysoké školy ekonomické v Praze. V resortu průmyslu cestovního ruchu působí od roku 1985. Prošel různými posty převážně v hotelnictví a v kongresovém byznysu. Jediné dva roky, kdy obor tzv. „opustil“, byly, když pracoval jako ředitel prodeje a marketingu renomovaného výrobce porcelánu pro hotely a gastronomii. Pane řediteli, jaké je směrování České centrály cestovního ruchu v roce 2005?
Rád bych pokračoval v tom, co bylo dobré. Do tohoto okruhu např. patří PR činnost. Česká republika začíná být zvenku nejen vidět, ale začíná být viděna. Chtěl bych však, aby PR aktivity byly realizovány selektivněji. Aby investované peníze České republice přinášely co největší efekt. Především pak, aby se ještě v tomtéž obchodním roce začaly zúročovat.

Regiony o padesát procent
Co se týče ediční a distribuční činnosti, budeme podporovat regiony v tom, aby mohly vydávat své materiály (které za to stojí) a zařazovat je do celostátní i zahraniční propagace České republiky. Další oblastí, do níž poplynou peníze z České centrály, a kde budeme podporovat aktivity místních subjektů, je regionalistika. Zde jsme v porovnání s loňským rokem navýšili rozpočet o padesát procent. Jedním z velkých témat jsou destinační managementy v regionech. Vnímáme, že jsou na vzestupu a že již za sebou mají obrovský kus užitečné práce. Česká centrála cestovního ruchu by právě prostřednictvím destinačních managementů byla ráda daleko aktivnější v rámci tvorby programů v regionech. Na toto téma plánujeme semináře včetně finančních prostředků. Přitom se vůbec nezříkáme přímé spolupráce s kraji a strukturami, které si na podporu svého průmyslu cestovního ruchu vytvořily. Naopak. Už proto, že destinační managementy vnímáme jako výrazně synergický prvek umocňující rentabilitu spolupráce mezi Českou centrálou cestovního ruchu, aktivitami krajů a jejich samospráv. V regionech bychom chtěli podporovat vznik konkrétních produktů za konkrétní nabídkovou cenu. Zde úlohu České centrály vidíme ve spolupráci při jejich vytváření a v odborném posouzení. Především pak chceme poskytovatelům služeb nabízet marketingovou podporu. Má-li totiž poskytovatel své lidské a finanční zdroje na sestavení a zhotovení produktu, velmi často se mu pak nedostávají na to, aby jej smysluplně uvedl na domácí a zejména zahraniční trh.

Kongresová a incentivní turistika
Co se týče kongresové a incentivní turistiky, budeme Českou republiku prezentovat na tématických workshopech, kongresech a seminářích. Cílem těchto misí je upozornit na Českou republiku jako na velmi vhodnou cílovou destinaci pro pořádání kongresů a konferencí. Kromě toho, a to je nová věc, budeme rozšiřovat agendu kandidatur. Ta sice již v jakési podobě existuje, ale obsahuje pouze šest akcí, které jsou rozprostřeny mezi roky 2005 a 2009. Čili je velmi skromná. Chtěli bychom ji v průběhu roku 2005 zdesatero­násobit. Pravděpodobnost totiž je, že vyjde cca každá desátá akce, o niž se ta která země bude snažit. Proto je třeba mít ve výhledu šedesát až sedmdesát akcí, aby z nich šest až deset České republice vyšlo. Takže i na to má Česká centrála vyčleněny nějaké prostředky. Je to věc, která se v oblasti marketingové podpory doposud na naší úrovni příliš neděla. Jsem přesvědčen, že by se tím Česká republika měla vážně zabývat. Co se týče České centrály cestovního ruchu jako zastřešujícího národního úřadu, chce tím pomoci ukázat regionům a pochopitelně i domácí podnikatelské sféře přímo či nepřímo orientované na kongresovou a incentivní klientelu., kam mohou své aktivity směřovat.

