Menu

STOCK Plzeň-Božkov
je největším výrobcem lihovin v Česku. Již 93 let vyrábí špičkové produkty, které patří k nejoblíbenějším na českém trhu. Široká paleta zahrnuje mnoho oblíbených značek v čele s „výjimečně hořkým a výjimečně dobrým“ Fernetem Stock. Krom fernetů patří ke klíčovým produktům likérky i Vodka Amundsen, ovocné destiláty či lihoviny řady Božkov, jíž vévodí Božkov Tuzemský – nejprodávanější lihovina v Česku. Základem vedoucího postavení společnosti Stock Plzeň-Božkov na trhu je kombinace tradičních značek s dlouholetou historií a inovacemi výrobkového portfolia. Sortiment reaguje na nejnovější trendy, které Stock Plzeň-Božkov často spoluutváří. Tak tomu bylo například v případě Fernetu Stock Citrus, který měl premiéru v roce 1997 a během krátké doby se stal jednou z nejoblíbenějších značek na českém trhu. Dnes portfolio společnosti zahrnuje více než čtyřicet značek. Řadu dalších, zahraničních lihovin na českém a slovenském trhu exkluzivně distribuuje. Stock Plzeň-Božkov podporuje propagaci odpovědné a umírněné konzumace alkoholu a aktivně se podílí na projektech v této oblasti.

Božkov Speciál

23. 02. 2013

S generálním ředitelem společnosti Stock Plzeň-Božkov, s. r. o., a prezidentem Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky panem Petrem Pavlíkem se potkáváme v Plzni-Božkově 23. ledna 2013. Historie božkovské likérky Stock se začala odvíjet roce 1884 v Terstu, kde Lionello Stock založil společnost Camis & Stock. Jeho brandy dosáhlo takové obliby, že se Camis & Stock stala ve dvacátých letech 20. století jednou z největších společností svého druhu v Evropě. Po rozpadu Rakouska-Uherska se do té doby domácí trhy staly pro terstskou likérku zahraničními, a její vývoz narážel na překážky v podobě cel, dovozních kvót apod. Lionello Stock proto v zemích, které vznikly po rozpadu habsburského mocnářství, zřídil filiálky. V roce 1920 proto v Československu koupil ovocnou palírnu v Božkově a tuto dceřinou společnost nazval Stock Cognac Medicinal.
Ano, historie se teď u nás v Božkově zajímavě potkává. V červnu 2012 se naše mateřská společnost rozhodla převést veškerou výrobu do Plzně. „Žák“ – tj. plzeňský Božkov – tak převzal veškerou výrobu od svého „učitele“ – mateřské továrny založené r. 1884 v Terstu. Pro nás, tady v Česku, je to ocenění naší práce, a pro historii zajímavé „kolečko“.

Na vašich webových stránkách mne zaujal program „Odpovědná konzumace alkoholu“. Při té příležitosti si dovolím podotknout, že čas od času jej s přáteli konzumujeme opravdu odpovědně. Ostatně můj táta, ač jsem jej zásoboval daleko dražším pitím, na božkovský Tuzemák nedal dopustit a trvale si jej kupoval do zásoby.
V češtině název programu „Odpovědná konzumace alkoholu“ vyznívá možná trošku dvojsmyslně. V žádném případě to nebylo naším záměrem. V rámci Unie výrobců a dovozců lihovin ČR jsme založili platformu „Pijte s rozumem“. Přesněji řečeno, vznikla v roce 2003, a v roce 2010 byla přidružena k programům Unie výrobců a dovozců lihovin ČR. Unie přitom zastřešuje dvanáct subjektů, které v roce 2011 odvedly 81?% veškeré spotřební daně z alkoholických nápojů v Česku. Etický kodex máme mnohem přísnější, než stanovuje legislativa. V souladu s ním např. mladé lidi odrazujeme od nadměrné konzumace lihovin. V rámci programu „Pobavme se o alkoholu“ debatujeme na školách o problematice pití mezi mladými lidmi. Na řidiče apelujeme v rámci programu „Domluvme se“, kterým se je snažíme směrovat, aby v případě, že se s přáteli jedou bavit do restaurace autem, měli mezi sebou vždy někoho, kdo nebude pít a odveze je zpátky apod. Programů je mnohem víc, ale toto jsou základní. Náš etický kodex např. zakazuje cílit reklamu na mladé lidi a využívat k reklamám herce mladší pětadvaceti let. Rozsah opatření, jimiž se samoregulujeme, je široký a v mnoha ohledech je přísnější než legislativa ČR. Přispíváme tím ke kultivaci konzumace lihovin v České republice.

