Menu

Allianz pojišťovna je specialista na pojištění všeho, co souvisí s létáním

10. 07. 2009

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz. Na český trh vstoupila v roce 1993. V současné době nabízí kompletní škálu pojistných produktů jak pro soukromé osoby, tak i pro podnikatele a průmysl a drží se na třetím místě žebříčku pojišťoven působících v České republice. Nedílnou součást klientského servisu představují nadstandardní asistenční služby. Allianz pojišťovna v této oblasti spolupracuje se společností Mondial Assistance.
Pro zajištění rizik využívá výlučně renomovaných společností, jako např. Allianz SE, Swiss Re, Munich Re a dalších. Jedním ze strategických segmentů, kde má dominantní postavení na trhu, je letecký průmysl.

Rozhovor s předsedou představenstva a generálním ředitelem Allianz pojišťovny, a.s. panem Miroslavem Taclem jsem zahájil tématem, jaké jsou výhody mezinárodního zázemí skupiny Allianz pro českou leteckou dopravu.
Skupina Allianz se na tento segment orientuje dlouhodobě a má v něm zcela výsadní postavení v celosvětovém měřítku. Allianz disponuje stálým expertním týmem, který v případě potřeby okamžitě vycestuje za klientem na místo pojistné události kdekoliv na světě. Řadou let praxe ověřené know-how, kterým disponuje skupina Allianz, je přirozeně k dispozici i klientům Allianz pojišťovny včetně plné podpory zmíněného specializovaného týmu.
Allianz pojišťovna má také svůj lokální, chcete-li český tým specialistů na pojištění leteckého průmyslu, kteří disponují všemi důležitými informacemi a analýzami trendů v tomto sektoru. Je sice pravdou, že Česká republika je malý trh, avšak letecká doprava „nezná hranice“ – viz nedávný tragický příklad leteckého neštěstí Air France. I český letecký dopravce musí počítat s pojistnou událostí třeba i na druhém konci světa, zejména po vstupu České republiky do schengenského prostoru, kdy se otevřel a hlavně zjednodušil režim pro létání do zahraničí.

Jakou službu či produkt tedy mohou klienti od Allianz pojišťovny očekávat?
Pro letecký průmysl nabízíme jednu z nejširších škál pojistných krytí na trhu tzv. „Allrisk pojištění“. I přesto, že pro Českou republiku je tento sektor relativně malým odvětvím, máme své specialisty na tento obor a můžeme čerpat informace ze srovnání s obdobnými klienty v zahraničí. Zvláště silné postavení má Allianz v pojištění aerolinií. Avšak nespecializujeme se jen na největší letadla. Náš produkt se vztahuje i na větroně, motorové větroně, malá letadla v aeroklubech, malá dopravní letadla, ale třeba i na horkovzdušné balóny. Nedávno jsme tuto řadu pojistných produktů doplnili o pojištění odpovědnosti za škody způsobené leteckým modelem. A právě letecké modelářství je v Česku velmi oblíbeným a rozšířeným koníčkem.
Nabízíme pojištění výrobcům součástek do letadel, Pojišťujeme letiště i řízení letového provozu. Od klientů máme zpětnou vazbu, že pojištění u Allianz pojišťovny je velice dobrou referencí u jejich obchodních partnerů (např. bank, leasingových společností a podobně).
Nabízíme i specifická pojištění, jako je pojištění náhradních dílů, pojištění strojů a také úrazové pojištění na „sedačce“ letadla, což je v podstatě obdoba známého úrazového pojištění v automobilech. Pojištění leteckého průmyslu považujeme za naši silnou stránku, protože je včetně všech souvisejících služeb nabízíme v České republice víc než deset let.

Pro cestujícího jednotlivce, ať už letí na dovolenou, na pracovní cestu nebo třeba stáž anebo studijní pobyt, může jít přece jen o trochu odtažité téma…
Dnes se stalo cestování letadlem naprosto běžnou záležitostí, není to už výsada jako ještě před několika desetiletími. Allianz pojišťovna není pouze průmyslovým pojistitelem. Nabízíme pojištění společnostem, které v cestovním průmyslu tak či onak působí, stejně tak pojistíme i rizika spojená s cestováním soukromých osob. Naše cestovní pojištění patří k těm, která nabízejí nejširší možnosti pojistného krytí a nejvyšší pojistné limity. Naši klienti se – opět díky mezinárodnímu zázemí – mohou na svých cestách spoléhat na jednu z nejkvalitnějších asistenčních služeb, která navíc garantuje komunikaci v češtině z kteréhokoliv místa na světě.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba