Menu

Asociace CEPA

31. 08. 2011

Central Europe Private Aviation
(CEPA) je nevládní nezisková organizace sdružující jednotlivce i právnické osoby v oblasti business aviation – výrobce, operátory, servisní organizace, tréninková centra, brokery a další subjekty aktivní v této oblasti, jako např. finanční a pojišťovací domy, vydavatelství a média. Prioritní úlohou CEPA je reprezentovat zájmy svých členů na národní, evropské i globální úrovni a podporovat růst business aviation v členských zemích. Významnou úlohu má také v oblasti pořádání odborných konferencí a vzdělávacích akcí. Velkou důležitost spatřuje v šíření informací o business aviation vůči veřejnosti, s cílem odstranit mýty a předsudky o tomto podnikání. Z hlediska mezinárodního je pak hlavním cílem těchto aktivit vytvořit most mezi Západem a Východem v oblasti privátního letectví. CEPA se v první fázi své existence zaměřuje na Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, které představují velký potenciál pro business aviation. V další fázi se bude orientovat také na Bělorusko, Ukrajinu a Rusko.

CEPA EXPO 2011
je prestižní konference o privátním letectví v regionu střední Evropy a výstava business aviation, která se uskuteční v termínu 1. až 2. prosince 2011 v pražském Kongresovém centru. Účastníkům poskytne možnost prezentovat se formou expozic. Primárním tématem bude vývoj business aviation v regionu střední Evropy a také další posílení Central Europe Private Aviation jako mostu spojujícího Západ a Východ v této oblasti letectví.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo