Menu

Bude se šetřit, ať to stojí, co to stojí?

30. 10. 2002

25. září se v Karlových Varech sešla na svém druhém jednání Komise cestovního ruchu při Asociaci krajů. Jejího předsedu a zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Josefa Jalůvku jsem požádal o stručnou charakteristiku úkolů této komise.
Mezi hlavní patří definovat úlohu krajů a jejich koordinační roli v cestovním ruchu včetně spolupráce se subjekty, které se cestovním ruchem zabývají na úrovni krajů, republiky a na mezinárodní platformě. Vysoce závažným úkolem je posouzení připravovaného dokumentu pro vstup do Evropské unie – Sektorového operačního programu a společně s ním i Regionálního operačního programu Cestovní ruch.

Jaká další témata patří mezi aktuální?
Určitě otázka peněz, ale tu bych neuváděl na prvním místě. Jak se totiž po více než roce existence krajů ukázalo, dá se udělat spousta dobrých věcí, když se dobré myšlenky v regionech chopí schopní lidé. První rok kraje, včetně našeho, absolvovaly téměř bez peněz, a přesto se mnohé podařilo. V současné době nás snad nejvíce trápí nejasná role Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které dosud nevydalo jasný signál, jakým způsobem chce pokračovat v koordinaci cestovního ruchu. Vzhledem k dílčím problémům, které mají vliv i na naše podnikatelské subjekty (viz poslední kauza, týkající se nemožnosti pojištění některých cestovních kanceláří), se domníváme, že by se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR mělo této otázce více věnovat. Na všechny kraje tvrdě dopadly povodně. Bohužel, nejen přírodní živly hrály svoji roli. Ač je to paradoxní, byl pozastaven program podpory rozvoje infrastruktury cestovního ruchu. U nás v Moravskoslezském kraji se to týká dvanácti subjektů. Zatím to je bez oficiálního rozhodnutí. Komise mne proto pověřila, abych oslovil pana ministra Němce a oficiálně se jej dotázal na další vývoj.
S obdobným přístupem se potkáváme ve více směrech. Původně to byly čtyři dotační tituly, které byly pozastaveny. Týkají se obcí i podnikatelských subjektů, které mají nasmlouvány dodavatele, jimž běží stavby na základě přiznání dotací, což má za následek insolvenci, možnost záporného výsledku hospodaření. To se týká i Programu obnovy venkova. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vyzvalo vládu, aby se nad tím zamyslela, protože zisk z takto „uspořených“ několika milionů korun zcela jistě nepřevýší škody, které tato nesystémová opatření způsobí.

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba