Menu

Bovis Lend Lease
- společnost sira Franka

05. 02. 2005

Deváté vydání Všudybylu 2004 (str. 21) přineslo fotoreportáž z glajchy terminálu EUropa, která se slavila 13. října 2004. A přesto, že se na realizaci projektu podílí řada subjektů, prvního přípitku na pódiu na zdar terminálu Sever 2 se zhostili pouze tři aktéři. Za Českou republiku (v tomto případě slovo „republiku“ míním v prapůvodním významu jako „věc veřejnou“) ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský, za investora generální ředitel České správy letišť Ing. Martin Kačur a za stavební společnosti zúčastněné na projektu předseda představenstva a generální ředitel firmy Bovis Lend Lease, a.s. Ing. Petr Palička, kterého jsem požádal o představení společnosti Bovis Lend Lease.
Společnost Bovis byla založena na sklonku devatenáctého století v Anglii jako standardní stavební firma a až do sedmdesátých let minulého století se příliš neodlišovala od jiných obdobných britských společností. V 70. letech začal ve vedení společnosti pracovat rodák z jihomoravského Mikulova pan František Lampl. Coby stavební inženýr odešel počátkem sedmdesátých let do Velké Británie, začal pracovat u Bovisu jako stavbyvedoucí a během několika let se vypracoval až na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. V této pozici působil od roku 1980 až do roku 2001 a za tu dobu z Bovisu udělal jednu z největších světových firem v oboru řízení staveb. Bovis se stal skutečně globální společností pracující prakticky na všech kontinentech s ústředím v Londýně. V roce 2000 byl Bovis převzat australskou developerskou společností Lend Lease, a byla tak vytvořena společnost Bovis Lend Lease. Podíl pana Lampla na tomto nevídaném rozvoji společnosti spolu s jeho mimořádnými lidskými kvalitami byly Jejím Veličenstvem britskou královnou v roce 1990 oceněny udělením šlechtického titulu. Přestože sir Frank v roce 2001 odstoupil z výkonné pozice předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti, zůstal Bovisu věrný i nadále. Je doživotním prezidentem naší společnosti a pro současné vedení je zdrojem neocenitelných informací. Protože sir Frank, kromě toho, že je britským šlechticem, současně zůstal i pravým Moravákem. Právě on to byl, kdo v roce 1991 inicioval založení pobočky Bovisu v České republice a současně vytvoření projektu Technologického parku v Brně. Ten byl založen jako společný podnik města Brna a tehdejšího vlastníka Bovisu společnosti P&O. Technologický park je úzce napojen na Vysoké učení technické v Brně, výrazně podporuje zaměstnanost, rozvoj technologií a technické vzdělanosti v tomto moravském regionu.

Hned po svém založení v České republice začal Bovis poskytovat servis při realizacích developerských záměrů.
Ano, Bovis, dnes vlastně již Bovis Lend Lease, a.s, od počátku poskytuje veškeré služby, které investor potřebuje pro rozvoj svého zamýšleného projektu. Od úvodního poradenství ve fázi rozhodování investora (cenové a časové propočty, hodnocení proveditelnosti stavebního záměru, optimalizace projekčních návrhů) přes zajišťování studií a jednotlivých stupňů projektové dokumentace, územních rozhodnutí, stavebních a jiných povolení až po zajišťování realizace staveb (tj. poradenství při výběru nejlepšího dodavatelského systému, uspořádání výběrových řízení na zhotovitele, ať už jednoho či několika, příprava zhotovitelských smluv, nastavení systému práce na stavbě). Následné řízení zhotovitele či zhotovitelů vedeme tak, aby stavba byla dokončena ke spokojenosti investora, a to zejména ze čtyř hlavních aspektů: v daném čase, v očekávaném rozpočtu, ve vysoké kvalitě a bez úrazů. Významnou úlohou je též řízení změn, kterých je někdy značné množství a které mohou výše uvedené aspekty výrazně ovlivnit. Avšak firma Bovis nemusí být pro investora přínosem „jenom“ ve fázi přípravy projektu a při jeho následné realizaci. Vzhledem k tomu, že jsme mezinárodně etablovanou společností, pracujeme v řadě případů i v oblasti financování projektu. Ne, že bychom stavby financovali (to pouze ve výjimečných případech a doposud jen v zahraničí), ale nezřídka se stává, že nás investor při podání žádosti o bankovní úvěr žádá o garanci efektivního financování či že pro banky provádíme dohled nad vynakládáním bankovního úvěru. Pravidelně též provádíme řadu expertíz, které bankám umožňují kvalifikovaně posoudit proveditelnost jednotlivých projektových záměrů. Na Bovis se tak i v oblasti financování projektů obrací stále více bank i investorů.

Bovis Lend Lease participoval na nejprestižnějších stavbách světa. Co v Česku?
Jsme velkou mezinárodní firmou a naší prioritou je získávání velkých zakázek pro domácí a mezinárodní investory. Těch skutečně velkých projektů však není mnoho, a tak velmi rádi také pracujeme na zajímavých menších zakázkách, které velké investice vhodně doplňují. Mimořádně významná je pro nás též účast na státních a municipálních zakázkách. Nicméně každé začátky jsou těžké, a tak i v České republice devadesátých let minulého století Bovis začínal s řízením výstavby čerpacích stanic, autosalonů, rekonstrukcemi kancelářských budov apod., tedy zakázkami s investicí v řádech desítek milionů korun. Záhy jsme se propracovali k projektům v řádu stamilionů korun, jako byly realizace kancelářských, obchodních, výrobních a skladových objektů, přes které jsme se dostali k projektům v řádu miliard korun, v nichž je dnes v České republice těžiště naší činnosti. Z těch nejvýznačnějších bych mohl jmenovat rekonstrukci Kongresového centra Praha; výstavbu obchodních center Olympia, kterých již bylo šest; ECM City v Praze na Pankráci, výstavbu Sazka Arény (zde Bovis zpracovával i podklady pro ratingovou agenturu ohledně zajištění financování); výstavbu Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC) České republiky v Jenči u Prahy či v tomto vydání Všudybylu zmiňovaný projekt EUropa na mezinárodním letišti v Praze-Ruzyni. Za jednu z významných staveb, která je sice v úvodní fázi, ale slibně se rozbíhá, považujeme výstavbu kampusu Masarykovy univerzity v Brně, což je téměř čtyřmiliardová investice.

Investiční výstavba v České republice do značné míry koreluje s rozvojem průmyslu cestovního ruchu. Ostatně právě participace Bovisu na infrastruktuře cestovního ruchu mi byla záminkou k tomu, abych vás, pane předsedo, oslovil.
Infrastrukturní projekty nás zajímají. Značnou část zakázek naší mateřské firmy ve Velké Británii představují infrastrukturní stavby včetně rekonstrukcí železničních koridorů, nádraží a letišť. Pochopitelně, že se těchto zkušeností, včetně poznatků sesterských společností, v maximální míře snažíme využívat i v Česku. Oblast letecké dopravy, jejíž infrastrukturní součástí jsou realizace projektů EUropa a IATCC Praha, se v současné době rozvíjí snad nejdynamičtěji ze všech druhů dopravy. Jsme rádi, že se tohoto rozvoje můžeme zúčastnit a že máme možnost na obou projektech uplatnit zkušenosti a znalosti společnosti nabyté v zahraničí. A to ať již při výstavbě Střediska řízení letového provozu ve Swanvicu na jihu Anglie či při výstavbě velkých mezinárodních letištích v řadě států světa (např. v Barceloně, Londýně, Manchestru, Moskvě aj). Tímto způsobem se nám daří naplňovat záměr sira Franka, aby firma Bovis pomohla při procesu zvyšování úrovně českého stavebnictví, a tím i návratu českého hospodářství na přední pozice v Evropě.www.bovislendlease.comwww.bovislendlease.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka