Menu

CANSO se vrátilo do Prahy

11. 07. 2006

Po deseti letech
se do Prahy vrátila konference organizace CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation / Organizace civilních poskytovatelů služeb civilního řízení letového provozu), aby si zde na jubilejní 10. valné hromadě (AGM – Annual General Meeting) a konferenci generálních ředitelů připomněla deset úspěšných let existence organizace, která se stala globálním hlasem poskytovatelů letových provozních služeb. Bylo to právě hlavní město České republiky, kde byly zakládajícími členy podepsány první dokumenty, stanovující cíle a principy této organizace. CANSO se sídlem v Amsterodamu je mezinárodní nevládní organizací poskytovatelů letových provozních služeb, jehož členové řídí kolem osmdesáti procent veškeré světové letecké dopravy (v roce 2004 odbavili více než 43 miliony letů) a pokrývají zhruba šedesát procent světového vzdušného prostoru.

Třídenního pražského zasedání
se zúčastnilo více než sto šedesát delegátů ze všech světových regionů, což představuje dosud nejreprezenta­tivnější AGM v historii CANSO. I proto lze konstatovat, že za deset let své existence udělalo CANSO enormní pokrok a významně se začalo podílet na formování mnoha nových koncepčních a strategických dokumentů v rámci mezinárodního civilního letectví. Jak ve svých úvodních projevech společně prohlásili předseda CANSO Ashley Smout, generální tajemník CANSO Alexandr ter Kuile a ředitel kanceláře generálního ředitele ŘLP ČR, s.p. Ivan Hubert je změna v organizaci služeb řízení letového provozu na celosvětové úrovni nevyhnutelná, a to především z důvodu zvyšující se poptávky, nutnosti vyšší efektivity a stále většího důrazu na ochranu životního prostředí. Program konference se věnoval řadě zajímavých témat, která obohatila dosavadní poznatky v oblasti vzájemné spolupráce poskytovatelů letových provozních služeb a reprezentantů ATM průmyslu. Cílem konference nebylo nalézt odpovědi na všechny existující problémy, ale přispět ke vzájemné výměně informací, majících svou hodnotu bez ohledu na geografickou polohu státu, jeho velikost, ekonomickou sílu nebo vyspělost používaného ATM systému.

Na úspěšné realizaci
akce se významně organizačně podílel český člen CANSO, státní podnik Řízení letového provozu ČR, který byl jedním ze zakládajících členů organizace a který patří mezi nejaktivnější členy této organizace. Zaměstnanci podniku se průběžně podílejí na práci pravidelných i ad hoc pracovních skupin CANSO, jejichž činnost je zaměřena například na bezpečnost letového provozu, rozvoj lidských zdrojů nebo koordinovaný nákup ATM technologií. Závěrečný večer CANSO AGM 2006 v Praze byl věnován společenskému večeru, na který všechny účastníky konference pozval státní podnik Řízení letového provozu ČR. V krásném prostředí secesního Žofínského paláce z 19. století byl pro vzácné hosty připraven bohatý kulturní program, který věrně odrážel historii jednotlivých setkání deseti předchozích CANSO AGM. Prostřednictvím vystoupení českých uměleckých souborů a excelentního moderování Marka Ebena se tak obecenstvo mohlo přenést zpátky do Londýna, Rigy, Kapského Města, Brisbane, Shannonu, kanadského Banffu, Mnichova a Palma de Mallorky.www.canso.org

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new