Menu

I obrátí mne Všezvěd a ukáže mi na témž palácu k západní straně vyšší ještě plac aneb výstupek, také pod čirým nebem, kamž z tohoto nižšího schodek a dole při něm dvérka byly, a u těch seděl jakýsi, plno v sobě ze všech stran očí a uší mající, až potvorno (jmenovali ho Censuram vulgi1, Všesudem), jemuž se každý, kdo na plac Pověsti chtěl, nejen opovědíti, ale i všecky své věci, pro něž se nesmrtedlnosti hodným býti nadával2, ukázati a k rozvážení odevzdati musil.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

1 soud lidu; 2 domníval

Censuram vulgi

27. 04. 2018

„Fama ferme vulgi opinione constat“ (sláva záleží téměř jen v mínění lidu) je názvem prvního odstavce 27. kapitoly Komenského Labyrintu. Česko – země příběhů má turistických cílů a atraktivit na rozdávání. Jinde ve světě šíří různé fikce a dělají z komárů velbloudy, aby jim tam turisté vozili peníze, zato my, frajeři, děláme z velbloudů obtížný hmyz. Učebnicovým příkladem (za mnohé ostatní v Čechách na Moravě a ve Slezsku) odsouzeného nést důsledky této české „tvořivosti“ je místo, kde se zrodila nejznámější věc na světě – dolar – a kde započala atomová éra lidstva. Inu Censuram vulgi…
Jaromír KaincArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba