Menu

Navzdory ztíženým podmínkám na dopravním trhu ČD Cargo obhájilo pátou příčku v žebříčku největších dopravců Evropské unie z hlediska objemu přepraveného zboží. V evropském měřítku je vývoj výkonů ČD Carga v uplynulém roce srovnatelný s nejlepšími evropskými železničními dopravci. Podle oficiální statistiky Mezinárodní železniční unie (UIC) evropští železniční dopravci v roce 2009 zaznamenali tyto meziroční propady přepravního výkonu: německý DB Schenker Rail –19 %, rakouský Rail Cargo Austria –20 %, české ČD Cargo –21 %, polské PKP Cargo –25 %, francouzský SNCF Fret –26 %, slovenské ZSSK Cargo –27 %, italská Trenitalia –33 %, belgické B-Cargo –33 %, rumunská CFR Marfa –40 %. Ze srovnání vyplývá, že se ČD Cargo díky protikrizovým opatřením s dopady hospodářské recese vyrovnalo relativně úspěšně.

ČD Cargo spoluzakladatelem evropské aliance Xrail

27. 04. 2010

Sedm hlavních evropských operátorů
železniční nákladní dopravy ve švýcarském Curychu 18. února 2010 vytvořilo oficiální evropskou alianci pro přepravy vozových zásilek Xrail. Hlavním cílem aliance Xrail je poskytování mezinárodní železniční přepravy efektivnějším a pro zákazníky komfortnějším způsobem převážně mezi největšími evropskými hospodářskými centry, jejich terminály a vlečkami. Aliance hodlá významně zvýšit konkurenceschopnost přepravy železničních vozových zásilek v Evropě, čímž pomůže odlehčit dopravě na silnicích a přispěje k ochraně životního prostředí.

Vozové zásilky
představují v Evropě zhruba polovinu všech přeprav nákladů po železnici a podle studií trhu mají značný mezinárodní růstový potenciál. Tento nejdůležitější způsob přepravy se tak nyní stává mnohem atraktivnějším a účinnějším. To je také hlavním cílem aliance Xrail, která byla oficiálně založena podpisem zakládající smlouvy čelnými představiteli partnerských železnic. Alianci tvoří sedm partnerů s působností v 11 zemích: ČD Cargo (Česká republika), CFL cargo (Lucembursko), DB Schenker Rail (Německo, Holandsko, Dánsko), Green Cargo (Švédsko, Norsko), Rail Cargo Austria (Rakousko, Maďarsko), SBB Cargo (Švýcarsko) a SNCB Logistics (Belgie).

Aliance posílí konkurenceschop­nost
evropských železničních vozových zásilek vůči silniční přepravě. „Úzká spolupráce při výrobních a informačních procesech nám může pomoci uvolnit značný potenciál v efektivitě a kvalitě,“ vysvětlil vedoucí projektu Xrail Günter Ferk. Standardy projektu Xrail přinášejí výhody zákazníkům při přepravách přes hranice hned ve třech oblastech: spolehlivost (minimálně 90 % v mezinárodní přepravě vozových zásilek na síti Xrail), průhlednost (mezinárodní jízdní řád z vlečky odesílatele na vlečku příjemce a využívání aktivních informačních systémů) a proces nabídky (standardní doba zpracování maximálně 3 dny).

Projekt Xrail byl zahájen v roce 2007
pod vedením Mezinárodní železniční unie (UIC) v Paříži. V součinnosti a s podporou UIC členové aliance od té doby vytvořili mezinárodní pracovní standardy, potřebné IT nástroje, opatření ke zlepšení kvality a vypracovali zakládající smlouvu aliance. „Aliance položila základy trvalé sítě vozových zásilek po celé Evropě,“ říká Oliver Selnick, ředitel nákladní dopravy UIC. Projekt Xrail se zaměřuje na řízení mezinárodní přepravy vozových zásilek mezi operátory železniční přepravy. Aliance se nezaměřuje na ucelené vlaky nebo kombinovanou dopravu, využívající výměnné nástavby. Obchodní stránka přeprav vozových zásilek, jako jsou vztahy se zákazníky a cenotvorba, zůstávají v přímé odpovědnosti zúčastněných železničních dopravců, kteří tak pokračují v konkurenci mezi sebou. Partneři projektu Xrail se však zavazují dodržovat vysoké standardy kvality a služeb pro zákazníky, jak bylo ujednáno v rámci aliance.

Po úspěšném završení pilotní etapy,
během níž byly zakládajícími členy zajišťovány služby zákazníkům podle standardů Xrail, nyní projekt Xrail spojuje hlavní ekonomické oblasti v zemích, v nichž dopravci působí. Xrail staví na existující infrastruktuře, na koridorech Evropské unie TEN-T (Trans European Transport Network – Transevropská dopravní síť) a na vybraných terminálech a vlečkách. Xrail zamýšlí svoji síť postupně dále rozšiřovat. Hlavním cílem z dlouhodobého hlediska je obsáhnout celou evropskou síť vozových zásilek. Partneři aliance se snaží co nejlépe využít jejich vlastní síť, aby zajistili další rozvoj vozových zásilek. Založení aliance Xrail je také dobrou zprávou pro životní prostředí. Ekologické parametry železniční nákladní přepravy jsou mnohem příznivější než parametry silniční nákladní přepravy, zvláště při přepravách na větší vzdálenost.

„U vagonových zásilek
jsme stále více tlačeni konkurencí silničních dopravců,“ uvedl člen představenstva a obchodní ředitel ČD Cargo Ing. Rodan Šenekl, který za českého nákladního dopravce zakládající smlouvu podepsal. „Aliance Xrail by měla nabídnout větší spolehlivost, rychlost a například i možnost místenkování a sledování zásilky zákazníkem online,“ dodal Šenekl. „ČD Cargo vzniklo jako samostatná akciová společnost mj. právě za tím účelem, aby mohlo snáze vstupovat do takovýchto aliancí, které přinášejí rozvoj produktů nákladní železniční přepravy a zlepšení služeb zákazníkům,“ uvedl k projektu Ing. Josef Bazala, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČD Cargo. „Podpisem zakládající smlouvy jsme udělali malou revoluci, ale dále už hodláme systém jen evolučně zdokonalovat, aby se nám podařilo udržet a časem také zvýšit objem nákladní přepravy po železnici,“ sdělil při podpisu smlouvy Günter J. Ferk, který je manažerem projektu Xrail.
Ing. Zdeněk Větrovec, ředitel odboru marketingu a komunikace ČD Cargo


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new