Šestatřicet účastí
V roce 2005 se uskuteční šestatřicet účastí na světových veletrzích cestovního ruchu. Jejich realizace byla smluvně pokryta již předchozím vedením Czech Tourismu. Jistými modifikacemi bychom však chtěli dosáhnout toho, aby účast České republiky byla tématická. Aby zájemce o Českou republiku, který přichází k našemu národnímu stánku, jej neviděl jako změť subjektů a nemusel si pracně objevovat a zkoušet, co kdo nabízí. Chceme, aby národní expozici viděl v podobě (obrazně řečeno) tématických ostrůvků. Např. kongresový cestovní ruch, lázeňství, cykloturistika, agroturistika apod. Samozřejmě toto všechno je mj. o penězích a nebylo by realistické mluvit o tom, že to uděláme na všech výstavách, které nás v roce 2005 čekají. Tímto způsobem ale budeme fungovat alespoň na vybraných, na něž nám budou stačit síly.

Čtyřiadvacet zahraničních zastoupení
Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism má v současné době čtyřiadvacet zahraničních zastoupení s různým stupněm našeho angažmá. Své aktivity v této sféře bychom chtěli rozšířit nejméně o dvě nová zastoupení. Jedno v Norsku nebo ve Švédsku a druhé v Německu, čímž bychom tradiční zdrojový trh turistů – Německo posílili na celkem tři zastoupení. Je třeba říci, že de facto s rozpočtem loňského roku budeme schopni posílit zastoupení v našich sousedních státech plus budeme schopni zřídit tato dvě nová zastoupení. Je to o efektivitě vynaložených prostředků. Zahraniční zastoupení odčerpávají poměrně velkou část rozpočtu České centrály cestovního ruchu – zhruba jeho čtvrtinu.
Velkým lákadlem ekonomik zemí Evropské unie (a nejen jich) jsou dobře situovaní čínští turisté. Účast České centrály cestovního ruchu v Číně proto budeme přehodnocovat. Tam již sice funguje zastoupení v Pekingu, ale pravděpodobně budeme vypisovat výběrové řízení na nového zástupce. Měli bychom s ním spolupracovat na více místech než jenom v Pekingu, a to pravděpodobně již na konci prvního pololetí roku 2005. Směrem k Číně to ale není jediná aktivita České centrály cestovního ruchu. V únoru do Česka přiletí skupina padesáti až šedesáti profesionálů cestovního ruchu z Číny. Chceme jim umožnit seznámit se s řadou českých subjektů včetně dodavatelů služeb.
Co se týče Ruské federace, i zde rozšiřujeme aktivity. Vedle obligátních destinací, jako jsou Moskva a Petrohrad, chceme být velmi aktivní v Jekatěrinburgu. Ten je pomyslnou branou k zauralskému trhu. Dnes již ve vztahu k propagaci České republiky za Uralem nelze vše nechávat pouze na bedrech moskevských a petrohradských subjektů. Z tohoto důvodu se chceme zúčastnit některých výstav, workshopů a konferencí v Jekatěrinburgu. V následném období bude Česká centrála cestovního ruchu zvažovat zřízení zastoupení i v tomto městě.

Marketingová partnerství
Chceme podporovat navazování vztahů mezi budoucími partnery v České republice a zájemci ze zahraničí. Ti u nás hledají partnery za účelem sestavení balíčků služeb cestovního ruchu či umístění investic. Příkladem mohou být nízkorozpočtové letecké společnosti, které mají zájem létat nejen do Prahy, ale i na další česká mezinárodní letiště. Za tímto účelem hledají místní partnery pro oblast navazujících služeb – ubytovacích, půjčovny automobilů, stravovacích, komunikačních apod. Česká centrála cestovního ruchu by byla ráda v pozici kultivátora těchto marketingových partnerství. Tzn., že zahraničního zájemce obecně seznámí se situací a uvede na trh, aniž by upřednostňovala toho či onoho poskytovatele služeb.

www.czechtourism.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka