Menu

Baťův kanál - místo prosperity, nebo pomník vlastního úpadku?

27. 11. 2005

Zamknutí plavební sezony
28. října proběhlo ve Spytihněvi zamknutí plavební sezony 2005, v níž se po Baťově kanálu přeplavilo 45 600 osob. Ten, kdo zná vodní cestu, ví, že největší návštěvnost není za letních pařáků, ale za přeháněk. Kdo chce, ať se přesvědčí, jak je krásná vodní cesta za deště či mlhy, kdy ji lze vychutnávat ze sucha a tepla lodi. Špatné počasí odhalilo běžně skryté problémy Baťova kanálu, kterými jsou malá aktivita soukromých podnikatelů v oblasti vytváření nových plavebních programů a spoléhání se na propagaci z veřejného sektoru. Je pravdou, že obtížné podmínky pro podnikání na Baťově kanálu nové podnikatele odrazují. Každý, kdo podstoupil martyrium pro získání či pronájem podnikatelsky vhodného pozemku na břehu či martyrium stavby a povolení lodě nebo se pokoušel provozovat hausbót na vodní cestě, na které se komoruje 71 dní za rok, ví, o čem je řeč.

Nadační fond Baťův kanál
se po roce diskusí rozhodl, že po dokončení posledního běžícího projektu ukončí činnost. Kraje a obce se fakticky rozhodly, že strukturálně nepodpoří obecně prospěšnou společnost Baťův kanál, dcerku nadačního fondu, která měla pro vodní cestu zajišťovat střešní organizační a destinační management, a založily každý své sdružení obcí. Ani Povodí Moravy, které nese hlavní břímě provozu vodní cesty, nemá strukturálně zajištěné prostředky pro údržbu a provoz. Na konci sezony se konečně rozjely byť nedokončené, ale nové internetové stránky. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat zdroje na území Zlínského kraje, asi nikdy dokončeny nebudou.

Stávající přístaviště i flotily
by byly schopny bez problémů převézt dvojnásobný počet osob. Od prosté výstavby přístavišť ale nelze očekávat změnu k lepšímu, jakkoliv je sama o sobě důležitá. Nárůst návštěvnosti lze očekávat od nových míst, která mají přístavní hranu s přijatelnými ekonomickými nájemními podmínkami, kde je slušný příjezd, parkoviště pro auta i autobusy, fungující občerstvení, možnost WC, sprchy, čerpání pitné vody, přípojky na elektřinu a třeba i možnost táboráku či postavení stanu. Čistota a vhodná provozní doba je samozřejmostí.

Návštěvníci stále více požadují
plavbu s programem – ochutnávkou, koštem, hudbou, návštěvou vinných sklepů apod. Prodlužuje se jejich pobyt na kanále i v regionu. Někteří podnikatelé se soustřeďují na náročnější klientelu a dlouhodobější pobyty. Řada přepravců se stává citlivější k požadavkům klientů a jezdí tak, aby si hosté vychutnali kontakt s přírodou. Mezi návštěvníky se objevují i zahraniční turisté. A když zaplatí méně, vůbec jim nevadí nižší úroveň infrastruktury. Vadí jim nízká kvalita služeb a málo komorování.

Letos se také „zadělalo“
i na další rozvoj. Po změně legislativy se otevřel prostor pro výstavbu hausbótů, které ovšem bez rozšíření komorování nebudou rentabilní. Po řadě provozních problémů se podařilo otevřít půjčovnu u Výklopníku. Letos také začalo masivnější odlesňování břehů kanálu pod plavební komorou Petrov a nelze vyloučit, že tímto způsobem bude také zničen krajinářsky nejkrásnější a údržbově nejdražší úsek Strážnice – Petrov.

Celkově je tato sezona nijaká,
charakteristická pozitivními i negativními trendy. Kdo se chce přesvědčit o potenciálu tohoto projektu, ať se pořádně a na vlastní kůži seznámí s podmínkami a možnostmi. Vodní cestu by měli podniknout všichni, kdo o ní rozhodují. Na každém z nich záleží, co s Baťovým kanálem uděláme. Zda místo prosperity, jak to myslel Tomáš Baťa, nebo pomník vlastního úpadku.
Ivo Ondračka, tajemník nadačního fondu Baťův kanál

www.batacanal.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001