Máte úžasnou reklamu na Fernet, nicméně jedničkou v srdcích asi všech Čechů a vysoce bonitním prezentem – nostalgicky voňavým pozdravem z domova, který jsme vozívávali našincům dlouhodobě pobývajícím v cizině, zůstává „jemný dámský likér na tři“ (pro luštitele křížovek z předunijních dob) „R-U-M“, tedy váš dnešní Tuzemák.
Božkov Tuzemský je neprodávanější lihovinou v České republice. V Česku se vypije téměř litr Božkova Tuzemského na hlavu a rok. O jeho kvalitách hovoří spousta dalších věcí. Po tzv. prohibici v loňském roce se spotřebitelé výrazně přiklonili ke značce Božkov, ať už se jedná přímo o Tuzemský nebo o ostatní produkty. Kolegům zaměstnancům našeho podniku jsem při té příležitosti zdůrazňoval, že je to poděkování spotřebitelů za práci, při níž oni i jejich předchůdci důrazně trvali na kvalitě. To je to, co časem vytvoří oblíbenou značku, garantuje bezpečnost výrobku a zaručuje důvěru trhu.
Co se týče Fernetu, také to je ikonická značka, ve Stocku vyráběná od roku 1927. Je to přírodní produkt, který má charakteristickou chuť, vůni a barvu a díky tomu i široké řady věrných spotřebitelů. Lidé, kteří pijí Fernet a tzv. se do něj dostanou, u něho zůstávají a leckdy nám píší dlouhé dopisy, co pro ně jeho chuť znamená.

V předešlém vydání Všudybylu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka říká: „Kdyby se nákup a prodej alkoholu řádně evidoval, tzn. prostřednictvím registračních pokladen s fiskální pamětí, nemuselo to dojít takhle daleko. Nemusel by tak rozsáhlým způsobem kvést černý obchod.“ Vynětí metylalkoholu ze seznamu látek podléhajících zvláštnímu režimu zacházení mělo v Česku velmi tragické důsledky.
To bylo rozhodnutí Evropské komise, které kritizujeme. Co se týče opatření proti „černému trhu“ s alkoholem, aby se situace neopakovala, Unie výrobců a dovozců lihovin ČR vypracovala devatenáct bodů, které jsme předali kompetentním státním orgánům včetně ministerstev a vlády České republiky. Jsme s nimi v úzkém kontaktu. Řekl bych, že už došlo k posunu v přijetí několika z těchto návrhů a už jsou ve stadiu schvalovacích procesů nové legislativy. Patří k nim např. zákaz prodeje lihovin v gastronomických provozech, tj. v restauracích či hotelích, z lahví, jejichž obsah je větší než jeden litr. Důležité je, že dojde k licencování prodeje lihovin. Opatření, které zatím není konkrétně ukotveno, ale je stěžejní, je právě panem prezidentem Juračkou zmiňované zavedení fiskálních pokladen. Jsme přesvědčeni, že pro zajištění důsledné kontroly dodržování zákonů je povinné zavedení pokladen s fiskální pamětí nezbytným prvkem.

Kolik turistů, byznysmenů, vědců a dalších spotřebitelů navštíví tu kterou zemi a kolik tam utratí peněz, do značné míry odvisí od její proslulosti. Tedy i od toho, jak známé a oblíbené jsou výrobky jejích firem ve světě. Vaše produkce splňuje i roli vyslanců úspěšně propagujících zemi svého původu.
Naše výrobky vyvážíme do pětapadesáti států světa. Na export jde polovina naší produkce. Největšími odběrateli jsou Itálie, Slovensko, USA, Kanada a začíná se k nim řadit i Rusko, kde jsme zastoupeni nejen Fernet Stockem, ale i ostatními výrobky. Rusko je specifické v tom, že je výrazně orientováno na vodku a zároveň jsou tam v této komoditě jako nejlepší vnímány ruské výrobky. Ve vodce je tam opravdu malý prostor pro jakékoli importní značky. Ruský trh proto čeká nárůst hlavně jiných kategorií. Očekáváme, že se tam začne konzumovat mnohem relevantnější kategorie whisky.

Všudybyl mívá tu čest být partnerem významných akcí České barmanské asociace. Vaše partnerství je však pro barmany daleko stěžejnější.
Rádi s touto asociací spolupracujeme. Organizujeme školení, a to převážně v našem odštěpném závodě v Prádle u Nepomuku, kde se mj. dělá macerát pro Fernet. Děláme tam i ovocné destiláty. V roce 2010 jsme např. s tamní hruškovicí získali první místo na „Jelínkově koštu“. To ilustruje, že destiláty umíme skutečně dobře. V Prádle jsme roku 1989 začali vyrábět další ikonickou věc, velmi zajímavou i z hlediska cestovního ruchu. Whisky, kterou už dva roky dáváme na trh. Díky ní lze říci, že Česko je jednou z devíti whiskových zemí. Whisky je zajímavá nejen tím, že byla vyrobena v přelomovém roce 1989, ale především vynikající kvalitou. Přijíždí k nám řada zahraničních konzultantů, kteří celý život dělají ve výrobě lihovin, aby si od nás mohli koupit několik lahví této whisky na Vánoce. Je dalším z klenotů, jež máme ve výrobním portfoliu.

Řada středních škol orientovaných na gastronomii vyučuje obor barmanství.
Za všechny bych rád připomněl naši spolupráci se Soukromou střední školou hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha v Praze-Klánovicích. Když jsme např. vyvíjeli nový produkt, pomohly nám přitom i názory těchto mladých odborníků.
Co se novinek týče, rád bych zmínil, že jsme loni na trh uvedli výrobek, který jsme nazvali „Božkov Speciál“. Je postaven na božkovském Tuzemáku. Máme radost, že se chuťově velmi ujal. Aniž bychom dělali cílenou reklamní kampaň, u partnerů z řad prodejen i gastroprovozů se stal druhým nejprodávanějším tuzemákem v České republice, hned po Božkovu Tuzemském. Oslovuje totiž konzumenty, kteří vyznávají ještě trošku jemnější chuť, než má klasický Tuzemák.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba