Menu

Hlavní vlastnosti zámkového přístupového systému ECEMATIC PS 200X

Bezkontaktní čipová karta s definovanými přístupovými právy host, servis, úklid, manager

29. 10. 2001

Inteligentní bezpečnostní a zámkové systémy
Společnost HSC s.r.o. vyvíjí inteligentní bezpečnostní a zámkové systémy pro laboratoře, hotely, rekreační objekty, léčebny apod. V oblasti hotelnictví vychází z podrobné znalosti managementu mezinárodních hotelových řetězců a potřeb hostů na zvyšování osobní bezpečnosti a ochrany majetku. Využívá skloubení různých zabezpečovacích a bezpečnostních systémů (EPS, EZS, kontrola vstupu, CCTV) v optimalizovaný celek s jednoduchým ovládáním a vysokou mírou bezpečnosti. Spolupracuje se špičkovými specialisty, výrobci techniky a bezpečnostními službami (včetně již ve Všudybylu zmiňované SBA Expert) v České republice i v zahraničí.

Řízení přístupu osob do definovaných pokojů či zón hotelu
Přístup je zabezpečen prostřednictvím inteligentní řídící jednotky vstupu na základě přístupových kódů. Jejich nositelem je bezkontaktní čipová karta s definovanými přístupovými právy. Pro potřeby hotelnictví se zpravidla používají čtyři základní typy karet: host, servis, úklid, manager. Systém umožňuje individuální volbu intervalu časové platnosti karty a její místní platnost.

Monitorování pohybu
Vzájemně propojené řídící jednotky vstupu jsou připojeny na nadřazený vizualizační systém pod WINDOWS. Každá událost (vstup do pokoje, změna stavu v pokoji) je odeslána nadřazenému systému a schematicky zobrazena na monitoru. Při neoprávněném vstupu do prostoru dochází k okamžitému akustickému i vizuálnímu zobrazení poplachu na monitoru spolu s přesnými údaji o čase a místě narušení. Systém vyžaduje zásah obsluhy, která se okamžitě vydává na signalizované místo. O výsledcích zjištění je učiněn zápis do archivu událostí. Systém informuje o momentálním stavu obsazenosti pokojů bez jakéhokoliv narušení soukromí hosta formou grafických schémat na monitoru PC a prostřednictvím přehledných tabulek.

Spolupráce s výtahovým systémem
Po přiložení karty typu Host ve výtahu se automaticky nastaví předvolba výtahu na poschodí, ve kterém je host ubytován, přičemž zůstává možnost manuální volby dalších poschodí stlačením tlačítka.

Záložní karty
V zámkovém systému jsou trvale přítomny záložní karty pro každou místnost zvlášť,kdyby nastal výpadek centrálního pracoviště pro přiřazování identifikačních ka­ret.

Archivace událostí
Všechny důležité události (vstupy do místností, poplachy, přidělování karet jednotlivým osobám, ukončení platnosti karet) jsou zaznamenány a uloženy do archivu. Archivace probíhá na zvoleném médiu ve formě dbf souborů.

Systém umožňuje

Nejméně osmiúrovňová přístupová práva Rozpoznávání stavu násilného otevření dveří Rozpoznávání stavu opomenutí zavření dveří Identifikace typu / čísla pokoje a poschodí Dálkové otevření místnosti Decentralizovaný tříúrovňový systém Utajený přenos všech informací Monitorování doby otevření dveří Integrace ostatních dveří do systému Monitorování stavu dálkově programovatelných trezorů Zálohování napájení počítačů centrálního pracoviště přes UPS Funkci přesného řízení vytápění a klimatizace v místnosti v závislosti na přítomnosti hosta Snímání stavu termostatu Ovládání regulačních ventilů vytápění Volbu tepelného režimu místnosti Tepelnou pohodu řízenou dálkově z centrálního pracoviště Automatický přechod do tří definovaných tepelných režimů Velmi úsporný režim neobsazené (check-out) místnosti Úsporný režim obsazené (check-in) místnosti Dálkové ovládání klimatizace v místnosti z centrálního pracoviště Implementaci funkce šetřiče elektrické energieHotel Security Cards s.r.o.

Sadová 171

252 45 Ohrobec, Praha-západ

tel./fax.: +420 2 996 20 59

mobil: 0606/ 723 716, 0602/ 393 399

e-mail: hotelsc@volny.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new