Menu

EuroOil je největší českou sítí čerpacích stanic. Jejím vlastníkem a provozovatelem je společnost ČEPRO, a. s., která zajišťuje a garantuje dodávky vysoce kvalitních pohonných látek. Má 191 čerpací stanici v regionech Čech, Moravy a Slezska, což ji v České republice řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic a na čtvrté podle objemu prodaných pohonných hmot. Čerpací stanice EuroOil jsou vybaveny moderními prodejnami s motoristickým a potravinářským zbožím a bezplatným Wi-Fi připojením. K dalším službám patří prodej tlakových láhví s propan-butanem a na vybraných stanicích i prodej LPG. Čerpací stanice EuroOil jsou certifikovány společností Lloyd?s Register Quality Assurance podle mezinárodní normy ISO 9001:2000. Důsledná kontrola kvality prodávaných pohonných hmot je samozřejmostí. Vzorky jsou pravidelně odebírány přímo na stanicích a podrobovány rozborům v laboratořích ČEPRO, a. s., nebo ve společnosti SGS. Původ a kvalita každé dodávky pohonných hmot jsou deklarovány atestem, který je na každé čerpací stanici k dispozici.

KRALUPOL, a. s., byl založen v roce 1993 s cílem dodávat ekologická paliva. V roce 1998 se stal součástí skupiny Royal Dutch Shell, a pod obchodní značkou SHELL GAS distribuoval LPG. Od roku 2007 společnost patřila do mezinárodní energetické skupiny Rubis se sídlem v Paříži, specializující se na skladování ropných a chemických produktů a distribuci LPG pod obchodní značkou VITOGAZ. V srpnu 2012 se stala součástí české skupiny KOH-I-NOOR, která působí ve více než sedmdesáti zemích světa a má dceřiné společnosti v jedenácti zemích na dvou kontinentech, a vrátila se k původnímu jménu KRALUPOL. Disponuje technologiemi, jejichž prostřednictvím zajišťuje výrobu směsí LPG. Ověřování výstupů výrobních procesů zajišťuje prostřednictvím vlastní špičkově vybavené laboratoře. U speciálních produktů jsou výstupy laboratorních analýz součástí dokumentace dodávky. KRALUPOL dodržuje zásady integrovaného systému řízení jakosti, bezpečnosti práce a životního prostředí splňující ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

ČEPRO, a. s., v oblasti velkoobchodního prodeje a přepravy zajišťuje plnění automobilových cisteren podle požadavků zákazníků; dopravu ropných produktů prostřednictvím produktovodů, železničních cisteren, autocisteren a nákladních vozů; cejchování průtokoměrů; laboratorní zkoušky pohonných hmot. Součástí každé dodávky je dodací list a atest pohonné látky. Dodává produkty: BA 95 Super – bezolovnatý automobilový benzin; vBA 91 Speciál – bezolovnatý automobilový benzin; BA Optimal 95 – aditivovaný bezolovnatý automobilový benzin; BA 98 Super Plus – bezolovnatý automobilový benzin; MN třídy B, D, F – motorovou naftu; Optimal Diesel bez biosložky – motorovou naftu; MN třídy 2 – motorovou naftu pro arktické klima; SMN 30 – směsnou motorovou naftu; TOLEX – topný olej extra lehký; FAME-B100 – biopalivo na bázi rostlinných olejů; Ethanol E85 – směs bezvodého lihu a benzinu BA 95 Super; Letecký petrolej JET A1.

Biopalivo FAME-B100

01. 12. 2014

FAME-B100 je biopalivo na bázi rostlinných olejů, které se vyrábí chemickou reakcí rostlinného oleje s metanolem. Může obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze. Používá se především jako motorové palivo pro vznětové spalovací motory a některé turbíny.

EuroOil je největší českou sítí čerpacích stanic, kterou vlastní a provozuje společnost ČEPRO, a. s. S jejich obchodním partnerem, renomovaným dodavatelem LPG a směsí LPG, (dnes už zase) českou akciovou společností KRALUPOL a lidmi, kteří v ní pracují, se znám z dob, kdy byla součástí skupiny Royal Dutch Shell. S provozním ředitelem KRALUPOLu Ing. Miroslavem Kašpárkem jsem si 29. října 2014 přišel popovídat nejen o produktech, s kterými obchodují, ale zejména o ochraně životního prostředí, v níž sehrává výraznou roli právě jejich spolupráce s EuroOilem.
Pane řediteli, KRALUPOL je držitelem certifikátů ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Jako palivo pro motory vozů, kterými rozvážíte plyn, používáte biopalivo.
Stoprocentním dodavatelem námi používaných pohonných hmot je akciová společnost ČEPRO. Právě díky jejich čerpacím stanicím EuroOil dnes po celé republice jezdíme na FAME-B100. Je to stoprocentní biosložka, která je alternativou minerální nafty. Měsíčně tohoto paliva spotřebujeme mezi třiceti až čtyřiceti tisíci litry. Jsme tak největším odběratelem FAME-B100. Na FAME (fatty acid methyl ester), metylester řepkového oleje, jsme přešli letos v brzkém předjaří. Přiznávám, že s určitými obavami. Sháněli jsme reference. Ptali se u společnosti, která provozuje dvě stě padesát nákladních automobilů v dálkové dopravě. Po vyhodnocení poznatků jsme došli k závěru, že by to mohla být ta správná cesta, a na FAME-B100 převedli celý autopark cisternových souprav a nákladních vozů. Bylo to klíčové rozhodnutí – a ukázalo se, že bylo správné. Vytipovali jsme si dvě čerpací stanice v síti EuroOil, které pro nás ČEPRO upravilo. Drtivou část FAME-B100 tankujeme právě tam. Tato místa jsou základními logistickými body naší automobilové flotily, jejíž převážnou část parkujeme v Hněvicích v areálu společnosti ČEPRO a druhou část v areálu bývalého vojenského opravárenského závodu v Horce u Olomouce.

Co názor, že bionafta poškozuje motory?
To jsme také slyšeli. Pro FAME-B100 jsme se rozhodli ze dvou důvodů. Za prvé spalováním obnovitelného zdroje energie přispíváme k vyrovnané uhlíkové bilanci. Významný ale je i aspekt ekonomický: vzhledem k nulové spotřební dani nám dnes přeprava vychází výrazně levněji. Cena FAME-B100 je ve srovnání s cenou minerální nafty vysoce konkurenční. Zkušenosti ukazují, že není vhodné střídat minerální naftu s bionaftou, byť jen na dojetí. I v tomto případě totiž dochází k zanášení palivových filtrů. Když pracujete výhradně s biosložkou, palivové filtry se nezanášejí. Teď nás čeká zimní období. Využití FAME-B100 v zimních podmínkách jsme konzultovali s odborným pracovníkem společnosti ČEPRO Ing. Danielem Svrčkem a také s expertem RNDr. Vladimírem Vackem, CSc. Dozvěděli jsme se, že se FAME vyrábí i v zimní variantě určené až do minus dvaceti stupňů Celsia.

Co zplodiny? Nemají lidé v místech, kudy projíždíte, dojem, že se na silnici vydala fritéza?
Rozhodně ne! Z některých vznětových motorů spalujících minerální naftu vychází dusivý černý dým a pevné částice, u FAME-B100 ale zápach ani částice nejsou. To, co opouští výfuk, ani vzdáleně neevokuje přepálený olej či jiný nepříjemný zápach. A přesvědčili jsme se o ještě jedné obrovské výhodě FAME-B100. Na jaře tohoto roku se stala dopravní nehoda, při které se naše cisternová souprava ocitla mimo vozovku a došlo k úniku zhruba čtyř set litrů paliva z palivové nádrže. Po doložení bezpečnostních listů Hasičskému záchrannému sboru a odboru krizového řízení bylo rozhodnuto, že se odčerpá palivo FAME-B100, které je viditelně na povrchu, ale už se nemusela provádět hloubková sanace. Do třiceti dnů totiž v přírodním prostředí dojde ke spontánnímu odbourání tohoto paliva. Takže z hlediska prevence ekologických škod je tu ještě tato další přidaná hodnota.

Pane řediteli, vaše firma KRALUPOL se zabývá nákupem, prodejem a distribucí zkapalněných ropných plynů. Mezi čtenáři Všudybylu je řada těch, kteří od vás kupují plyn pro zahradní topidla na propan-butan, jimiž za chladného počasí hostům vytvářejí příjemné prostředí pro posezení na terasách hotelů a restaurací, v restauračních předzahrádkách a v gastro zahrádkách.
Zabezpečujeme dodávky propanu, butanu, propan-butanu ve směsích a podobně. Nabízíme dokonce i speciální plyny – aerosoly. Jedná se například o plyny, které se používají jako hnací pro rozprašovače, aerosolové nádobky, kosmetiku, stavebnictví. Hnací plyny dokážeme míchat na základě požadavků odběratelů. Máme širokou paletu zákazníků. Už proto, že LPG rozvážíme i do čerpacích stanic jako alternativní palivo pro upravené benzínové motory. Ano, plyny pro topné účely dodáváme také hostinským, restauratérům a hoteliérům. Další zákazníci, například jatka nebo drůbežárny, je odebírají pro různé speciální účely do technologií. Zkapalněné plyny převážíme automobilovými cisternami, plyny v tlakových lahvích nákladními automobily, jejichž dieselové motory jsou díky FAME-B100 vysoce ekologické.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt