Menu

Anketa

06. 04. 2001

Stav českých dopravních komunikací se zdá být bezvýchodným. V Česku prý nejsou peníze. Asi kamsi zmizely. Petr Bezruč by to možná vyjádřil básnickou metaforou: „Na Bahamách ční paláce…“ Ještě, že jsme si tak úžasně zprivatizovali Československou plavbu námořní. Už takhle mi čtyřicetistránkový časopis věnovaný dopravě „praská ve švech“. Ale jsou i další místa asociující stav blažených, např. Kajmanské ostrovy…
V Česku jsme zvyklí jezdit ve vyježděných kolejích, a to i na dálnicích. To není jen nadsázka, ale skutečnost způsobovaná nedostatečnou kontrolou a téměř mizivými postihy za provoz přetížených vozidel. V tomto stavu se promítá liknavost a nedokonalost státního aparátu, který by měl dohlížet na dodržování pravidel silničního provozu. Chybí kontrolní orgány a strach z okamžité a nekompromisní represe. Mobilní i stacionární váhy ve vnitrozemí. Přetěžovány ale nejsou pouze kamiony… Dovolil jsem si proto položit anketní otázku:

Vadí vám neutěšený stav dopravních komunikací na území České republiky, především pak to, co svým provozem způsobují přetěžovaná vozidla?

Marie Ranišová – Denešová, jednatelka společnosti Austrian Chauffeur Limousine Prague s.r.o.
Austrian Chauffeur Limousine je firmou, která od roku 1993 podniká v limousine servisu. V této oblasti jsme jedni z největších v celé České republice. Výhradním dodavatelem našich vozů je firma Mercedes-Benz. Neutěšený stav českých pozemních komunikací a jejich nedostatečné ošetřování nám vadí, a to tak, že velmi. Vozy, které provozujeme patří do kategorie nejluxusnějších a tedy nejdražších. Náklady na jejich pravidelnou rutinou údržbu i na případné opravy jsou rovněž odpovídajícím způsobem vysoké. Při provozu, obzvláště v pražských ulicích, kde najezdíme nejvíce kilometrů, se naše vozy opotřebovávají, ve srovnání s kolegy ve Vídni, Paříži, či v jiném hlavním městě, mnohem rychleji a více. Pasažéři našich limuzín sice vůbec nic nepoznají, ale o to více trpí zejména tlumiče a kulové čepy vozů. U nás v Praze a v Česku vůbec vládne nepsaný úzus, že se ulice a silnice opravují vždy v nejvyšší sezóně, což nám dopravcům komplikuje život různými objížďkami, zúženými profily vozovek, a tedy i častými dopravními kolapsy. O to více musíme investovat do vlastního informačního a navigačního systému, díky němuž se nám pak daří plnit požadavky naší náročné klientely k její spokojenosti.

Ing. Tomáš Jílek – technický ředitel Dopravního podniku hl.m. Prahy
Nám, jakožto dominantnímu provozovateli hromadné dopravy v Praze, neutěšený stav některých komunikací, samozřejmě, vadí. Zatímco u tramvajových tratí je na nás, abychom je udržovali v dobrém stavu, u ulic a silnic jsme odkázáni na to, jak se o ně stará někdo jiný. S ohledem na to, že jsme v uplynulých letech, díky podpoře hlavního města, masivně obnovili vozový park autobusů, je mi někdy hodně líto, jak trpí na řadě pražských komunikací, na jejichž dostatečnou údržbu se zatím prostředků nedostává. Přitom neustále rostoucí intenzita provozu opotřebení vozovek výrazně urychluje. Kvalita vozů, které kupujeme z Karosy Vysoké Mýto se, zřejmě i díky tomu, že se Karosa stala členem skupiny Renault, v posledních šesti letech výrazně zvedla. Pochopitelně, že poničené komunikace poznamenávají i je. Promítají se do zvýšených nákladů na údržbu. U nových autobusů především náprav, odpružení apod., u vozů staršího data i do oprav případných lomů nosného rošt

František Neuman – obchodní ředitel Citroën Česká republika
Rozhodně s ním nejsme spokojeni. Jsou místa, kde se opravdu nedá standardním automobilem projet tak, aniž by člověk neutrpěl vychýlení plotýnek páteře. Na druhou stranu se domníváme, že naše vozy vybavené hydraulickým pérováním umožňují takovéto nedostatky podstatně kompenzovat. Během necelého měsíce budeme představovat nový Citroën C5, který by měl znovu potvrdit převahu naší automobilky v této oblasti. Jako básnický příměr, proto používáme tvrzení, že jízda v Citroënu s hydraulikou je jako let na bájném Aladinovu koberci.

Karel Rojko – jednatel společnosti Capital Express
Vadí. Silniční dopravu provozujeme od roku 1992. Licenci na linku mezi Prahou a Londýnem máme od roku 1996. Dnes jsme na docela čestném místě v přepravě klientů. Otázka vyježděných kolejí na dálnicích a rozbitých komunikací tíží nejenom nás, ale všechny provozovatele silniční dopravy. Na mezinárodní autobusovou dopravu se totiž nevztahují žádné dotace a my „autobusáci“ jen platíme, třeba i nespravedlivě vysoké poplatky za používání dálnic. Roční dálniční známka pro jeden autobus přijde na 12.000 Kč.Klasický autobus váží do 18 tun. Ta samá známka platí i pro kamion, který se svojí hmotností blíží 50 tunám . Povolené tlaky na nápravu nejsou pro tento případ rozhodující.Mnohdy vídáme před hraničními přechody dva zahraniční kamiony – jeden, totálně přetížený přejede přes Českou republiku a před přechodem překládá část nákladu na druhý, protože do Německa ani po jeho území nesmí. Taková LKW Polizei v Německu je postrachem všech provozovatelů kamionů i autobusů. Na mnoha dálnicích patří k její výbavě mobilní váhy.Na pokutách si tato zvláštní forma německé policie vydělá nejenom na sebe, ale vynucováním zákona ušetří miliardové náklady (v DM) státu a spousty lidských životů. Životů proto, že mezi její kompetence patří i kontrola dodržování pravidel podle mezinárodní dohody AETR o spolupráci posádek v mezinárodní silniční dopravě. Zkráceně řečeno, dohlíží na to, aby jí po silnicích nejezdili unavení (“vyjetí“) řidiči. Průkaznými doklady jsou kotouče tachografů. Absence takovéto kontroly je příčinou nejméně 60 % havárií kamionů a autobusů v ČR. To ale v naší republice, stejně jako mnoho jiných přínosných modelů ze zemí EU, nikoho nezajímá.

Ing. Miroslav Řepa, jednatel dopravní a ces­tovní kancelá­ře ČEBUS
Samozřejmě, že mi to velmi vadí. Kvalita vozovek, po kterých naše autobusy v České republice jezdí, má značný vliv na jejich poruchovost i celkovou životnost. Navíc jsem přesvědčen, že není důvod, aby byly naše cesty v takovém stavu, v jakém jsou. Daňová výtěžnost motoristů (ať už našich nebo cizinců) je dost vysoká - spotřební daň a DPH u pohonných látek, silniční daň, dálniční poplatky – takže peníze na opravy jsou, ale kde ?
No a přetížené zahraniční kamióny – o tom už je snad i hanba hovořit. Omílá se to deset let a pořád nic. Inu, když se nechce, je to často horší, než když se nemůže.
 
Martin Horský – Transfer & Travel Agency Horský – hotelová přeprava
Určitě vadí. Sice máme nové kvalitní vozy Škoda Octavia Combi Elegance TDI s digitální klimatizací, jejichž tlumiče dokáží výrazně eliminovat vjemy pasažérů, ale vozy nadměrně trpí a firmy jako jsme my, mají výrazně vyšší výdaje za opravy a údržbu svého vozového parku. Přetěžování nákladních vozidel má, společně s klimatickými dopady, výrazný vliv na špatný stav českých komunikací. Vyjeté koleje plné vody např. způsobují špatnou ovladatelnost vozů. Je více než alibistické obligátní tvrzení, že řidič je povinen přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky. Stát se stará pouze o to, aby řidič, který tak z nějakého důvodu neučiní a havaruje, vždy zaplatil pokutu. Ostatně od těch, kteří si díky náhle hluboce nestandardnímu stavu vozovky, způsobí smrtelný úraz, už nikdo žádnou pokutu nevymůže. A lidí, kteří dosud nepochopili, že bezpečnost, ochrana zdraví, soukromého majetku a životů včasnou údržbou komunikací je až hodně daleko za mnoha a mnohamiliardovými sanacemi finančních ústavů a dalších upřednostňovaných „problémů“ České republiky, je bohužel stále tragicky hodně.

Josef Zvoníček – ředitel společnosti Interbus Praha
Stav komunikací v České republice, především pak v Praze, je katastrofický. Objížďky, rozkopané ulice a řada dalších nepříjemností (odporujících základním trendům a logistice opravní obslužnosti vyspělých evropských metropolí) jsou toho permanentně důkazem. To nám, kteří realizujeme dopravu pro klientelu vyžadující nejvyšší standard, přidělává spoustu starostí. Uvažujeme tedy, že od Tatry Kopřivnice zakoupíme několik nových terénních autobusů s vysokým indexem průchodnosti. Ostatně, nejedná se o žádnou převratnou novinku, veřejnosti již byly předvedeny na řadě renomovaných mezinárodních veletrhů cestovního ruchu. S jejich pomocí totiž v pohodě překonáme nejen dobrodružný off roadový povrch pražských komunikací, ale možná i trvale rozbředlá blata administrativních tenat, v nichž již nadobro utonul nejeden z našich někdejších konkurentů. Díky luxusním off roadovým autokarům – „teréňákům“ s vyprošťovacím navijákem – budeme všude ještě o něco dříve, než dnes a budeme tak moci ještě kvalitněji zajišťovat dopravní služby pro japonské, americké, západoevropské a další dobře situované návštěvníky Prahy. Program, myšlenkově navazující na již ukončený projekt Apollo americké NASA, nazvaný: „Projeď se po měsíčním povrchu“ bude do Prahy lákat desetitisíce nových vysoce solventních turistů. Jistě rádi, zde v Praze, utratí další 3 až 4 miliardy ke stávajícím zhruba dvěma miliardám USD ročně, které tu dosud nechávají. A to už jistě stojí za to, abychom si všichni hrábli až na dno. Zejména pak úředníci od magistrátu, až po městské části – bagrem – a to i do těch několika málo nerozkopaných pražských ulic.

Martin Špryňar – ČESMAD Bohemia
Neutěšený stav pozemních komunikací mi vadí hned dvojnásobně. Jednak jako běžnému motoristovi a podruhé jako představiteli Sdružení automobilových dopravců. Dnes, kdy se většina zboží a výrobků přepravuje po silnici, je dobrá infrastruktura prvním předpokladem rozvoje dopravy, a tím i celého hospodářství. Je pravdou, že přetížená vozidla ničí vozovky, zároveň však významně narušují silniční bezpečnost. Problém s přetěžováním vozidel je spíše ve vnitrostátní dopravě, protože na většině hraničních přechodů jsou již nainstalovány váhy. Z tohoto důvodu již dlouho voláme po zpřísnění státního odborného dozoru, včetně vážení kamionů ve vnitrozemí.

Pavel Solfronk – jednatel společnosti Adax Tour
Samozřejmě, vadí. Adax Tour se už od roku 1991 zabývá incomingovou dopravou. Jeden z hlavních problémů, té pražské, je neprůjezdnost a nemožnost přijet s velkým autobusem k řadě hotelů a do mnoha míst v centru. Úředníci, kteří o těchto věcech rozhodují, se k tomu staví tak, jako že se cizinci musí pohybovat pěšky. Vůbec je nezajímá, že skoro všude ve světě je incomingová doprava zohledněna, tak, aby mohla tyto lukrativní zákazníky dovézt nejen do hotelu, ale povozit po většině atraktivit. Incomingoví návštěvníci za to zpravidla velkoryse platí. Díky nesrozumitelnosti vedení jednosměrných komunikací, zákazů vjezdů a dalších zásahů do dopravního systému, je doprava po Praze pro tyto účely nesmírně obtížná. Aby se velký autobus dostal např. před hotel na Václavském náměstí, musí buď porušit několik zákazů nebo musí jeho provozovatel zajít na úřad a získat souhlas k vjezdu. Pokud by dopravní firmy nenapínaly veškeré schopnosti a neustále neupevňovaly konexe na nejrůznějších institucích, dávno by již nemohly fungovat. Znám většinu evropských městských turistických center. Nejsem si však vědom toho, že by se jinde nepoučili (viz např. Salcburk), či, že by někde jinde takhle dlouhodobě nevstřícně zacházeli s návštěvníky, kteří pro dané komunální, zemské i státní ekonomiky představují rozhodující inkaso exportního charakteru a vysokou zaměstnanost v terciální sféře, v oblasti služeb.

Karel Toman – ředitel SBU Autodoprava Čedok a.s
Odpověď na tuto otázku z pozice provozovatele autobusů je zcela odlišná od odpovědi klienta cestovní kanceláře Čedok cestujícího těmito autobusy. Z pohledu našeho pasažéra je tato odpověď záporná, neboť klienti cestující v našich nových luxusních autokarech zahraniční výroby nerovnosti a výmoly na vozovkách, díky vynikajícím vlastnostem podvozků těchto autobusů, prostě nezaznamenají a v klidu sledují ubíhající krajinu či film promítaný na videu.
Z pohledu dopravce mi však stav dopravních komunikací vadí velice. Čedok v posledních letech investoval nemalé prostředky do obnovy svého vozového parku, aby svým klientům zajistil kvalitní, rychlou, bezpečnou a z pohledu údržby provozně nenáročnou dopravu. Jak naše dálkové autobusy značek Renault Iliade a Renault FR1, tak malokapacitní autokary Ikarus a Ford, určené převážně pro okružní jízdy a kratší výlety, tento účel beze zbytku splňují. Tato luxusní vozidla jsou však konstruována pro moderní a kvalitní komunikace, nikoli pro špatně udržované a přetěžované silnice a dálnice v České republice, což se negativně projevuje ve stoupajících nákladech na jejich opravy a údržbu. I proto jsem jednoznačným zastáncem snížení počtu přetěžovaných vozidel na našich silnicích, čehož lze dosáhnout důslednou kontrolou nejenom na hraničních přechodech, ale i na komunikacích ve vnitrozemí. Provoz na některých silnicích by se tím navíc zrychlil a ulevilo by se i nadměrně zatěžovanému životnímu prostředí.

Petr Šimůnek – majitel Dopravní agentury P&P
Ani tak nevadí, jako nám vadí cirkus kolem výjimek vjezdů autobusů do centra Prahy. Vyběhávání každého jednotlivého vjezdu nás totiž stojí spousty času. Silnice, to pro nás není až takové hrozné, ale permanentní vyběhávání výjimek ano. Doporučil bych Všudybylu „rubričku“: „Co, jak, kdy a za kým“. Dopravní agentura P&P se opravdu dominantně orientuje a aktivní cestovní ruch od přepravy osobními vozy přes osmi až dvacetimístné mikrobusy až po 8 velkých padesátimístných autobusů značek Mercedes a Renault. Ty všechny se „živí“ incomingem.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new