Menu

Bránit vylidňování malých obcí

12. 01. 2018

V druhém vydání Všudybylu 2017 jsem v článku „Nech brouka žít…“ referoval o šumavském čundru, a že jako bych se v první zóně Národního parku Šumava ocitl pár verst od Podkamennoj Tungusky v roce 1920. S tím rozdílem, že po dopadu tunguského meteoritu nevládl v tajze takový zmar jako teď na české straně Šumavy. Příjemnými oázami, kde jsme i v těch nejmenších šumavských obcích mohli dokupovat potraviny a další věci, nám byly prodejny COOP. Tímto konstatováním jsem zahájil rozhovor s prezidentem Asociace českého tradičního obchodu Ing. Zdeňkem Juračkou.
Pane prezidente, čeká vesnické prodejny v obcích přibližně do pěti set obyvatel obdobný osud jako plochy v první zóně Šumavy, kde lidé po staletí ještě donedávna pěstovali smrkové monokultury?
Velice dobře si uvědomujeme, že je třeba nenechat malé obce obdobnému osudu. Že je třeba bránit jejich vylidňování, s čímž úze souvisí zachování jejich obchodní a dopravní obslužnosti. Řeknu dobrou zprávu a špatnou zprávu. Dobrá je, že se touto problematikou začali zabývat odpovědní lidé. Špatná v tom, že snaha udržet obchodní obslužnost malých sídel naráží na nedostatek financí. Dali jsme proto dohromady argumentaci, proč je důležité zabývat se obchodní obslužností venkova. Sestavili jsme zásady, které by měly být brány na zřetel při výběru prodejen, jež mají být v malých obcích udrženy. Vplývají z toho, že obec by měla být komplexní. Ke každé vesnici totiž mimo jiné patří kostel, fara, hospoda a prodejna. Základní péči o obec má obecní úřad a ten by měl, jestliže má prodejna ekonomické problémy, rozhodnout. Pokud na to má peníze, řekne provozovateli: „Já ti s tou prodejnou pomůžu.“ Jestliže nemá, doporučí mu, aby se obrátil na kraj a příslušného hejtmana a tam ho podpoří.
Jak jsem řekl, Asociace českého tradičního obchodu zpracovala kritéria, kterých se lze přidržet při rozhodování, zda tu kterou prodejnu podržet, nebo ji nechat zavřít. Jsou totiž prodejny, jež jsou ztrátové kvůli lajdáckému personálu, ale také prodejny, které jsou ve ztrátě díky rozpínavosti nadnárodních maloobchodních řetězců, jejichž hypermarkety snižují potřebu nakupovat v místě bydliště. Bohužel, stále jich přibývá. Čili když se obec rozhoduje, zda má přispět na provoz prodejny, může od Asociace českého tradičního obchodu obdržet odborné posouzení, zda investovat do jejího udržení, nebo ji nechat padnout. Za ty desítky let, co působíme v managementu maloobchodu, jsme nasbírali spoustu zkušeností. Jsme tedy schopni si prodejnu prohlédnout a obci či kraji říci: „Problém je v tom, v tom a v tom… A když se odstraní, doporučujeme prodejnu udržet. Pokud neodstraní, doporučujeme nechat ji osudu.“


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials