Menu

Čedok oslavil devadesátiny aneb Milníky na cestě s Ibisem měly premiéru 7. prosince 2010 na Žofíně

23. 01. 2011

Roku 1920 se skupinka občanů Československa vydává ve stopách propagačního poselstva krále Jiříka z Poděbrad z Čech až na konec (starého) světa, do Portugalska. Necestují koňmo, ale vlakem. Iniciátorem akce, jejímž účelem je opět popularizace naší (nové) státnosti, je právě založená Československá cestovní a dopravní kancelář. Její počátky sahají do r. 1918, kdy se zrodem Československa vzniká potřeba vytvořit silnou československou cestovatelskou organizaci, která bude protiváhou společnostem Wagon-Lits a Thomas Cook, jež ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Proto skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 zárodek budoucího Čedoku – Informační kancelář, která poskytuje služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Uprostřed léta 1920 se pak podaří založit Československou cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným. U jejího zrodu stojí ministerský rada Ing. Ctibor Fiala a vrchní ministerský komisař ministerstva železnic JUDr. Igor Geryk, jehož jméno je s Čedokem spojeno až do r. 1947. Postavení mladé cestovní kanceláře není jednoduché. Trh ovládá gigant Wagon-Lits, jehož síla je založena na dokonalé organizaci cest salonními a lůžkovými železničními vozy. Dr. Geryk si jako bývalý šéf  Československých státních drah uvědomuje, že britskou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v západní Evropě, může těžko porazit pouze jejími zbraněmi. Proto sází i na nové formy dopravy – autokary a letadla. V tuzemsku ale má Československá cestovní a dopravní kancelář silnou pozici i v železniční dopravě držením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Dalším mezníkem v dějinách Čedoku je r. 1925. V té době už Československá cestovní a dopravní kancelář zcela ovládla trh tuzemských zájezdů, kterému dominují zvláštní vlaky směrované zejména do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusi. Zakládá autopark, který vybavuje nejmodernějšími autokary značky Praga. V témže roce je, spolu s maďarským Ibuszem a polským Orbisem, iniciátorkou vzniku AGOTu – středoevropské aliance 41 cestovních kanceláří tvořící protiváhu pronikání západoevropské konkurence. V tomto roce vydává svůj první souhrnný katalog tuzemských a zahraničních zájezdů „Naše cesty“. I když v něm dominuje železniční doprava, zahrnuje cesty do míst, kam železnice, a tedy ani konkurence, nemůže. Jsou to právě turistické autokary Československé cestovní a dopravní kanceláře, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku. Záhy se pouští i do kombinovaných projektů založených na železniční, lodní i autokarové dopravě s hlavními cíli ve Francii a Itálii. Je to Československá cestovní a dopravní kancelář, která otevírá světu pobřeží jugoslávského Jadranu a rychle tam ovládá neuvěřitelných 90 % cizineckého cestovního ruchu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá letecké linky do Casablanky a Káhiry. I když lety mají až deset mezipřistání a cesta trvá skoro dva dny, na řadu roků jsou nejoblíbenějším zámořským produktem v její nabídce. Vnějším projevem marketingové strategie po r. 1925 je i nová firemní identita. Objevuje se zkrácený název firmy ČEDOK, vytvořený z původního názvu ČEskoslovenská DOpravní Kancelář. Současně se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Čáp je tuzemský stěhovavý pták cestovatel a pavéza připomenutím cesty poselstva českých rytířů krále Jiřího z Poděbrad vedeného Zdeňkem Lvem z Rožmitálu.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba