Menu

Anketa

26. 01. 2001

Markéta Athanasiadová, ředitelka Business Travel Centra Čedok
V důsledku rostoucí konkurence bude v celosvětovém měřítku docházet k dalším fúzím a k upevňování pozic mezinárodních uskupení, poskytujících skutečně komplexní servis. Čedok na tento trend zareagoval vstupem do řetězce First Travel Management, jenž již dnes spojuje po celém světě řadu rozhodujících společností orientujících se na business travel.
V oblasti akvizice budou velké společnosti těžit ze své daleko větší schopnosti získávat klienty na úkor malých, kterou ještě umocní jejich aktivní, pozitivně agresivní přístup.
Přes trvale se zrychlující pokrok v oblasti zavádění informačních technologií bude i nadále sehrávat významnou roli individuální přístup k zákazníkům, ochrana informací a klientova soukromí. Bude pokračovat trend poskytovat maximálně komplexní servis, který klientům šetří čas a umožňuje jim plně se věnovat vlastním aktivitám. Stále větší roli bude hrát preventivní asistence zabraňující vzniku nepředvídaných situací či umožňující jejich promptní řešení.

Viktor Dvořák, Dvořák, Rent A Car, s.r.o.
Příliv zahraničních investic do české republiky provází stoupající množství obchodníků, kteří naši republiku navštěvují s tím, že očekávají obvyklý standard služeb – tedy, mimo jiné, i možnost pohybovat se svobodně ve vypůjčeném v automobilu. Manager neztrácí drahocenný čas tím, že by se snažil zorientovat v nabídce půjčoven automobilů až na místě, naopak, je zvyklý, že se po příletu plynule přesune do dalšího dopravního prostředku, který mu z jeho mateřské země objednala schopná asistentka. Nic si nenamlouvejme, většina našich managerů vyžaduje v cizině totéž. Společnost Rent A Car je schopna rezervovat vozy ve 350 pobočkách po celém světě. Zdá se, že využívání tzv. limousine servise na úkor běžné taxi služby, je dalším silným trendem klientely z řad obchodníků. Jedná se o běžný servis, který i u nás přestává být vyhrazen pro ty TOP V.I.P. a stává se normální očekávanou a vyžadovanou součástí života obyčejných smrtelníků.

JUDr. Josef Šesták Carlson Wagonlit
Cestování za obchodem – moderně „business travel" je historií prověřený způsob přátelské komunikace mezi národy. Je známou věcí, že kam nemůže politik – tam vždy
může obchodník. Naopak si to netroufám tvrdit. Moudrý politik ví, že rozvoj obchodu pomáhá jeho zemi a proto dělá vše pro jeho podporu. Má vize vývoje business travelu v 21. století je zcela jednoduchá. Business travel nezanikne, doprava se stane přístupnější pro více lidí a tím dojde i k oživení cestování. Cestovní kanceláře budou nuceny k podstatné změně ve své činnosti – přestanou být pouhý zprostředkovatel mezi leteckou společností a cestujícím, ale stanou se kvalifikovanou firmou s odborným poradenstvím pro klienty, kteří jí za úplatu svěří zajišťování a organizaci služebních cest. Proto bude cestovní kancelář placena klientem, nikoliv provizí z prodeje letenek, vlaků, hotelů…
O výběru kvalifikované cestovní kanceláře nebude v budoucnu rozhodovat referent – řídící se mnohdy  vlastními zájmy, ale vedení firmy stejně tak,  jak se rozhoduje například o firmě provádějící audit.   Vzroste význam železniční dopravy, kdy moderní rychlovlaky bez zbytečného čekání na letišti /a bez výkyvů cen pohonných hmot/ zajistí pohodlnost, rychlost a bezpečnost. Můj pohled do 21. století je tedy optimistický – samozřejmě nejdůležitější pro business travel je klidná mezinárodní situace a hospodářská prosperita, které ale vlastně obchod pomáhá.

Ing. Jana Brunnerová, ROLLPA travel club, s.r.o.
Domnívám se, že středně velké firmy orientované na bussines travel, pokud poctivě pracují, se budoucnosti bát nemusí. Je sice pravda, že velké nadnárodní společnosti si svůj vliv udrží a stále budou určovat, s kým budou spolupracovat jejich pobočky, ale … Je příjemným paradoxem, že s obrovským rozvojem informačních technologií spojeným s postupující dehumanizací všeho konání, sílí význam komunikace a osobního kontaktu s člověkem a to zvláště u VIP klientů. A tady je právě naše parketa.
Cenové relace u menších travel bussines operátorů jsou téměř shodné a zdá se, že ani v novém tisíciletí nebude cena jediným rozhodujícím faktorem pro výběr partnera. V návaznosti na horečně probíhající proces integrace do (nejen evropských ) globálních struktur vidím budoucnost bussines travel v České republice především v zajišťování kompletního servisu v rámci tuzemska a to včetně prezentačních, kongresových a motivačních programů.

Ing. Jan Kužel, marketingový ředitel America Tours
Už poslední století minulého tisíciletí otevřelo brány všem lidem, kteří chtějí poznat cizí země a cestovat. Dle mého názoru už nemůže dojít k dramatickým změnám. Budeme cestovat stále více, častěji, pohodlněji, levněji a s vyšší kvalitou v závislosti na ekonomické situaci země. Díky ostré konkurenci a internetu přežijí jen ti nejsilnější touroperátoři. Cestování za obchodem se v dohledné době zřejmě dramaticky měnit nebude. Pomocí telefonu, internetu a faxu můžeme hodně vyřídit, ale  z vlastní zkušenosti vím, že osobní rozhovor s obchodním partnerem nic nenahradí. Proto si myslím, že objem obchodního cestování bude spíš narůstat než stagnovat. Nová generace lidí, narozených ke konci dvacátého století, bere cestování jako samozřejmost a to je dobře. Pobyt v cizí zemi všechny obohatí novými zkušenostmi, nápady a pomáhá tak nepřímo vyrovnávat životní úroveň jednotlivých států v rámci procesu globalizace. Díky tomuto „stěhování národů“ pak nakonec většina lidí zjistí, že doma je stejně nejlépe, a to je nesmírně důležité pro duševní zdraví národa.

Ing. Pavel Hlinka, generální ředitel hotelu Inter.Continental
Budoucnost je o službách. V případě hotelů orientovaných na business klientelu, je jejím středobodem spokojenost firmy, která hosta vysílá, pořádá oficiální večeři, kongres, seminář apod. Pochopitelně, platí přímá úměra: nespokojený host – nespokojená firma. Objektivní i subjektivně pocitová spokojenost klientů bude mít s vyrovnaností nabídky, s posilováním možností konkurujících si uskupení stále výraznější dopad na ekonomické výsledky. Kdo bude chtít uspět, musí poskytovat lepší služby a být korektní v jednání a příjemný ve vystupování. Tedy musí mít lepší předpoklady pro to, aby klientela chtěla služby právě jeho hotelu. Tím, v souvislosti s nároky na vybavenost v oblasti zajišťování služeb, porostou náklady, které jsou a budou povětšinou spjaty s technikou. Díky globalizaci bude ubývat hotelových řetězců. Ty samotné se pak budou koncentrovat pod méně majitelů. Byl-li kdysi hotelový řetězec Penta, Ramada, Renaissance, Ritz Carlton a Marriot , tak de facto dnes je to všechno Marriot. Zrovna tak jako byl dříve Holiday Inn, Crown Plazza, Inter.Continental a Forum, je nyní je vše Bass Hotels and Resorts. Trendem společností orientujících se na business travel v 21. století je získávat majoritu na trhu a vytvářet si tím optimální podmínky nejen pro přežití, ale pro další rozvoj a růst.

Otokar Sojka
Business travel půjde cestou  vysoké kvality při zajišťování komfortu pro nás firmy, které tohoto servisu využíváme. Podle mého názoru bude u firem podnikajících v business travel čím dál větší nutností silné ekonomické zázemí. Business travel se u nás rozvíjí a bude rozvíjet společně s ostatní ekonomikou. Je velmi ovlivňován vztahy České republiky se zahraničími firmami. Služebně jezdím do zahraničí velmi často. Servis, na vysoké úrovni za rozumné ceny, mi zajišťuje české zastoupení společnosti Hapag-Lloyd, resp. Travelex. Korelace cena – kvalita bude sehrávat významnou roli při výběru či změně servisní firmy v oblasti business travel i do budoucna. Na trhu zůstane několik silných firem. Tento segment bude pro cestovní kanceláře stále velmi zajímavý. My, kteří těchto služeb využíváme, se můžeme těšit, že se vzájemné soupeření firem orientovaných na zprostředkování a poskytování služeb business travel bude pozitivně odrážet kvalitě servisu.

Miloš Končický, ředitel společnosti Adria Neptun
V současné době jsme svědky toho, že v České republice a především v Praze dochází k určité přeměně vlastnických vztahů v hotelnictví. Tento vývoj se bude postupně týkat i dalších větších měst a menších hotelů. Hotelové řetězce staví další hotely pro klientelu, která jich využívá (velmi často) na základě celosvětových obchodních smluvních vztahů. Bude stupňován souboj o klientelu mezi „nezařazenými“ hotely v českých rukou a hotely vlastněnými silnými nadnárodními společnostmi. Co se týče malých hotelů orientovaných na business klientelu, jako je náš hotel Adria, budeme muset ještě více stavět na své lokaci, jedinečnosti, komornějším prostředí a osobním vztahu klientů k nám. Obchodní klientela bude i v příštích letech volit mezi globálně unifikovaným, někdy až sterilním prostředí hotelů daného celosvětového hotelového řetězce (kde, ať jste v Paříži, v Praze či v Buenos Aires, bydlíte v obdobně laděném hotelovém mobiliáři a z reproduktorů vám zní obdobná hudební kulisa apod.) a jedinečností atmosféry pohody daného místa. Obchodní klientela velmi mnoho a často cestuje. To, že zpravidla vydělává pro svoji firmu i pro sebe hodně peněz, je vykupováno neustálým odcizováním se jedné ze základních hodnot – rodinnému zázemí. Proto i do budoucna budou přemnozí z řad obchodní klientely intuitivně inklinovat k prostředí, které do značné míry dokáže suplovat intimitu domova.

Ing. Jan Brázda, generální ředitel českého zastoupení American Express
Business travel byl, je a bude. Bude do té doby, dokud bude existovat byznys, který společně s kulturou a dalšími oblastmi táhne svět kupředu. Bude docházet k další koncentraci na trhu a v horizontu několika let bude velkou část trhu pokrývat několik málo společností, které budou obsluhovat velké i menší zákazníky. Přijdou další a nové komunikační a distribuční technologie ve sféře objednávání přes internet, ale v průběhu několika příštích let nevidím možnost, že by byla role agentur nahrazena. Snad v oblasti objednávání jednoduchých cest z jednoho bodu do druhého a zpět může internet mít svoje místo na trhu, ale u klasického typu
business travel se pouze prohloubí a zvýrazní role travel counsellora jako skutečného poradce při plánování služebních cest. Možná dojde k další specializaci zaměstnanců tak, aby operativněji reagovali na větší škálu požadavků zákazníků. Touto cestou se již nyní ubíráme v American Express a pokud mohu hodnotit podle průzkumu názorů našich zákazníků, tak velmi úspěšně. Budoucnost a roli naší agentury vidím velice optimisticky.

Ing. Jiří Sysel, poradce
„Business travel“ prodělal v posledních desetiletích minulého století ve světě dramatických vývoj.
Jeho klasická forma – cesta za obchodem, byla rozšířena o nové komodity – kongresovou, vzdělávací a incentivní turistiku a na trhu se objevily zcela nové subjekty cestovního ruchu jako „PCO – profesionální organizátoři kongresů“, „DMC – manažeři destinací“ a další. Prakticky padly všechny teritoriální bariéry a z hlediska geografické rozšířenosti a rozsahu cest „business travel“ dosáhl obdobných parametrů jako jeho dvojče – „leisure travel“. Česká republika v devadesátých letech v této komoditě cestovního ruchu srovnala krok s Evropou a vyspělým světem. V 21. století budeme, dle mého soudu, svědky tvrdého konkurenčního boje mezi dodavateli služeb (leteckými a železničními přepravci, hotely a hotelovými řetězci, půjčovnami aut a dalšími společnostmi poskytující služby cestovního ruchu) a všemi typy organizátorů a prodejců o hlavní a důležité klienty a přímý kontakt s nimi. Uvidíme nové, promyšlenější a agresivnější marketingové strategie největších hráčů, ale i tvrdou denní akviziční práci malých a středních firem na tomto trhu. Zcela novou, přímou a nelítostnou konkurencí se pak pro všechny stanou nové technologie a internet. Věřím, že v 21. století zůstanou i na tomto trhu všichni ti, kteří budou poskytovat služby kvalitní a zejména naplňovat hezký výklad širší definice cestovního ruchu „hospitality industry“ – jako sféry pohostinnosti.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new