Menu

Bez cestovního pojištění raději ani krok

18. 05. 2006

Stejně důležité na cestě do zahraničí jako pas, peníze, lékárnička a průvodce je bezesporu pojištění. Ani v cizině se totiž turistům nemusí vyhnout úraz a pravděpodobnost akutního onemocnění roste úměrně s kilometry, s nimiž se vzdalují od domova. Dokonce i banální zdravotní problém se může stát velkou finanční zátěží, vážné zdravotní komplikace by dokonce mohly kohokoliv z nás zadlužit na zbytek života. O tom, co všechno nabízí cestovatelům, kteří vyjíždějí na dovolenou s cestovní kanceláří, Česká pojišťovna, informuje manažerka klíčových projektů České pojišťovny Dagmar Rosíková.
Klientům cestovních kanceláří a cestovních agentur, kteří vyjíždějí do zahraničí za účelem rekreace, nabízí Česká pojišťovna cestovní pojištění Turista. Turista je komplexem pojištění chránícím pojištěné před dopady různých nehod a nešťastných událostí. V první řadě jde o nejdůležitější pojištění léčebných výloh. Z něho se hradí nezbytné náklady na ošetření při úrazu nebo nenadálém onemocnění, náklady na léky, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení i převoz do místa trvalého bydliště. Součástí tohoto pojištění je i nepřetržitá asistenční služba v českém jazyce, jejíž pracovníci pomohou každému, kdo se v zahraničí dostal do složité situace. V nouzové situaci je možné ji vytočit na účet volaného z kteréhokoli místa v zahraničí. Kontaktní spojení jsou uvedena v dokumentech, které pojištěný obdrží při sjednání pojištění. Klientovi je zajištěna pomoc kdekoliv ve světě a je v jeho zájmu, aby asistenční službu kontaktoval. Nezbytné je to zejména při závažnější události.

Jaké další produkty ještě balíček cestovního pojištění Turista obsahuje?
Za prvé je to úrazové pojištění, kterým se vyvarujete finanční závislosti v době nezbytného léčení úrazu, nebo v případě, že úraz zanechá trvalé následky, a z kterého je poskytnuto plnění pozůstalým v případě smrti pojištěného následkem úrazu. Za druhé je to pojištění odpovědnosti za škodu občana, které vás zbaví nepříjemných starostí v okamžiku, kdy v cizině něco neúmyslně rozbijete, poškodíte, zničíte nebo někoho zraníte. A z pojištění cestovních zavazadel získáte náhradu za poškozené, zničené nebo ukradené věci, které jste měli s sebou na cestách. Důležité je, že všechny tyto druhy pojištění obdrží klient automaticky se zájezdem v jedné pojistné smlouvě.

Co nabízí Česká pojišťovna pro ty, kteří jezdí do zahraničí opakovaně?
Pro ty, kteří vyjíždějí do ciziny často a neustálé běhání do pojišťovny považují za ztrátu času, je ideálním řešením pojištění Odysseus. Česká pojišťovna má ve své nabídce několik typů ročního pojištění Odysseus, které se liší územní platností (Evropa s pojistným 1700 Kč a Svět v hodnotě 2900 Kč) nebo náplní zahraniční cesty. Všechny v sobě zahrnují balíček cestovního pojištění, tedy kromě pojištění léčebných výloh je to i úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu občana, pojištění cestovních zavazadel i bohatou nabídku asistenčních služeb. Majiteli této karty pak zajišťují za nízkou cenu komplexní pojistnou ochranu při jednotlivých cestách trvajících najednou nejdéle 35 dnů, přičemž počet cest není během roku nijak omezen.

Je třeba i dnes, když jsme v EU, do dalších členských zemí sjednávat cestovní pojištění?
Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo ke změnám v poskytování zdravotní péče občanům ČR v ostatních členských zemích EU. V souvislosti s Nařízením Rady EHS jsou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci ve všech těchto státech. To znamená, že čeští pojištěnci mohou v uvedených zemích čerpat zdravotní péči, a to za stejných podmínek jako tamní obyvatelé, tedy včetně finanční spoluúčasti. Při uplatňování nároku však platí několik pravidel a omezení, na která je dobré pamatovat a díky kterým se vyplatí uzavřít cestovní připojištění. Pokud se plně spolehnete na mezinárodní dohody, nejspíše se nevyhnete řadě nákladů, které si budete muset hradit sami. Nemluvě o administrativních komplikacích – nejbližší zdravotnické zařízení může být soukromé, úhrada spoluúčasti nebo náklady spojené s přepravou zpět domů nemusí být finančně zanedbatelné a navíc budete odkázáni sami na sebe. Pokud budete mít uzavřené komerční cestovní pojištění, pojišťovna uhradí i tyto náklady, stejně jako náklady na repatriaci do zdravotnického zařízení nebo zpět domů. Spolu s touto finanční jistotou získáte oporu i v asistenční službě, která vám se vším pomůže a bude za vás komunikovat s lékařem v jeho rodném jazyce. Vždyť dobře popsat akutní zdravotní potíže v cizím jazyce nemusí být pro mnohé z nás nic jednoduchého. Na dovolenkových cestách je tedy nejlépe chránit se kombinací obou způsobů pojištění – zdravotního i komerčního. Této rady se v loňském roce držel více než milion našich klientů, kteří s cestovním pojištěním České pojišťovny vyjeli do zahraničí a v letošní sezoně se očekává, že jich bude ještě více.

Může se stát, že někdo do zahraničí vyjíždí individuálně, navíc zcela nečekaně a nestihne se nebo se dokonce zapomene pojistit. Má ještě nějakou šanci?
I na takové případy Česká pojišťovna myslí. Všichni, kteří potřebují nenadále vyjet na služební cestu do zahraničí, si mohou snadno a rychle sjednat cestovní pojištění prostřednictvím internetových stránek České pojišťovny na adrese www.cpoj.cz, a to ještě s desetiprocentní slevou na pojistném. Kromě toho mají šanci pojistit se například těsně před odletem na přepážce České pojišťovny přímo na letišti v Ruzyni, která je otevřena každý den, tedy i o víkendech vždy od 7 do 22 hodin. Cestovatelé, kteří se z jakéhokoliv důvodu nestihli pojistit před svou cestou do zahraničí, mohou svoji „zapomnětlivost“ napravit. Pojištění na kterékoli přepážce České pojišťovny za ně může uzavřít rodinný příslušník dodatečně, s tím, že začátek jeho platnosti je o několik dnů odložen.

Na co všechno by si měl turista dát před odjezdem do ciziny pozor?
Česká pojišťovna nabízí cestovní pojištění v širokém rozsahu a pro různé cesty. Takže je nutno vše uvážit a vybrat si odpovídající pojištění s ohledem na plánovanou cestu. Pokud váš pobyt v zahraničí organizuje cestovní kancelář a ujišťuje vás, že v ceně zájezdu je zahrnuto i cestovní pojištění, ověřte si, zda je jeho součástí skutečně „nejdůležitější“ pojištění, tedy pojištění léčebných výloh. Jestliže vás rozsah pojištění neuspokojí, pojistěte se raději ještě individuálně. V neposlední řadě je důležité ujistit se, zda je cestovní kancelář pojištěna proti úpadku. Pokud vycestujete s takto pojištěnou cestovní kanceláří, nehrozí vám, že se nebudete mít jak vrátit domů, když kancelář v průběhu vaší dovolené zkrachuje. Seznam pojištěných cestovních kanceláří najdete buď na internetových stránkách pojišťoven a na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj nebo požádejte vámi vybranou cestovní kancelář o předložení certifikátu.
-ČP-

www.cpoj.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001