Menu

Atlas cestovního ruchu České republiky

30. 10. 2006

Začátkem prázdnin vyšel Atlas cestovního ruchu České republiky. Na tvorbě publikace o 157 stranách se podílel kolektiv autorů Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Na první pohled zaujme formátem A4 na šířku, jenž dává vyniknout 63 mapovým listům. Atlas je strukturován do osmi oddílů. Oddíl A je zaměřen na potenciál cestovního ruchu. Tj. přírodní a kulturně-historické předpoklady a potenciál navazujících podnikatelských aktivit. Zaměstnanost atd. Další dva bloky přibližují realizační předpoklady cestovního ruchu. Oddíl B je zaměřen na ubytovací kapacity a statistiky hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. Jeho součástí je mapa zachycující pro Česko charakteristický jev, a to chataření a chalupaření. Oddíl C se soustředil na sportovně-rekreační a dopravní infrastrukturu. Jeho velká část je věnována kapacitě a vybavenosti lyžařských středisek. Oddíl D mapuje lázeňství, vinařskou turistiku, letní a zimní rekreaci, veletržní a kongresový cestovní ruch. Oddíl uzavírá mapa funkční typologie středisek cestovního ruchu. Oddíl F je věnovaný turistické regionalizaci a rajonizaci, které se kolektiv autorů věnoval ve výzkumném projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky“. Prezentovány jsou nejen marketingové turistické regiony, ale i regiony vymezené na geografickém základě. Oddíl F využívá zdrojů z CzechTourism a prostřednictvím grafů analyzuje turistickou poptávku z pohledu domácího i zahraničního návštěvníka, jeho spokojenosti se službami a vybaveností. Mapové listy oddílu G, Profily krajů České republiky, zachycují možnosti rozvoje cestovního ruchu a přehled potenciálu cestovního ruchu v jednotlivých krajích. Poslední oddíl H přináší mezinárodní srovnání v rámci Evropy, která zobrazují příjezdy, příjmy a výdaje z cestovního ruchu a v neposlední řadě mezinárodní turistické proudy. Atlas je kvalitní učební pomůckou pro výuku cestovního ruchu na středních a vysokých školách.

www.mmr.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001