Menu


Brno představuje centrum Moravy, jedné z historických zemí Koruny české. Je druhým největším městem republiky. Brno je hlavním městem veletrhů. Tuto skutečnost potvrzuje – podle průzkumu společnosti Factum Invenio z roku 2006 – devět z deseti občanů České republiky. Pro hlavní město Česka jsou charakteristické symboly, jako je např. Pražský hrad, Karlova univerzita či Karlův most. Nejvýznamnějším brněnským symbolem, již osmdesát let dokreslujícím kolorit města a přispívajícím k rozvoji regionu, je brněnské výstaviště.

Brno = Veletrhy, Veletrhy = Brno. Již 80 let

25. 02. 2008

Brněnské výstaviště – historie a současnost
V roce 1923 byla na areál vyhlášena urbanistická soutěž, ve které zvítězil návrh Josefa Kalouse z Prahy a definitivní projekt sestavil Emil Králík. Se stavbou některých pavilonů se začalo v roce 1927, areál výstaviště byl dokončen za rekordních 14 měsíců. Provoz výstaviště zahájila 26. 5. 1928 Výstava soudobé kultury v Československu, která byla slavnostně zahájena za přítomnosti prezidenta T. G. Masaryka. Karel Čapek v Národních listech z 1. 7. 1928 mimo jiné napsal: „…Předem budiž konstatováno, že brněnská výstava určila celým svým rázem novou úroveň našemu výstavnictví. Sluší se, aby tam putoval každý, komu záleží na tom, aby srovnal tento výkon s dosavadními nebo zahraničními;… Nemluvme o povinnosti; řekněme prostě, že to stojí za to, jít a vidět…“. Tato slova platí dodnes, protože jasně vykreslují princip a filosofii veletrhů konaných v Brně. Jsou to akce, které přispívají k rozvoji české ekonomiky a exportu, jsou ukázkou tradice českého průmyslu a designu. Po válce byla činnost obnovena strojírenskými veletrhy, které se konají dodnes. Jednotlivé výstavní pavilony jsou díly více než 30 autorů, jsou monumenty dějin novodobé české architektury. Za zmínku stojí mj. budova výstavní pošty, postavená dle návrhu Bohuslava Fuchse, pavilon země Moravy od Vlastislava Chrousta a kruhový pavilon Z s unikátně konstruovanou ocelovou kupolí o průměru 122 m. O kvalitě stavby vypovídá fakt, že první oprava střechy pavilonu, postaveného v roce 1959, byla nutná až v roce 2006.

Investice do areálu slouží zákazníkům
Do rozvoje infrastruktury areálu společnost Veletrhy Brno pravidelně investuje. Ze zkvalitňování veletržní infrastruktury v konečných důsledcích profitují vystavovatelé a návštěvníci brněnských veletrhů. Příkladem je vybudování nového vstupu do veletržního areálu z ulice Hlinky do pavilonu G2 v roce 2007. Bezbariérové řešení umožní přístup k nejnavštěvo­vanějším výstavním pavilonům v centrální části výstaviště. Nezbytným navazujícím krokem, tentokrát v režii Dopravního podniku města Brna, bude stavební rekonstrukce tramvajové zastávky na ulici Hlinky, která bude hotova v březnu 2008. Další významnou investicí do areálu výstaviště je nový pavilon P, který bude dokončen v roce 2009. Dopravní obslužnost výstaviště se výrazně zlepší po úpravě křižovatky u 4. brány, práce na této stavbě začnou v roce 2008.

Stávající celková rozloha areálu výstaviště je 60 hektarů, k dispozici je celkem 195 000 m2 výstavní plochy, z toho 113 tisíc m2 kryté plochy v šestnácti výstavních pavilonech.

Na tiskové konferenci 30. 1. 2008 předseda představenstva společnosti Veletrhy Brno, a.s. pan Herbert Vogt mj. řekl:
„Rok 2008 je souběhem významných výročí nejen pro naši firmu, ale, jak pevně věřím, i pro město Brno, a navíc se stane rokem významných investičních počinů. Mám na mysli dvě realizace v režii města Brna: zahájeni výstavby mimoúrovňové křižovatky u 4. brány výstaviště, místa, které se vzhledem k počtu a frekvenci veletržních akci stalo neuralgickým bodem v této části brněnské dopravní infrastruktury. Tato nová křižovatka zajistí bezproblémový a bezpečný provoz. V březnu bude také dokončena celková rekonstrukce tramvajové zastávky na ulici Hlinky, která naváže na bezbariérový vstup do areálu přes pavilon G2. Stavební ruch letos zavládne i v samotném areálu výstaviště. Bude zahájena stavba nového pavilonu P, který po dokončení v roce 2009 nabídne cca 10 000 m2 nadstandardní výstavní plochy. Na jeho financováni se budou podílet oba společnici, město Brno a Messe Düsseldorf. Tato skutečnost nad jiné dokládá úzké propojení zájmů obou hlavních akcionářů společnosti Veletrhy Brno. Osmička v letopočtech, jak se zdá, má magický význam v české historii. Sehrála významnou roli i v životě veletržního areálu, i toho, co se v něm v minulých desetiletích odehrálo: osmdesát let od jeho založení, padesátá repríza "vlajkové lodi“ veletržního programu, Mezinárodního strojírenského veletrhu. Ale také patnáct let provozu naší dceřiné společnosti, hotelu Holiday Inn, pokud vím dosud jediného hotelu v Brně, který zdobí pět hvězdiček.
Před deseti lety, v roce 1998, se setkaly a protnuly zájmy obou společností: Messe Düsseldorf v jejich cestě na nové trhy ve střední Evropě, Veletrhů Brno v aspiraci na pozici lídra veletržního trhu tohoto ekonomického regionu. V průběhu tohoto desetiletí jsme vzájemně kultivovali naše veletržní know how a do veletržní infrastruktury společně investovali 120 milionů EUR. I proto dnes můžeme Brno marketingově zúročit jako veletržní centrum střední Evropy."

Na téže konferenci primátor statutárního města Brna pan Roman Onderka mj. řekl:
„Město Brno v roce 2001 majetkově vstoupilo do nově založené společnosti Veletrhy Brno, transformované z někdejší akciové společnosti Brněnské veletrhy a výstavy. Z formálního pohledu jsme přijali model vlastnické struktury, která úspěšně funguje v řadě evropských veletržních metropoli. Tento krok fakticky deklaroval a potvrdil odhodlání města Brna po ještě užším sepětí a výraznějším podílu na spolupráci se společností, která je po dlouhé desítky let, bez ohledu na společensko-politické podmínky, synonymem úspěšné podnikatelské činnosti a s jistou nadsázkou erbovní součástí města Brna. Před osmdesáti lety dostalo město Brno díky usilovné snaze a prozíravosti jeho tehdejších představitelů do vínku veletržní areál, který je svojí architekturou dodnes plným právem předmětem obdivu. A je zásluhou následujících generaci lidí, kteří i při respektování odkazu zakladatelů dokázali dát výstavišti nový impulz, vdechnout nový život. Především díky tomu nemusíme dnes obdivovat brněnský veletržní areál pouze jako skanzen ojedinělé veletržní architektury, ale jako osvědčené místo pro navazování a upevňování obchodních vztahů, jako místo zprostředkování mezinárodních obchodních příležitostí. Prospěch pro město Brno a jeho obyvatele je nepřehlédnutelný. Nejen ten ekonomický, který podnikatelská činnost veletržní společnosti přináší. Brno se zabydlilo v mezinárodním povědomí, má dnes nejen pevné místo na veletržní mapě Evropy, ale stále více i jako zajímavá destinace v bedekrech turistických cestovních kanceláří. To jsou jen některé z důvodů, proč se chceme stále intenzivněji i do budoucna spolupodílet na rozvoji Veletrhů Brno.“www.bvv.cz
www.brno.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo