Menu

Agentura Czech Convention Bureau působí od 1. ledna 2010. Jejím posláním je podporovat zvyšování četnosti a úrovně kongresových, konferenčních, incentivních a dalších akcí MICE na území České republiky. Podporuje partnerské regionální kanceláře a podílí se na vytváření podmínek pro co nejvyšší úroveň služeb a co nejúčinnější prezentaci jejich produktů. Czech Convention Bureau koordinuje marketingové aktivity a komunikuje se zahraničními partnery a potenciálními klienty, kteří projeví zájem o realizaci kongresů, incentivních akcí, konferencí či výstav na českém území. Vyhledává potenciální kontakty, přičemž úzce spolupracuje s mezinárodními asociacemi jako ICCA a připravuje propagační materiály i reklamu do odborných publikací. V současné době jsou do projektu Czech Convention Bureau zapojeny tyto regionálně působící instituce: Carlsbad Convention Bureau, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Destinační společnost Východní Čechy, Jihočeská centrála cestovního ruchu, North Bohemia Convention Bureau, North West Bohemia Convention Bureau, Pilsen Convention Bureau, Prague Convention Bureau a Moravian-Silesian Convention Bureau, Vysočina Convention Bureau a Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau. Kromě toho probíhají jednání s dalšími institucemi, které mají zájem o součinnost při získávání a zabezpečování akcí meetings, incentives, congresses & exhibitions industry.

Celosvětově nejlépe fungující kongresová agentura

15. 05. 2014

S generálním ředitelem České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Ing. Rostislavem Vondruškou se potkáváme 11. dubna 2014 v době, kdy připravuji vydání Všudybylu, jehož hlavním tématem je obor MICE.
Pane řediteli, jednou z priorit našeho státu a současného vedení zřizovatele České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je úspěšné smysluplné čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů.
Pro CzechTourism je to obrovské téma. Zrealizovali jsme už dvaadvacet projektů a připravují se další tři. Náš zřizovatel nám poskytuje obrovskou podporu.

Convention bureau jsou ve vyspělých ekonomikách vnímána coby instituce na podporu kongresové turistiky. Součástí CzechTourismu je celorepublikové Czech Convention Bureau.
Meetings, incentives, congresses & exhibitions industry je téma, o němž se nejen z mojí pozice, ale i z pozic kolegů, kteří v agentuře CzechTourism mají tuto oblast na starost, hovoří hodně dobře. Námi zřizované Czech Convention Bureau, což je v podstatě jeden z odborů České centrály cestovního ruchu, totiž v loňském roce v kategorii státní správy získalo ocenění jako evropsky nejlépe fungující convention bureau za rok 2012. To je pro naše stávající a potenciální zahraniční a domácí partnery dobrý signál. Za daleko větší úspěch ale považuji to, že kromě Středočeského a Královehradeckého kraje máme v každém z ostatních krajů České republiky skvěle fungující partnery – kongresové kanceláře s regionální působností. Spolupracujeme s nimi nejen v rámci metodiky marketingu, ale i při realizacích. To zahrnuje nabídkové procesy při získávání eventů, tedy akcí meetings, incentives, congresses & exhibitions industry. Podporujeme je i finančně, aby jejich procesy podávání nabídek byly co nejefektivnější. Výrazně tomu napomáhá sdružování regionálních a státních finančních prostředků. Propojení s regiony všech krajů Česka je završením čtyřletého procesu tvorby regionální sítě, která – také díky své akviziční činnosti – teď do regionů naší země přivádí daleko více MICE akcí. Převážně se jedná o eventy střední velikosti, zpravidla do tří set účastníků, jejichž pořadatelé se rekrutují hlavně z tuzemska a příhraničí.

Není to poprvé, co na stránkách Všudybylu říkám, že obzvláště v Česku platí rčení: „Doma nikdo není prorokem“. Nedávno ho vylepšila moje kamarádka, od které jsem zvěděl definici experta proklamovanou naším společným známým, někdejším hejtmanem Kraje Vysočina Františkem Dohnalem, který prý v nadsázce říkával, že expert je „člověk odjinud“. Pane řediteli, uvědomuje si veřejnost, popř. reprezentace regionů, že účastníci konferencí a dalších MICE akci přináší do systému daného místa peníze a pracovní příležitosti i mimo bezprostřední sféru cestovního ruchu?
V případě meetings, incentives, congresses & exhibitions industry je nejen odborníky, ale i laiky uznáváno, že tento segment turismu přináší největší ekonomické efekty. Konference i firemní motivační akce bývají vícedenní. Úspěšně jsme dokonce v soutěži získali nejdelší kongres v historii Česka, který se uskuteční v roce 2015 v Kongresovém centru Praha a bude trvat bezmála tři týdny. Účastníme se i příprav na takové akce, jako je mistrovství světa ve fotbale v roce 2020, ač jsou v naprostém začátku. Poskytujeme podporu zejména v oblasti podpůrné korespondence a komunikace vůči relevantním subjektům včetně asociací.
Významnou akcí v rámci českého meetings, incentives, congresses & exhibitions industry je i předávání ocenění ambasadorům kongresového turismu, na němž spolupracujeme s Prague Convention Bureau a Magistrátem hlavního města Prahy. Letos se bude odehrávat v reprezentativních prostorách pražského paláce Žofín, kde bude oceněn přínos lidí, jejichž osobním vkladem Česká republika získala právo na svém území hostit světově nejvýznamnější lukrativní kongresy. A přestože tito lidé – vědci, lékaři, energetici, farmakologové atd. – nejsou odjinud, ale od nás z České republiky, velmi tomu napomohl fakt, že jsou světově uznávanými experty, členy předsednictev celosvětových odborných asociací apod.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba