Menu

Byznys není jednosměrná ulice

23. 01. 2011

Ing. Alexandr Turov

Česka republika je vysoce konkurenceschopná v mnoha odvětvích a oborech, jako jsou strojírenství, chemický, farmaceutický a keramický průmysl, nanotechnologie, zateplovací systémy, automobilový průmysl atd. Rusko má však zájem nejen o import mnoha vašich produktů, ale zejména o spolupráci. Budování společných podniků je proto jednou z našich priorit. Máme zájem o investice českých firem, a ruské firmy zase mají zájem investovat v Česku.

S obchodním radou Ruské federace Ing. Alexandrem Turovem se potkáváme na ruském obchodním zastoupení v Praze 4. ledna 2011.
Pane inženýre, Ruská federace je pro české firmy velmi perspektivní.
A Česká republika pro ruské. 18. a 19. října 2010 se v Moskvě konalo šesté zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Páté bylo v Praze. Zúčastnila se jej vaše vysoce reprezentativní delegace. Kromě veřejných činitelů v ní byli i podnikatelé. Jejich know-how a samozřejmě i investice jsou pro ruskou ekonomiku přínosem, a proto jejich aktivity cílevědomě podporujeme. Pochopitelně i ve vědecko technické sféře. Ostatně čeští vědci a výzkumníci, např. v oblasti nanotechnologií a jejich aplikací z Technické univerzity v Liberci nebo ze společnosti Optaglio, laureáta prestižního ocenění „Česká hlava“, která se specializuje na vývoj a výrobu špičkových bezpečnostních optických prvků a hologramů; nebo výzkumníci z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oblasti měřicích a řídicích systémů pro alternativní zdroje energie a technologií pro aplikace ve zdravotnictví aj., právem patří do světové špičky. Takových oborů, kde jste výborní, je mnoho. To čeho se někdy špičkové české vědecké kreativitě nedostává, je nejen popularizace, a tedy společenská odezva, ale ruku v ruce s tím i investice. Ne náhodou řada významných zahraničních výzkumných týmů ráda zaměstnává české vědce. Připravuje se podepsání Deklarace o partnerství pro modernizaci mezi Ministerstvem hospodářského rozvoje Ruské federace a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. V prosinci loňského roku 2010 se uskutečnilo jednání mezi velvyslancem Ruska panem Kiselevem a ministrem průmyslu a obchodu České republiky panem Kocourkem, jehož hlavním tématem se staly otázky ekonomické spolupráce. V únoru roku 2011 budou následovat další kroky. Pro podnikatelské české subjekty by to mohlo znamenat, že na území Ruské federace budou moci v různých sférách realizovat další výhodné projekty.

Byznys není jednosměrka.
Určitě ne. Rovněž tak ruští investoři jsou ochotni investovat u vás v České republice. Loni jsem na toto téma měl jednání s téměř všemi hejtmany České republiky. Z nich jsem si odnesl poznatek, že hospodářské oživení a nové pracovní příležitosti na území jejich krajů jsou pro ně jednou z výsostných priorit. Naše vláda takovéto investice podporuje. V dnešním globálním světě totiž není radno se hospodářsky izolovat. Mezinárodní kooperace mezi ruskými a zahraničními firmami, a tedy i mezi českými a našimi, může vytvářet podmínky, aby jak české, tak ruské, resp. společné firmy úspěšně obstály ve světové konkurenci. Byznys opravdu není jednosměrná ulice, a proto vítáme české investory vstupující na ruský trh a jsme rádi, pokud se na českém trhu v nemenší míře uplatňují ruští. Zkrátka je to zdravý proces vzájemné investiční spolupráce.

Ruská federace je svými ropovody a plynovody propojena se západní Evropou. Buduje se přímý produktovod vedený Severním a Baltským mořem. Nicméně nedávno ve sdělovacích prostředcích proběhly informace, že v tomto směru expandujete i na východ, směrem do Japonska a do Číny.
Zavírat oči nad tím, že ekonomika a obchod jsou globální, by byl nerozum a zpátečnictví. Proto se ruská ekonomika, obdobně jako ekonomika zemí Evropské unie, otevírá nejen na západ, ale i na východ. Ostatně nejen Japonsko, ale i Čína už dnes představuje dynamicky se rozvíjející ekonomiku. Čínská ekonomika má velmi vysokou progresi, a je jasné, že spolu s ní rostou i nároky na energetické zdroje. Naše obchody s Japonskem a Čínou však neupozaďují obchod Ruské federace s našimi středoevropskými a západoevropskými partnery, mezi něž počítáme i Českou republiku a Slovenskou republiku .

Pane Turove, než jste byl jmenován obchodním radou v České republice, působil jste na Slovensku. Jak se vám tam líbilo a jak se vám líbí v Česku?
Na Slovensku se mi hodně líbilo, stejně jako teď v Česku. Češi i Slováci mají s Ruskem dlouholeté tradiční vztahy, což mj. ilustruje i skutečnost, že choť prvního premiéra samostatného Československa, pana Kramáře, byla Ruska. Obdobně jako družka vašeho nejpřekládanějšího spisovatele Jaroslava Haška. Nejen jazyková a kulturní blízkost, ale i další sféry dávají oběma našim státům východiska pro příští vzájemně prospěšnou spolupráci. V tomto smyslu bych chtěl navázat i na aktivity občanského sdružení Liga pro cestovní ruch a časopisu Všudybyl, jež se snaží o propagaci cestovního ruchu jako jedné z cest k ekonomické prosperitě vaší krásné země. Česká republika oplývá nepřeberným množstvím krás. Která jiná země má takovou hustotu památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, jako Česko? Která tak bohaté a systematicky vzorně udržované folklorní tradice? Takovou kumulaci turistických atraktivit na tak malém území? Proto bych rád s podporou časopisu Všudybyl a s ruskou významnou televizí NTV inicioval vytvoření série filmů o kultuře a tradicích České republiky pro rozvoj jejího turistického potenciálu . U nás v Rusku máme takový program: „Ich Nravy“ – „Jejich zvyky“ (www.ihnravy.ntv.ru). Jeho protagonistou je můj dobrý kamarád Dmitrij Zacharov. Na Slovensku jsme spolu s ním už natočili devět dílů, celkem je dílů tohoto pořadu o Slovensku ještě víc. Předpokládám, že v Česku bychom natočili kolem dvaceti, kterými divákům v Ruské federaci zprostředkujeme seznámení s vaší krásnou zemí.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba