Menu

Archeopark v Netolicích

27. 12. 2005

Koncem roku 2005 začala výstavba palisády Archeoparku na bývalém Přemyslovském hradišti na vrchu sv. Ján v Netolicích. Vzniká zde první objekt archeoparku, kterým bude ukázka opevnění. V roce 2006 by měla stát strážní věž, která bude zároveň sloužit jako rozhledna. Archeopark bude zaměřen na dobu vzniku českého státu, 10. až 13. století. V té době byl netolický tzv. kastelánský hrad významným správním, vojenským a obchodním střediskem v Jižních Čechách. Všechny práce jsou prováděny důsledně archeologickými metodami, tj. původními nástroji, technologiemi a materiály. Jedná se tak o jedinou památku v Jižních Čechách obnovovanou metodou přímé rekonstrukce. Akce je součástí projektu města Netolice, nazvaného Historická krajina Netolicka, a v letošním roce je financována z programu Leader Česká republika. Archeopark by se měl stát významných produktem cestovního ruchu v regionu.


Kresba konečné podoby palisády a věže od Ing.arch. Ondřeje Šefců z NPÚ.


Mistr Petr Růžička při práci s dobovou sekyrou

www.netolice.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001