Menu

Američané přijedou potkat se s českými obchodními partnery

27. 12. 2005

Rozhovor s ředitelem agentury CzechTourism Ing. Rostislavem Vondruškou jsem začal konstatováním: Ohlasy na českou účast na listopadovém kongresu ASTA v Montrealu byly pozitivní.
Prezentace Česka – destinační odpoledne, výstava a galavečer – byla přijata opravdu velmi kladně. Zúčastněné kraje, národní dopravce ČSA a další podnikatelské subjekty spolu s neziskovými organizacemi udělaly ohromný kus práce. V průběhu prezentačního dne České republiky jsme obdrželi na tři sta registrací amerických subjektů na International Destination Expo Prague 2006, což je třikrát tolik, než se podařilo Kanaďanům získat registrací na montrealský kongres na obdobné akci v Hongkongu rok předtím. Vnímám to jako vysoce pozitivní reakci amerických touroperátorů na Českou republiku. Výsledky z Montrealu jsou jasným signálem, jak efektivně a úspěšně lze Českou republiku prezentovat, pokud se všichni spojíme a překonáme dílčí rozdílnosti, např. v pohledech na turistické regiony apod. Když Českou republiku dokážeme prezentovat jako celek. Nadcházející březnový kongres v Praze tak bude velkou příležitostí vyjít vstříc americké poptávce. Rád bych proto povzbudil zájem nejen neziskových organizací a krajských územně správních celků, u nichž věřím, že již nabyly přesvědčení, že je užitečné se prezentovat. Chtěl bych apelovat i na podnikatelské subjekty. Bez toho, aniž bychom měli postavenu kvalitní nabídku, bychom k nám totiž americkou poptávku lákali zbytečně. Američané přijedou nejen proto, aby se osobně seznámili s Českem a mohli pak na domácím americkém trhu vystupovat jako experti na Českou republiku. Pro jejich byznys je zásadní, aby se na International Destination Expo Prague 2006 potkali s těmi, kdo se v příštích letech budou na území České republiky starat o jejich klienty – s poskytovateli služeb.

Jak bude účast českých vystavovatelů finančně náročná?
ASTA ji po intervenci agentury CzechTourism pro české vystavovatele snížila na jeden tisíc dolarů. Tedy zhruba na pětadvacet tisíc korun. Jsem přesvědčen, že je to částka, kterou lze akceptovat. Na straně poptávky totiž očekáváme mezi jedním až půldruhým tisícem reprezentantů amerického trhu.

Jaký byl z vašeho pohledu rok 2005?
Přesto, že oficiálních výsledků se dočkáme až někdy zjara, dovolím si vyjádřit přesvědčení, že rok 2005 byl pro českou ekonomiku z hlediska jejího průmyslu cestovního ruchu – organizovaných zájezdů i individuálních příjezdů – velmi úspěšný. Česká republika pokračuje v realizaci ofenzivní obchodní politiky vůči největším zdrojovým trhům světa. Vedle Spolkové republiky Německo a dalších evropských zemí, odkud k nám turisté tradičně směřují, jsme se výrazně angažovali v Číně, o jejíž občany coby turisty dnes usilují všechny ekonomicky vyspělé evropské země. Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek podepsal klíčovou smlouvu o vzájemné pomoci v oblasti cestovního ruchu se zástupci Federální agentury pro cestovní ruch Ruské federace. Upevnili jsme vztahy s americkou asociací ASTA i s japonskou JATA, jejíž výjezdní akce do České republiky proběhla rovněž velmi úspěšně, a i s dalšími organizacemi. Důsledkem toho v roce 2006 bude např. nárůst japonské klientely. Nejenom do Prahy a k památkám UNESCO, ale i do dalších míst, o nichž se Japonci dozvěděli.
Velkou pozornost CzechTourismu a státu vůbec, především pak kompetentního Ministerstva pro místní rozvoj ČR, si zasloužila podpora rozvoje domácího cestovního ruchu. Už proto, že je výrazně stabilizujícím prvkem odvětví cestovního ruchu v případech, kdy (např. díky napjaté mezinárodně politické situaci či živelným pohromám) dochází k útlumu cestovatelských aktivit. V konečném výsledku se totiž jedná o vynaložené finanční prostředky, které by byly realizovány v zahraničí. Výrazně se prosazuje trend, kdy Češi buď část, nebo dokonce celou dovolenou realizují v tuzemsku. Z moderního pohledu – řekněme satelitního účtu – je to uspořený import. Za české peníze není nakupováno zboží (neboť i služby jsou zboží) v zahraničí, ale doma. Je to národohospodářsky užitečný trend – jak ze strany českých spotřebitelů, tak Ministerstva pro místní rozvoj ČR – podporovat českou ekonomiku, odbyt výsledků české práce. Pochopitelně že je to i o vytváření podnikatelských příležitostí a nových pracovních míst. Tento trend jsme výrazně forzírovali v roce 2005 a chceme v něm pokračovat. Velkou radost proto máme z toho, že první významný veletrh domácího cestovního ruchu Regiontour, který se v polovině ledna 2006 uskuteční v Brně, přerostl regionální hranice. Regionalistiku má sice v názvu, nicméně vzhledem k účasti zahraničních subjektů a osobností cestovního ruchu je již místem setkávání regionů střední Evropy se světem.

V předchozím Všudybylu jsem s pražským primátorem panem Pavlem Bémem hovořil o aspiraci Prahy na pořádání letních olympijských her.
Určitě to není téma, které by mělo vzbuzovat přehlíživé úsměvy. Pokud se Česká republika rozhodne podat kandidaturu 2020, nejenom že to zvýší její mezinárodní prestiž, ale díky tomu, že bude muset začít přípravu na olympiádu, vznikne spousta věcí na straně infrastruktury (nejen v Praze) i na straně nehmotné nabídky cestovního ruchu. A i kdyby Praha ve finále neuspěla, vyvolané efekty zvýší konkurenceschopnost České republiky na mezinárodním poli cestovního ruchu.

Před několika dny skončila 22. konference Národní federace hotelů a restaurací České republiky.
Mám z ní velmi dobré pocity. I z toho, že prestižní ceny „Hoteliér roku 2005“ nezůstaly pouze v hlavním městě, ale díky hoteliérům paní Antonii Šaldové, panu Viliamu Sivekovi a panu Petru Nešpůrkovi směřovaly do Českých Budějovic, Hradce Králové, k Lipenskému jezeru, do Churáňova, Jihlavy, Karlových Varů, do Harrachova a Prahy. Jestli máme oblast služeb, v níž se směle rovnáme nejvyspělejšímu zahraničí, je to hotelnictví. Po celé republice vyrůstají nové generace šikovných hoteliérů, a právě díky takovýmto lidem můžeme jít do akcí, jako je např. olympijská kandidatura. Z hlediska rozvoje průmyslu cestovního ruchu je totiž důležité celé území České republiky. Všechny obce a města, jejich starostové a primátoři jsou proto pro agenturu CzechTourism významnými partnery. Mnozí z nich již správně rozpoznali, co cestovní ruch znamená pro sídla, která spravují a podporují jeho rozvoj. V této souvislosti bych rád připomněl, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je od roku 2006 do konce roku 2008 konečným příjemcem peněz na vzdělávání v odvětví cestovního ruchu, jimiž chce napomoci rozvoji cestovního ruchu v regionech. Jedná se o šest podprojektů: vzdělávání pracovníků cestovního ruchu; vzdělávání pracovníků státní správy, kterých se cestovní ruch týká; informační systém cestovního ruchu; event marketing; destinační management a vytváření produktů cestovního ruchu a rekvalifikační programy pro služby v cestovním ruchu.www.czechtourism.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo