Menu

Čeká nás další úspěšný rok

23. 02. 2013

Cestovní ruch v Česku
v roce 2012 zažil také rekordní rok. V hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se podle predikce Mag Consulting loni poprvé v historii ubytovalo víc než 13 milionů turistů. Počet hostů v HUZ v roce 2012 zaznamenal meziroční nárůst o 6–8?%. Počet hostů rezidentů vzrostl meziročně přibližně o 6?% a počet hostů ze zahraničí přibližně o 7–9?%. V roce 2012 přijelo do HUZ v Česku přes 7 mil. nerezidentů, což představuje nejvyšší hodnotu počtu hostů nerezidentů v historii.

Z pohledu počtu přenocování
však rok 2012 zdaleka rekordní nebyl, přestože byla podle odhadů Mag Consulting zaznamenána nejvyšší hodnota celkového počtu přenocování v HUZ za posledních pět let. Rekord v Česku ovšem padl v roce 2000, kdy hosté v HUZ realizovali přes 44 mil. přenocování. Roční hodnota tohoto ukazatele v Česku za rok 2012 dosáhla počtu 40 mil. přenocování HUZ, což znamená meziroční nárůst o 4–6?%. Roční hodnota počtu přenocování rezidentů vzrostla loni o 2–3?% a nerezidentů o 7–8?%. Pokračoval tak trend snižování průměrného počtu přenocování hostů v HUZ v Česku. Ten v roce 2012 v případě zahraničních hostů stagnoval na hodnotě 2,9 přenocování. U rezidentů došlo za loňský rok k dalšímu meziročnímu poklesu tohoto ukazatele o 0,1 na hodnotu 2,9. Nejvyšší hodnoty průměrného počtu přenocování dosáhli loni opět Rusové, kteří tradičně realizují v průměru o 2 přenocování více než ostatní nerezidenti.

Z hlediska příjmů
platební bilance běžného účtu České republiky z cestovního ruchu za uplynulý rok 2012 podle odhadů Mag Consulting jen těsně nebude překonána rekordní hodnota z roku 2007, kdy celková roční hodnota příjmů činila téměř 140 mld. Kč. Hodnota výdajů PB BÚ ČR na cestovní ruch činila v uplynulém roce přibližně 84 až 87 mld. Kč.
Hodnota tržeb vyjádřených v běžných cenách v odvětví ubytování, stravování a pohostinství podle odhadů Mag Consulting v roce 2012 meziročně klesla o 1?%. Tržby v tomto odvětví tak loni činily přibližně 125 až 126 mld. Kč. Zatímco nominální tržby v ubytování v roce 2012 meziročně vzrostly přibližně o 2,5?%, tržby ve stravování a pohostinství zaznamenaly 3% meziroční pokles.

Ceny ubytování
v hotelech a podobných zařízeních se loni odrazily ode dna. Podle predikce Mag Consulting dojde vlivem zvýšení základní a snížené sazby DPH v roce 2013 k meziročnímu nárůstu hodnoty celkové přiznané DPH z odvětví ubytování, stravování a pohostinství přibližně o 300 mil. Kč. Zvýšené sazby DPH se promítnou do vyšších cen v odvětví ubytování, stravování a pohostinství jen asi ze dvou třetin. Zbývající třetina zvýšené sazby DPH se neodrazí v ceně, ale podniky v tomto oboru ji zahrnou do nákladů.

V roce 2013
Mag Consulting očekává v základních ukazatelích cestovního ruchu v Česku stagnaci až mírný pokles. Klesnout má počet příjezdů do Česka především ze zemí Evropské unie, zejména Španělska, Řecka, Rakouska a Francie, naopak podle odhadů dojde k meziročnímu nárůstu počtu příjezdů návštěvníků z Ruska, Číny, Jižní Korey a Japonska. Počet výjezdů našich občanů do zahraničí v roce 2013 meziročně mírně poklesne. Zároveň dojde k meziročnímu nárůstu individuálně organizovaných cest Čechů do zahraničí a naopak se omezí počet cest realizovaných s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou. Cestovní ruch rezidentů v rámci Česka mírně poroste, ale bude se nadále zkracovat délka pobytu a tedy průměrný počet přenocování. Tržby v odvětví ubytování, stravování a pohostinství zůstanou v roce 2013 přibližně na stejné úrovni jako v roce loňském. U tržeb v ubytování Mag Consulting očekává mírný meziroční nárůst a v odvětví stravování naopak mírné meziroční snížení způsobené poklesem domácí poptávky po službách stravovacích zařízení. Mag Consulting předpokládá, že rok 2013 již nebude pro cestovní ruch přestavovat rok rekordní, ale přesto se bude jednat z pohledu cestovního ruchu o rok velmi úspěšný.
Ing. Jaromír Beránek


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba