Menu

Hledím tedy: a aj, oni, co kdo nejvíc břemen těch shledati mohl, navážíc, na šráky1 jakés s poddělanými koly váleli a šroubovali2; pak spřipínajíc k nim hovada, tak se se vším tím přes vrchy, hory, doly, zmoly šrotovali a pachtovali, že to znamenitě veselý život, sobě libujíce. Jakož se i mně zprvopočátku zdálo. Ale jakž sem je tu i tam v blatě váznouti, káleti se a máchati, natáhati a namáhati, též od dešťů, snihů, slot, metelic, zim, hork rozličná nepohodlí snášeti viděl; jako i na pasích3 všudy na ně číhati, všecko jim přetřásati, vačky vyprazdňovati (an nic k zniknutí toho4 hněv, trhání a sapání nepomáhal); tolikéž loupežnou po silnicích sběř outoky na ně činiti a duši jejich vždycky na šancích státi5 sem spatřil, zodnechtělo mi se toho.

Ale jakž sem je tu i tam v blatě váznouti, káleti se a máchati viděl

22. 04. 2006


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 podstavce, které měly přidělány kola 2 zvedali pomocí heveru 3 v záloze 4 k uniknutí z tohoto 5 v největším nebezpečí


Nadpis úvodníku není o politicích a jejich předvolebních praktikách. Je z pasáže „Kvaltování formanského života“. Nicméně tak, jako dobrý dopravce dělá dobře spedici, dělá dobrý politik dobře zase svoje řemeslo – politiku. Dobrým chirurgem či dopravcem rozhodně nikdo není jenom proto, že to myslí hezky. Nikoho (a je na to legislativa) totiž ani nenapadne, aby nekompetentního packala, byť to myslí sebelíbezněji, nechal operovat pacienty, řídit loď, vlak či autobus. Ale věci veřejné? Určitě je vedlejší, jak hezky to lékař či dopravce myslí, pokud odvádí kvalitní bezpečnou práci. A protože jakékoliv procesy (včetně politického prosazování objektivně společensky pozitivních věcí) jsou výsledkem působení různých a často protichůdných sil, těší mne, že řada politiků na všech správních platformách vstupuje do rolí prosazovatelů bezpečné dopravy a rozvoje domácího průmyslu cestovního ruchu. To, že mají výsledky, není ani tak o tom, jak to hezky myslí, ale že dělají dobře své řemeslo – politiku.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba