Menu

Jedním z cílů akviziční strategie cestovní kanceláře Čedok je posilování konkurenceschop­nosti a dosahování synergických efektů mezi majetkově propojenými subjekty. Nejvýznamnější efekty lze docílit v oblasti nákupu služeb a kapacit – zejména přepravních a ubytovacích. Pokud tyto kapacity kontrahuje ve velkých objemech, získává výhodné podmínky. Stále významnější roli hraje také zákaznický servis, ať již při nabídce a prodeji zájezdů či jejich samotné realizaci. V této oblasti Čedok trvale investuje jak do rozvoje vlastní prodejní sítě, tak do technologií, zejména webových stránek a internetového prodeje, trvale velkou pozornost věnuje výběru a školení našich průvodců a delegátů. Výsledky Čedoku jsou odrazem práce Čedokářů, kteří se 365 dní v roce starají o spokojenost klientů v duchu letitého, přesto i dnes stále aktuálního sloganu Čedoku z 30. let minulého století: „Vaše cesta, naše starost“.

Čedok – vlajková loď Odienu

23. 01. 2011

Ing. Miroslav Res

S uplynulou jubilejní 90. sezonou Čedoku jsme spokojeni. Při pohledu na trh zájezdů, jsou naše výsledky, zejména v oblasti, tržeb velmi dobré. Vzhledem k šíři nabídky Čedoku, jak destinací, tak druhů dopravy, jsme pružně reagovali na trendy v poptávce. Na jedné straně jsme zaznamenali zvýšený zájem o luxusní zájezdy, na druhé, i klientům, kteří chtěli za dovolenou utratit méně než v minulosti, jsme úspěšně vycházeli vstříc. Stejně tak jsme např. úspěšně dokázali nabízet jiné neméně atraktivní destinace těm, kteří vlivem mediální masáže nechtěli do Řecka. Důležitým faktorem při prodeji zájezdů je renomovaná značka cestovní kanceláře. Kromě již zmíněného univerzálního portfolia zájezdů, je právě značka Čedok naší výraznou konkurenční výhodou.

S generálním ředitelem akciové společnosti Čedok a.s. se potkáváme 22. prosince 2010. Rozhovor jsme začali ohlédnutím za úspěšným galavečerem u příležitosti 90. výročí založení nejstarší české cestovní kanceláře, který se konal 7. prosince 2010 v Praze na Žofíně.
Mirku, na oslavách devadesátin Čedoku jsi od mistra světa Ondřeje Synka dostal list skifařského vesla s jeho věnováním. Ondřej Synek, jehož na oslavu přivedl předseda Českého veslařského svazu Ing. Jiří Kejval, je vzorem mého syna Martina, který letos z pražské Slavie přestoupil k němu do Dukly. A právě na lodi Jiřího Kejvala (dvojce bez kormidelníka) si letos spolu s Mikulášem Šumem ve sprintu vyjel jeden ze svých čtyř titulů juniorského mistra České republiky. Jakou souvztažnost má Ondřejovo veslo k Mirku Resovi?
To, že Jirka Kejval přivedl na oslavu Ondru Synka, mi udělalo radost ze dvou důvodů. Prvním důvodem je dlouhodobá úspěšná spolupráce Čedoku se sportovci. Organizujeme zájezdy na mnoho významných sportovních události, zajišťujeme i cesty pro naše olympioniky, partnery ČOV a fanoušky na Olympijské hry. Druhým důvodem je to, že jsem v mládí vesloval a ještě dnes se občas na skifu svezu. Ondru jsem viděl na Letních olympijských hrách v Pekingu dojet těsně za vítěznou lodí a získat pro Česko stříbrnou olympijskou medaili. Letos na mistrovství světa na Novém Zélandu již s přehledem vybojoval zlato. Je to první velká zlatá medaile pro našeho skifaře, o to více si dárku od Ondřeje – vesla s věnováním Čedoku – cením.
Kdybych měl uvést paralelu veslování s cestovní kanceláří: Obojí je o tvrdé, systematické práci. Veslař má před sebou dvoukilometrovou trať. Pokud potrénuje pouze dva dny před závodem a nebude se dlouhodobě připravovat a cílevědomě na sobě pracovat, stěží může uspět. Cestovní kancelář má rovněž před sebou náročnou soutěžní sezonu, a ani jí nestačí „potrénovat“ týden před jejím zahájením. Musí se na ni s velkým předstihem a maximální zodpovědností připravovat, aby obstála. Čedok má za sebou již devadesát sezon, a tím pádem i něco natrénováno. U příležitosti 90. narozenin jsme se rozhodli natočit film „Milníky na cestě s ibisem“, mapující bohatou historii naší cestovní kanceláře. Ukazuje nejen historii Čedoku od jeho založení v roce 1920, ale i vývoj odvětví cestovního ruchu od dvacátých let minulého století, změny stylu cestování na pozadí politických událostí a ekonomického vývoje u nás i v Evropě. Během dvaceti minut si uvědomíte, jak obrovský vývoj tento obor za několik desetiletí prodělal díky rozvoji techniky, především v oblasti dopravy. Letecké zájezdy – v nedávné minulosti téměř luxusní zboží dostupné jen pro úzký okruh klientů – jsou dnes běžným zbožím masové spotřeby. Cestování je stále jednodušší a dostupnější službou, protože se rozšiřuje nabídka letecké přepravy a mizí administrativní hranice mezi státy. Zkrátka cestování se stává stále žádanějším.

Mirku, Odien – významný finanční investor z USA – se stal majoritním akcionářem Čedoku v roce 2007 a svá akcionářská práva vykonává od r. 2008.
Jak v rámci slavnostního večera na oslavách našich devadesátin na Žofíně ve svém vystoupení uvedl předseda představenstva akciové společnosti Čedok a.s. pan Michael Saran, záměrem našich akcionářů je posilovat pozici Čedoku jako vlajkové lodi podnikatelských aktivit Odienu v odvětví cestovního ruchu. Trh cestovního ruchu v České republice není příliš velký a je již rozdělený. Abychom v jeho rámci významněji rostli, jsou kromě zvyšování vlastního tržního podílu další cestou k našemu růstu akvizice. Není tajemstvím, že Čedok již několik let vlastní padesátiprocentní podíl v cestovní kanceláři ESO Travel, významném hráči v oblasti exotických dovolených. Zájem o posílení v oblasti letních leteckých dovolených a poznávacích zájezdů přivedl Odien k akvizici CK FIRO Tour, která patří do velké čtyřky tuzemských tour operátorů. Jedním z cílů naší akviziční strategie je posilování konkurenceschop­nosti a dosahování synergických efektů mezi majetkově propojenými subjekty. Nejvýznamnější efekty lze docílit v oblasti nákupu služeb a kapacit – zejména přepravních a ubytovacích. Pokud budeme tyto kapacity kontrahovat ve větších objemech, získáme výhodnější podmínky. Ve vysoce konkurenčním prostředí s minimálními maržemi, kterým cestovní ruch je, je stále patrnější tlak na ceny zájezdů ze strany klientů, což vede k tlaku na snižování nákladů. Akvizice a z nich plynoucí synergie nám tak umožní i v budoucnu nabízet klientům služby s nejvýhodnějším poměrem mezi cenou a kvalitou. Obdobná situace na trhu zájezdů jako v České republice je i v regionu střední a východní Evropy. I toto teritorium je proto předmětem zájmu našeho akcionáře. Zejména Slovensko, kde má Čedok svou pobočku, dále pak Polsko a Maďarsko.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba